De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelijke onderwijskansen Lokaal OverlegPlatform Secundair Onderwijs Gent Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelijke onderwijskansen Lokaal OverlegPlatform Secundair Onderwijs Gent Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Gelijke onderwijskansen Lokaal OverlegPlatform Secundair Onderwijs Gent Welkom

2 Algemene vergadering 18 januari 2005 Goedkeuring verslag 1 juli 2004 Mededelingen: verblijfstatuut en schoolreizen buitenland kinderen zonder wettig verblijf FG Werkcel Onderwijs-Hulpverlening telling 1/2/05 Synthesetekst inschrijvingsrecht Zuurstof voor het LOP: themagroepen Verslag van de themagroepen Varia Agenda

3 Goedkeuring verslag AV 1 juli 2004

4 Algemene vergadering 18 januari 2005 Sabine Berkvens Dienst Vreemdelingenzaken Federale overheid Verblijfsstatuut en schoolreizen naar het Verblijfsstatuut en schoolreizen naar het buitenland

5 Algemene vergadering 18 januari 2005 geen OCMW enkel opvang in fedasil lege doos Kinderen zonder wettig verblijf Recht op materiële dienstverlening

6 Algemene vergadering 18 januari 2005 André Verdegem (voorzitter FG WOH) Project Onderwijs-Welzijn Oost- en West-Vlaanderen Focusgroep Werkcel Onderwijs- Hulpverlening (WOH)

7 Telling 1/2/05 lln. 1/2/05, cijfers binnen 15/2/05, 3 schooljarenlln. 1/2/05, cijfers binnen 15/2/05, 3 schooljaren bevraging alleen in 1e graad10 %bevraging alleen in 1e graad10 % –trekkende bevolking –moeder geen diploma secundair onderwijs –buiten gezinsverband –vervangingsinkomen –+ thuistaal is niet het Nederlands (TNN) berekening 2e en 3e graad25 %berekening 2e en 3e graad25 % –schoolse achterstand vanaf 2 jaren –neveninstromen met B- of C-attest –ex-anderstalige nieuwkomer Bemiddelingscel stand-byBemiddelingscel stand-by klachten Gent: 1 BuSO, 1 TSOklachten Gent: 1 BuSO, 1 TSO weigeringen ongegrond = lln inschrijvenweigeringen ongegrond = lln inschrijven

8 Telling 1/2/05 bevraging 1e graad op basis van ‘verklaring op eer’bevraging 1e graad op basis van ‘verklaring op eer’ andere talen BaO/2002/02 Edulex docid 13205 of website www.lop.be/regelgeving/omzendbrievenandere talen BaO/2002/02 Edulex docid 13205 of website www.lop.be/regelgeving/omzendbrieven elke school met een 1e graad bevragenelke school met een 1e graad bevragen –meer dan je denkt –TNN binnenkort nodig voor RA

9 Algemene vergadering 18 januari 2005 Relatieve aanwezigheid TNN Cijfergegevens inschrijvingen 2004-2005 VRINT Bijzondere Bemiddelingscel Aandachtspunten Synthesetekst Synthesetekst inschrijvingsrecht

10 Relatieve aanwezigheid Cijfers LOP/SO Gent: 1B438 lln 49% TNN 59 % doorverwijzingen TNN vanaf 59 % 5 scholen BVL 605 lln 16 % TNN Mode - Verzorging-voeding gem. RA 33 % doorverwijzing TNN vanaf 43 % 2 scholen Opgelet: uniek aanbod in de regio en anderstalige nieuwkomers!

