De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FTO mei 2015 Judith Weiland en Jacob Jan Hamstra

Verwante presentaties


Presentatie over: "FTO mei 2015 Judith Weiland en Jacob Jan Hamstra"— Transcript van de presentatie:

1 FTO mei 2015 Judith Weiland en Jacob Jan Hamstra
Medicatieveiligheid FTO mei 2015 Judith Weiland en Jacob Jan Hamstra

2 Opbouw FTO Achtergronden Apotheek
Logistiek herhaalmedicatie (bv baxter) Kwaliteitsindicatoren IGZ Huisarts Richtlijnen NHG (accreditatie)

3 Achtergronden Richtlijn medicatiebeoordeling (mail LHV 8 mei)
Handhaving IGZ per 1 juni 2015, gefaseerde invoering Taskforce ‘Veilige principes in de medicatieketen’

4

5

6

7 Apotheek Baxter Kwaliteitsindicatoren IGZ

8 Voor de huisarts Er zijn stevige richtlijnen!!
Er moeten gedocumenteerde afspraken zijn Nieuwe medicatie Herhaalmedicatie Concept NHG is gedetailleerd en vergaand

9 NHG richtlijnen (accreditatie)
Een laatste recept mag niet ouder dan een jaar zijn Voor groepen medicatie zijn aanvullende afspraken gemaakt mbt herhalen. Afspraken mbt beoordelen aanvraag herhaalrecept -> 9 stappen doorlopen!

10 1. Gelden er beperkingen? Geen enkel herhaalrecept zonder een controleafspraak in 1 jaar Geen herhaling van medicatie van andere artsen, tenzij er duidelijke overdracht is. Niet te herhalen zijn: Antibiotica Cytostatica (incl MTX) Oordruppels met antibiotica Corticosteroïden Slaapmiddelen

11 2. Individuele aanpassingen?
Vooraf lab noodzakelijk? Uitzonderingen? Beperkte periode? Deze bijzonderheden moeten op een eenduidige wijze genoteerd staan. Episode A.50 (medicatie algemeen) gebruiken voor algemene aandachtspunten

12 3. Geldige indicatie/ voldoende controle?
Bisfosfonaten na 5 jaar staken Antidepressiva stoppen na half jaar goed effect bij eerste depressie Omeprazol starten cf richtlijnen Simvastatine starten bij DM-2 Ascal en betablokker bij myocardinfarct ACE-remmer bij hartfalen (i.c. bij lisdiureticum) Eventueel controle afspraak met patient organiseren!

13 4. Controle hoeveelheden
Te vroeg, te laat etc. Bij zo nodig in het dossier vermelden wat het maximum of maximale termijn is.

14 5. Verandering gezondheid patient
De assistente zou bij iedere aanvraag moeten controleren of er veranderingen zijn in de gezondheidssituatie Actief navragen bij iedere aanvraag (of als vraag op bandje) Controle dossier Controle op grenzen: leeftijd, nierfunctie, preventie

15 6. Geeft het gebruik problemen?
Bijwerkingen Problemen met verpakking Actief vragen of anderszins op attenderen

16 7. Gebruik overige medicatie
Zelfzorg Via andere apotheek / ziekenhuis

17 8. Wanneer is volgende controle
Om hoeveelheden te kunnen aanpassen

18 9. Waarschuwingen HIS In principe al opgelost als de andere vragen zijn afgehandeld Anders via de huisarts

19 Toelichting NHG ‘Enig ongemak (meer telefoontjes, langer wachten) wat wordt geaccepteerd omdat de kwaliteit omhoog gaat’ ‘Zal zowel de huisarts als de assistente meer tijd kosten, maar leidt uiteindelijk tot efficiënter beleid en hogere medicatieveiligheid’

20 Voorbeelden selectie Jaarlijkse controles Zie schema

21 Literatuur Taskforce medicatieveiligheid, 2012
NHG concept protocol ‘Voorschrijven en herhalen van nieuwe, actuele of recente medicatie’ versie FTO module Baxteren 2012


Download ppt "FTO mei 2015 Judith Weiland en Jacob Jan Hamstra"

Verwante presentaties


Ads door Google