De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

2 Agenda 16 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het Oude Testament, hst 7 Inl: Jolanda Smith Bij: Henny 16 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het Oude Testament, hst 7 Inl: Jolanda Smith Bij: Henny 17 januari M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 90 Inl: R.P.G. vd Riet 17 januari M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 90 Inl: R.P.G. vd Riet

3 Diensten 9:30voorganger: ds. W. Scherf uit Spakenburg-Zuid 16:30 voorganger: ds. R. Kelder uit Bunschoten-West Vanmiddag zullen wij zo de Here wil het Heilig Avondmaal vieren. Attestatie is aangevraagd door Laura Sytsma in verband met haar vertrek naar Utrecht Noord-West; zij blijft gastlid van onze gemeente. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Diensten 9:30voorganger: ds. W. Scherf uit Spakenburg-Zuid 16:30 voorganger: ds. R. Kelder uit Bunschoten-West Vanmiddag zullen wij zo de Here wil het Heilig Avondmaal vieren. Attestatie is aangevraagd door Laura Sytsma in verband met haar vertrek naar Utrecht Noord-West; zij blijft gastlid van onze gemeente. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Mededelingen kerkenraad

4 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

5 Psalm 23: 1, 2, 3 1 De HERE wil mijn trouwe herder wezen, geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

6 Psalm 23: 1, 2, 3 2 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. U staat mij bij in liefdevol ontfermen, uw stok en staf vertroosten en beschermen. Een rijke dis zult U mij toebereiden voor ’t oog van wie mij haten en bestrijden.

7 Psalm 23: 1, 2, 3 3 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, zodat ik in het heilig huis des HEREN mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

8 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

9 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

10 175 C

11 ● Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

12 Psalm 91: 1, 2, 3 1 Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste Koning een schuilplaats waar hij overnacht, beschaduwd door Gods woning. Ik noem de HEER, op wie ik bouw, mijn toevlucht en mijn sterkte, mijn God, op wie ik vast vertrouw, Hij die mijn heil bewerkte.

13 Psalm 91: 1, 2, 3 2 Want God is het die u behoedt voor 's vogelvangers netten. Zelfs als de pest rondom u woedt, zal zij u niet besmetten. De Heer zal door zijn grote macht u met zijn vleugels dekken. Zijn trouw zal u bij dag en nacht tot schild en pantser strekken.

14 Psalm 91: 1, 2, 3 3 Verschrikking van de donkre nacht behoeft u niet te duchten. En voor de pijl van overdag zult u niet angstig vluchten. Vrees niet de pest, de zwarte dood, die rondwaart als het nacht is. Vrees geen verderf, als fel en groot de zon in al haar kracht is.

15 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

16 Psalm91:1, 2, 3 ● Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

17 Gezang 157, NG80: 1, 2, 3, 4 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 2 Heer ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

18 Gezang 157, NG80: 1, 2, 3, 4 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w' ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer. dat wij uw naam verhogen Heer

19 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

20 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 ● Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

21 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 ● Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

22 Psalm 69: 1, 3 1 O God, verlos mij, red mij uit mijn nood, nu 't water tot de lippen is gekomen. Ik zak in 't slijk, zink weg in diepe stromen, ik voel geen grond, de vloed is mij te groot. Mijn keel is hees van roepen in mijn leed, ik ben vermoeid, mijn ogen zijn bezweken van 't uitzien naar mijn God, die alles weet. Heer, antwoord mij op mijn aanhoudend smeken.

23 Psalm 69: 1, 3 3 Beschaam om mij het stil vertrouwen niet van hen die U verwachten in gevaren. Hoe zou mijn val, o Heer der legerscharen, hun alle hoop ontnemen in verdriet! Ik ben gesmaad, om Uwentwil onteerd, mijn broeders vreemd, gemeden door verwanten. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd, ik word om U bespot van alle kanten.

24 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 ● Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

25 Hartstocht

26 De tempel

27

28 Jezus is de tempel. Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’

29 De kerk is Gods tempel

30 Wij zijn Gods tempel

31

32

33 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 ● Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

34 De andere kant van Jezus Thema: De hartstocht voor het huis van zijn Vader zal Jezus het leven kosten.

35 Welke hartstocht heerst hier? De hartstocht van Jezus Jezus is de ware tempel Ons lichaam is een tempel, wat als Jezus ons leven bezoekt? De gemeente is een tempel, wat als Jezus onze gemeente bezoekt? De hartstocht van Jezus is Hem duur komen te staan De hartstocht voor het huis van zijn Vader zal Jezus het leven kosten.

36 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 ● Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

37 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 1 God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

38 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 2 Der sterren pracht is bij Hem nacht, hoe hel zij schittren mogen, en wij, belaân met euveldaân, wat zijn wij in zijn ogen?

39 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

40 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 4 Ja, amen, ja, op Golgota stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

41 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 5 Wil, U ter eer, steeds meer en meer ’t geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde ’t goede werken.

42 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

43 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

44 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 ● LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

45 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

46 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

47 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het Licht dat ons troost en richt.

48 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

49 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

50 182 C

51 Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf Spakenburg-zuid Collecte:De Driehoek

52 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Vandaag, zondag 13 januari, is de laatste dag om zegels in te leveren voor de boodschappenpakketten van de Plus!!! Inleveren kan in de doos achter in de kerk, of bij Liesbeth de Kruijff.


Download ppt "Psalm91:1, 2, 3 Gezang 157:1 - 4 Johannes2:13 - 25 Psalm69:1, 3 Johannes2:13 - 22 Gezang155:1 - 5 LvdK442:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. W. Scherf."

Verwante presentaties


Ads door Google