11 Relatieve aanwezigheid - de RA voor drie jaren (1/2/02) - enkel AV kan een herbevraging eisen - nieuwe bevraging per 1/2/05, 3 jaren geldig - oude cijfers geldig tot AV de nieuwe bekrachtigt - tijdslijn: - 15/2/05 cijfers binnen - 15/2/05 cijfers binnen - april cijfers verwerkt departement - april cijfers verwerkt departement - mei-juni cijfers ter beschikking LOP (VG) - mei-juni cijfers ter beschikking LOP (VG) - 9 juni voorstel aan AV: onmiddellijke - 9 juni voorstel aan AV: onmiddellijke ingang 05-06 ingang 05-06

12 Inschrijvingsrecht weigeringen Schooljaar 2004-2005 – –32 weigeringen: 9 scholen, 11 volle richtingen – –ASO, BSO, TSO, BuSO – –volle UNIEKE richtingen: Steinerschool BVL Haartooi, Bio-esthetiek,...

13 Inschrijvingsrecht weigeringen 32 weigeringen: 10 alloch - 22 autoch = 1/3 lln.verhouding 03-04 = 1/8 3000/23500 TijdstipTijdstipallochtonen autochtonen – –24/04 – 01/08/048 – –02/08 – 31/08/04610 – –01/09 – 30/09/0442 – –01/10 – 31/12/042 – –Totaal 10 22 geen conclusies, wel indicator!

14 Inschrijvingsrecht weigeringen geen lln geweigerd in verschillende scholen 32 weigeringen: 9 lln toch ingeschreven - 6 lln niet 1 lln ingeschreven na CLR 50% lln ingeschreven (kans) in school van eerste keuze melding info vrijblijvend

15 Inschrijvingsrecht doorverwijzingen geen ECHTE doorverwijzingen bijna geen in Vlaanderen in SO Bemiddelingscel stand-by

16 Inschrijvingsrecht klachten CLR 2 klachten in LOP/SO Gent2 klachten in LOP/SO Gent 80 klachten Vlaanderen (2004)80 klachten Vlaanderen (2004) Bemiddelingscel stand-byBemiddelingscel stand-by klachten Gent: 1 BuSO, 1 TSOklachten Gent: 1 BuSO, 1 TSO weigeringen ongegrond = lln inschrijvenweigeringen ongegrond = lln inschrijven

17 Inschrijvingsrecht klachten CLR Klacht 1 – –weigeringsprocedure correct gevolgd – –te laat gestart met bepalen van maximumcapaciteit: voor aanvang inschrijvingsperiode – –TIP: agenderen op LOC, participatieraad, SG, e.d. met verslag als bewijsstuk

18 Inschrijvingsrecht klachten CLR Klacht 2 – –geen weigeringsprocedure gevolgd – –+ 18 jarige – –ingangsproef – –beoordeling op uitslagen vorig jaar – –beoordeling op gedrag vorig jaar – –alle onderwijszoekenden – –geen bijkomende voorwaarden aan een inschrijving

19 VRINT ( volle richtingen instrument) Handig instrument voor alle partners van het LOP

20 Voordelen VRINT Actueel overzicht van de volle richtingen Meer info betekent minder ouders/CLB/vragen … Meer info betekent minder misverstanden = minder klachten = meer vertrouwen Zicht op knelpunten in het aanbod

21 Afspraken VRINT ten laatste vanaf 1 oktober systematisch volle richtingen meldenten laatste vanaf 1 oktober systematisch volle richtingen melden ook niet meer volle richtingen meldenook niet meer volle richtingen melden individuele schoolfiches checken en melden (1x)individuele schoolfiches checken en melden (1x) één contactpersoon per schooléén contactpersoon per school via on-line-formulier + bevestiging gegevens gemakkelijk raadpleegbaar – –via website – –achter paswoord (gentso, gentso721) – –raadpleegbaar partners, CLB-medewerkers

22 Cijfers VRINT 18 scholen meldden – –11 volle richtingen met weigering (rood) – ) –97 vol verklaarde richtingen door school (oranje ) evolutie: 3 volle en 70 vol verklaarde richtingen verkeerd gebruik: – –melding aan LOP argument om lln. weg te sturen – –vol verklaren als bescherming tegen ongenode gasten

