De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Sluitende aanpak VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN in de Provincie Groningen “Wat doen we goed en wat kan beter”? Maandag 19 mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Sluitende aanpak VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN in de Provincie Groningen “Wat doen we goed en wat kan beter”? Maandag 19 mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1

2 Presentatie Sluitende aanpak VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN in de Provincie Groningen “Wat doen we goed en wat kan beter”? Maandag 19 mei 2008

3 © 2008 2 Inhoud presentatie 1. De cijfers 2. De historie 3. De kern van de sluitende aanpak 4. De verbeterpunten van de sluitende aanpak 5. De wensen VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

4 © 2008 3 1. Totaal provincie Groningen

5 © 2008 4 1. Totaal percentage herplaatsingen

6 © 2008 5 Overstap VMBO – MBO Totaal risicoleerlingen VMBO

7 © 2008 6 Totaal per risicofaktor

8 © 2008 7 Totaal herplaatst naar scholing

9 © 2008 8 2. Historie sluitende aanpak in de provincie Groningen l Daarvoor al sinds 1976 Bureau voortijdig schoolverlaten opgericht in Appingedam vanuit Vormingswerk Jong Volwassenen; l Bestaande samenwerking sinds 1990 leden Platform Voortijdig schoolverlaters; l Samenwerking tussen de RMC regio,s en de provincie Groningen l Ontwikkeling en samenwerking binnen de 8 regio‘s Gebiedsgericht Werken Welzijn l Noodzaak i.v.m opleidingsniveau en werkgelegenheid

10 © 2008 9 3. Kern Sluitende aanpak Ontwikkeld in 1999 - 2001 in opdracht van ministeries OC&W en SZW l Aansluiting interne – externe zorgstructuren l Sluitende aanpak onderwijs - werk Modellen stad Groningen en Noord Groningen als pilots Ambitie en Visie l Alle jongeren 0 tot 23 jaar in beeld l alle jongeren een (start)kwalificatie l alle jongeren werk (zorg daar waar ontwikkeling en of veiligheid in gedrang komt)

11 © 2008 10 3. De kern van de sluitende aanpak l Heldere resultaatverantwoordelijkheid per gemeente l Professionaliteit leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders l Huisbezoeken jongeren l Kwartaalrapportages en monitoring l Jaarrapportages (JONG monitor – Verzuim Portaal) l Platform VSV bestaande uit l Bestuurlijke visie en ambitie l Pilots en experimenten (blijven innoveren en durven)

12 © 2008 11 Bestuur ------- Midden- kader -------- Uit- voering School Bestuur ------- Midden- kader -------- Uit- voering Leer- plicht Bestuur ------- Midden- kader -------- Uit- voering RMC Bestuur ------- Midden- kader -------- Uit- voering CWI Bestuur ------- Midden- kader -------- Uit- voering GSD Bestuur ------- Midden- kader -------- Uit- voering UWV Huidige structuur: Wet- en regelgeving

13 © 2008 12 Scholen (20x?) RMC (1x) registratie; distributie; monitoring; coördinatie CWI (2x) Stroomschema jongeren zonder startkwalificatie/werk RMC- trajectbegeleider Trajectuitvoerder Uitstroom resultaat >22 jaar Overdracht GSD startkwalificatie behaald Leerplicht (8x) resultaatverantwoordelijk Overig

14 © 2008 13 Resultaten - voorbeeld

15 © 2008 14 4. De Verbeterpunten De actiethema’s van actieplan VSV provincie Groningen zijn A1. Preventie in onderwijs minder meldingen voortijdig schoolverlaten A2. Doelgroep in beeld alle voortijdig schoolverlaters in beeld krijgen A3. Monitoring, rapportage en sturingsinformatie A4. Procedures in de samenwerking met ketenpartners stroomlijnen en versnellen A5. Leerwerkplekken meer leerbanen creëren en maatwerk bieden A6. Kwalificatieplicht en leerwerkplicht samen met gemeenten organiseren A7. Uitwisseling verzuim- en inschrijfgegevens Introductie internetportalen Zijn opgenomen in convenant II

16 © 2008 15 5. De wensen l Benoem jongeren Praktijk Onderwijs niet als voortijdig schoolverlaters en duid het niet aan in de rapportages als „hoogst haalbaar“. Neem ze wel op in de RMC rapportages m.b.t. Bestemming l Pilot(s) Passend Onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe met name gericht op monitoring, beleidsafstemming met gemeenten (CJG/Zat), indicatie en begeleiding doorstroming VO – MBO


Download ppt "Presentatie Sluitende aanpak VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN in de Provincie Groningen “Wat doen we goed en wat kan beter”? Maandag 19 mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google