De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FTO mei 2015 Judith Weiland en Jacob Jan Hamstra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FTO mei 2015 Judith Weiland en Jacob Jan Hamstra."— Transcript van de presentatie:

1 FTO mei 2015 Judith Weiland en Jacob Jan Hamstra

2  Achtergronden Apotheek  Logistiek herhaalmedicatie (bv baxter)  Kwaliteitsindicatoren IGZ Huisarts  Richtlijnen NHG (accreditatie)

3  Richtlijn medicatiebeoordeling (mail LHV 8 mei) ◦ Handhaving IGZ per 1 juni 2015, gefaseerde invoering Taskforce ‘Veilige principes in de medicatieketen’

4

5

6

7  Baxter  Kwaliteitsindicatoren IGZ

8  Er zijn stevige richtlijnen!!  Er moeten gedocumenteerde afspraken zijn ◦ Nieuwe medicatie ◦ Herhaalmedicatie  Concept NHG is gedetailleerd en vergaand

9  Een laatste recept mag niet ouder dan een jaar zijn  Voor groepen medicatie zijn aanvullende afspraken gemaakt mbt herhalen.  Afspraken mbt beoordelen aanvraag herhaalrecept -> 9 stappen doorlopen!

10  Geen enkel herhaalrecept zonder een controleafspraak in 1 jaar  Geen herhaling van medicatie van andere artsen, tenzij er duidelijke overdracht is.  Niet te herhalen zijn: ◦ Antibiotica ◦ Cytostatica (incl MTX) ◦ Oordruppels met antibiotica ◦ Corticosteroïden ◦ Slaapmiddelen

11  Vooraf lab noodzakelijk?  Uitzonderingen?  Beperkte periode?  Deze bijzonderheden moeten op een eenduidige wijze genoteerd staan.  Episode A.50 (medicatie algemeen) gebruiken voor algemene aandachtspunten

12  Bisfosfonaten na 5 jaar staken  Antidepressiva stoppen na half jaar goed effect bij eerste depressie  Omeprazol starten cf richtlijnen  Simvastatine starten bij DM-2  Ascal en betablokker bij myocardinfarct  ACE-remmer bij hartfalen (i.c. bij lisdiureticum)  Eventueel controle afspraak met patient organiseren!

13  Te vroeg, te laat etc.  Bij zo nodig in het dossier vermelden wat het maximum of maximale termijn is.

14  De assistente zou bij iedere aanvraag moeten controleren of er veranderingen zijn in de gezondheidssituatie ◦ Actief navragen bij iedere aanvraag (of als vraag op bandje) ◦ Controle dossier ◦ Controle op grenzen: leeftijd, nierfunctie, preventie

15  Bijwerkingen  Problemen met verpakking  Actief vragen of anderszins op attenderen

16  Zelfzorg  Via andere apotheek / ziekenhuis

17  Om hoeveelheden te kunnen aanpassen

18  In principe al opgelost als de andere vragen zijn afgehandeld  Anders via de huisarts

19  ‘Enig ongemak (meer telefoontjes, langer wachten) wat wordt geaccepteerd omdat de kwaliteit omhoog gaat’  ‘Zal zowel de huisarts als de assistente meer tijd kosten, maar leidt uiteindelijk tot efficiënter beleid en hogere medicatieveiligheid’

20  Jaarlijkse controles  Zie schema

21  Taskforce medicatieveiligheid, 2012  NHG concept protocol ‘Voorschrijven en herhalen van nieuwe, actuele of recente medicatie’ versie 2.1 2012  FTO module Baxteren 2012


Download ppt "FTO mei 2015 Judith Weiland en Jacob Jan Hamstra."

Verwante presentaties


Ads door Google