23 VRINT VRINT heeft enkel een informatieve functie, biedt geen rechtszekerheid logische stap: vol verklaren wordt gevolgd door een weigering vol verklaren kan alleen op basis van veiligheid en materiële omstandigheden vol verklaren is een gevolg van overleg (IM, directie, personeel, ouders, lln,…) en geen emotionele beslissing, mét consequenties naar de toekomst

24 Bijzondere Bemiddelingscel Bemiddelen in moeilijke dossiers

25 Situering vierde taak Problemen bij inschrijving na tuchtprocedure/verhuis/buitenland/ hulpverlening e.a. Zoeken naar oplossingen bij moeilijke omstandigheden – –multi-uitsluitingen – –overbelasting van eventueel niet-volle scholen

26 Samenstelling bijzondere bemiddelingscel SO Walter VanlerbergheLucrèce CorelSO Walter VanlerbergheLucrèce Corel VOLut CocquytMarleen Lietaer PO Kristel de Boevere GOAnnemie SchotanusWalter Blieck VCLBJohan De WaelePhilippe Lamoral CLB GOGerda BaetensInge Van Trimpont IS CLBD. Noerens/ T. Claessen Bob De PourqueIS CLBD. Noerens/ T. Claessen Bob De Pourque Voorzitter Marc Spoelders Deskundige-ondersteuner Emiel Bogemans

27 BB draagkracht - -info over leerlingen met problematische afwezigheden - -info over lln. met een BuSO-attest - -info over lln. met extra zorg rond taal - -info over lln. met gedragscontracten en -problemen - -info over lln. met lopende tuchtdossiers - -info over lln. ingeschreven na een definitieve uitsluiting elders (BOS: buitengegooid op school) - -info over lln. met POS (problematische opvoedingssituatie) - -info over lln. met MOF (misdrijf omschreven feiten) - -het aanmeldingsregister voor die administratieve groep - -een overzicht van in- en uitschrijvingen in de betrokken administratieve groep in de loop van het schooljaar.

28 BB meerwaarde fase voor een eventuele klacht en ontmijnt situatiesfase voor een eventuele klacht en ontmijnt situaties moeilijke dossiers deblokkeren of bespreekbaar te maken laagdrempelig: werkt lokaal, makkelijk aan te spreken zowel ouders/leerling, CLB’s en scholen kunnen bij de BB terecht een gedeelde verantwoordelijkheid biedt soms onverhoopte openingen een reële bijdrage leveren aan de spreiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben

29 AANDACHTSPUNTEN beslissing toelatingsklassenraad is bindend lln. uitschrijven: administratief en pedagogisch instroom 1B: bevraging tijdens inschrijvingsperiode de kans geven om in te schrijven aanmeldingsregister: elke school - rechtszekerheid Focusgroep BuSO sensibilisering partners gaat onverminderd verder verklaring op eer correct invullen u vertegenwoordigt een achterban: herbekijken deelname deelorganen (FG en WG)

30 Organigram

31 Vervolg Organigram

32 Zuurstof voor het LOP Vandaag eerste in wiskunde, morgen in gelijke kansen!

33 THEMAGROEPEN Themagroep Bemiddeling en Inschrijvingsrecht – –lokaal Conferentiezaal A Themagroep Leerplicht/leerrecht – –lokaal Practicumzaal D Themagroep Kansen – –lokaal Practicumzaal A (gelijkvloers) Themagroep OKAN (anderstalige nieuwkomers) – –lokaal Auditorium A = HIER BLIJVEN

34 Zuurstof voor het LOP Verslaggeving themagroepen

35 Algemene vergadering LOP/SO Gent VARIA

36 Einde van de vergadering Welkom op de receptie

37 Prioriteiten 1.Omgevingsanalyse 2.FG BuSO 3.Berekenen relatieve aanwezigheid lln TNN 4.Operationaliseren van de bijzondere bemiddelingscel 5.Aanpakken van ad hoc thematieken


Download ppt "Gelijke onderwijskansen Lokaal OverlegPlatform Secundair Onderwijs Gent Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google