De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Halfgeleiders 1 Klik op het onderdeel waarvan je meer wil weten -Opbouw diode -Werking diode -Karakteristiek van een diode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Halfgeleiders 1 Klik op het onderdeel waarvan je meer wil weten -Opbouw diode -Werking diode -Karakteristiek van een diode."— Transcript van de presentatie:

1 Halfgeleiders 1 Klik op het onderdeel waarvan je meer wil weten -Opbouw diode -Werking diode -Karakteristiek van een diode

2 Diode De diode bestaat uit twee stukjes silicium (zand) P silicium bestaat uit atomen die een elektron te weinig hebben Hierdoor is het materiaal positief geladen negatieve vaste ionenpositieve vrije holten

3 De diode bestaat uit twee stukjes silicium (zand) N silicium bestaat uit atomen die een elektron te veel hebben. Hierdoor is het materiaal negatief geladen P N positieve vaste ionennegatieve vrije elektronen Diode

4 De diode bestaat uit twee stukjes silicium (zand) P met negatieve vaste ionen positieve vrije holtes P N N met positieve vaste ionen negatieve vrije elektronen Diode

5 Als deze twee materialen tegen elkaar komen wordt het middenstuk neutraal. P Elektronen te kort P N N Elektronen te veel De positieve (gaatje) en negatieve vrije elektronen heffen elkaar op. Er ontstaat een sperlaag (isolerende stof) Diode

6 We sluiten een spanning aan. (Plus op P en min op N). P elektronen te kort N elektronen te veel Diode + + - sperrichting Elektronen stroom - - - - - - + Sperlaag (isolatie) wordt groter elektronen stroom vult de te korten bij de p kant aan De teveel aan elektronen aan de N kant worden naar de + getrokken Elektronen stroom

7 We sluiten een spanning aan. (Plus op N en min op P). P elektronen te kort N elektronen te veel Diode + + - doorlaatrichting Elektronen stroom - - - + Sperlaag weg Er ontstaat een nog groter elektronen te kort omdat de elektronen naar de plus wegstromen De teveel aan elektronen wordt aangevuld Elektronen stroom - + - -

8 Symbool diode P elektronen te kort N elektronen te veel Diode + - doorlaatrichting Elektronen stroom anode katode Voor te onthouden. Een diode is geleidend als katode negatief is en anode positief is

9 Om te onthouden: KNAP Diode + - Doorlaatrichting diode A node k atode KNAP =

10 Om te onthouden: KNAP Diode + - Doorlaatrichting diode A node k atode KNAP =

11 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Geen stroom diode spert A K

12 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. De stroom richting A K

13 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K Sper richting animatie

14 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K

15 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K

16 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K

17 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. A K Sper richting

18 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. A K Sper richting

19 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. A K Sper richting

20 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K

21 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K

22 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K

23 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. A K Sper richting

24 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. A K Sper richting

25 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. A K Sper richting

26 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K

27 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K

28 Werking van een diode Een diode laat de stroom maar in een richting door. Een wisselspanning wordt dus gedeeltelijk doorgelaten. De stroom richting A K

29 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting animatie De vorm van de spanning over de lamp

30 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

31 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

32 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

33 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

34 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

35 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

36 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

37 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

38 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

39 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

40 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

41 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

42 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

43 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

44 Werking van een diode Om heel de wisselspanning te gebruiken maken we een twee fase gelijkrichter. De stroom richting De vorm van de spanning over de lamp 4 diodes in een brugschakeling

45 Werking van een diode Aan de vorm van de diode kun je zien wat de kathode is of de anode is of het staat er op gedrukt.

46 Werking van een diode Aan de vorm van de diode kun je zien wat de kathode is of de anode is of het staat er op gedrukt.

47 Karakteristiek van een diode Elke diode heeft zijn eigen karakteristiek. Dit word weergegeven in een grafiek. Diode spert Diode laat door Spanning waarbij de diode door slaat (gaat stuk) lekstroom drempelspanning Is een kleine spanning die nodig is om de diode te laten geleiden Is een kleine stroom die door de diode gaat in sper stand Diode is stuk gegaan hij laat ook door in sper stand

48 Karakteristiek van een diode Elke diode heeft zijn eigen karakteristiek. Dit word weergegeven in een grafiek. Diode spert Diode laat door Spanning waarbij de diode door slaat (gaat stuk) lekstroom drempelspanning Diode is stuk gegaan hij laat ook door in sper stand

49 © A.A.M. Schilders, H.H.T.J.M. Doedee, P.P.A. Siroen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade, veroorzaakt door onjuistheden in deze uitgave. Intellectuele eigendomsrechten: In deze lesstof bevatten elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, te denken is onder andere aan: logo’s, teksten, beelden, tekeningen, animaties, foto’s en grafische vormgeving. Mede om de belangen van derden te beschermen is de inhoud van deze lesstof alleen bestemd voor persoonlijk, informatief en niet commercieel gebruik conform de educatieve doelstelling. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur vereist.


Download ppt "Halfgeleiders 1 Klik op het onderdeel waarvan je meer wil weten -Opbouw diode -Werking diode -Karakteristiek van een diode."

Verwante presentaties


Ads door Google