De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVAO Integriteitsoverleg 2014-2016 ÖU, LW, SAD Oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVAO Integriteitsoverleg 2014-2016 ÖU, LW, SAD Oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 NVAO Integriteitsoverleg 2014-2016 ÖU, LW, SAD Oktober 2014

2 Beknopte inhoud Deel A: Achtergronden, aanpak, vooruitzichten Deel B: Integriteit als ideaal; een code als leidraad Deel C: Integriteit verankeren door overleggen 2

3 Inhoud Deel A Achtergronden, aanpak, vooruitzichten Waarom samen werken aan integriteit? Wat heeft NVAO er sinds 2012 tot nu aan gedaan? Wat willen we doen in de periode 2014-2016? 3

4 Achtergronden Waarom samen werken aan integriteit? De ‘tijd’ vraagt om integriteit NVAO kan vertrouwen versterken, als zij vertrouwen geniet Nakomen wettelijke verplichting Behoefte NVAO: verantwoording ten opzichte van elkaar en onze stakeholders Integriteit als onderdeel van kwaliteitscultuur en HRM beleid 4

5 Aanpak Wat heeft de NVAO tot nu toe gedaan? Sinds voorjaar 2012: Werken aan integriteitscode onder leiding van CAOP. Oktober 2012: Integriteitsprincipes voorgelegd aan medewerkers NVAO. December 2012: Herziene versie besproken op donderdagoverleg. December 2012: Werkgroep integriteitscode in eigen hand. December 2013: Concept Integriteitscode voorgelegd aan DB en PV 5

6 Vooruitzichten Wat willen we nog doen in 2014-2016? 30 oktober 2014: Integriteitscode breed delen binnen organisatie Verbetersuggesties van collega’s verzamelen Januari 2015: Integriteitscode formeel vaststellen Integriteitsoverleg ca. 3 keer per jaar Informatieset (nieuwe) medewerkers Uitwerken integriteitsbeleid Rapporteren m.b.t. integriteit 2016: Evalueren & herzien Integriteitscode 6

7 Inhoud Deel B Integriteit als ideaal, een code als leidraad Doel en achtergronden Een code als leidraad Huidige praktijk Integriteitsvraagstukken 7

8 Een code als leidraad Achtergronden en doel van de code Wat was de uitdaging? Een code die in lijn is met de wettelijke kaders en voorschriften; Een code die van toepassing is op iedereen in de organisatie; Een code die zowel intern als extern van toepassing is; Een code begrijpelijk en hanteerbaar is. 8

9 Integriteit als ideaal Wat betekent dat voor ons? Integriteit, afgeleid van het Latijnse ‘integritas’. Principle-based i.p.v. rule-based Code als richtsnoer voor ons handelen. Code als een ‘tool’ om gesprekken over ons handelen te voeren en op gang te brengen. 9

10 Huidige praktijk Hoe borgen en bevorderen we momenteel de waarden en principes? Waarde: Onafhankelijk/ Principe: Onpartijdig Beleid: beleidsmedewerkers mogen 5 jaar geen dossiers van hun vorige organisatie behandelen Waarde: Deskundigheid/ Principe: Kennis op peil houden Donderdagoverleg Waarde: Betrouwbaar/ Principe: Hoor en wederhoor Reactiemogelijkheden universiteiten en hogescholen op VtB’s Waarde: Respectvol/ Principe: Integere en respectvolle omgang Vertrouwenspersoon 10

11 Integriteitsvraagstukken Twee voorbeelden Waarde: onafhankelijk/ principe: onpartijdig Panellid voor een TNO laat zich door de instelling een tarief bovenop het NVAO tarief betalen. Waarde: betrouwbaar/ principe: fouten vermijden Snelheid/ werkdruk vs. werk nauwkeurig doen, zonder fouten te maken. 11

12 Inhoud Deel C Integriteit verankeren door overleggen Waarom overleggen over integriteit? Hoe overleggen over integriteit? Wat gaan we 30 oktober doen? 12

13 Integriteit verankeren (1/4) Waarom overleggen over integriteit? Gezamenlijk een ‘moresprudentie’ ontwikkelen door: moreel leerproces aan te gaan gedeelde betekenis van de waarden en principes te ontwikkelen bewust worden van & leren omgaan met integriteitsvraagstukken Collegiale consultatie & toetsing wordt vanzelfsprekend 13

14 Integriteit verankeren (2/4) Verkennen, Verbeelden, Verankeren, Verwezenlijken Integriteitspraktijk ontwikkelen vergt permanente aandacht en onderhoud 14

15 Integriteit verankeren (3/4) Hoe overleggen over integriteit? Appreciative inquiry: ‘Waarderend organiseren’ Eerst focussen op wat goed gaat; voortbouwen op successen Gezamenlijk leren en veranderen door dialoog en onderzoek Gericht op de toekomst die wij graag zouden willen zien Twee centrale vragen 1.Welke kernwaarden en integriteitsprincipes geven wij momenteel het beste vorm, en op welke wijze doen we dat dan? 2.Welke mogelijkheden bestaan er, om integriteit in de toekomst nog sterker tot uitdrukking te laten komen in ons werk, en te verankeren in onze organisatiecultuur? 15

16 Integriteit verankeren (4/4) Wat gaan we 30 oktober doen? 16 Groepen vormen: Thomas, Jetse, Steven Vragenlijst Integriteit bespreken in twee-/ drietallen (15 min) Uitkomsten delen binnen de groep (20 min) Vaststellen van good practices & uitdagingen; doelen & acties Voorbereiden van ‘verslaggevers’ van iedere groep (10 min) ‘Carrousel’ (20 min) Twee ‘verslaggevers’ van iedere groep T → J → S → T: 5 min vertellen, 5 min luisteren T ← J ← S ← T: 5 min vertellen, 5 min luisteren Plenaire terugkoppeling: ‘vissenkom-discussie’ (25 min) Gesprek tussen 6 verlaggevers & 3 moderatoren


Download ppt "NVAO Integriteitsoverleg 2014-2016 ÖU, LW, SAD Oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google