De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelders Energie Akkoord

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelders Energie Akkoord"— Transcript van de presentatie:

1 Gelders Energie Akkoord

2 Aansluiting SER Energie akkoord
Vertaling naar Gelderse situatie Doelstelling provincie Gelderland 2050 energieneutraal Dichter bij de uitvoeringspraktijk Van onderop vormgegeven Ieder draagt maximaal bij om doel te realiseren

3 Ondertekend door 114 partners
40 gemeenten Alle 7 omgevingsdiensten Alle 3 waterschappen 34 lokaal duurzame energiecoöperaties 13 huurdersverenigingen 13 werkgeversorganisaties en bedrijvenverenigingen 3 maatschappelijke organisaties provincie

4 Opgenomen in Gelders Coalitieakkoord
Bijdragen aan de realisatie van het Gelders Energie Akkoord (naast de 114 andere ondertekenaars) Omarmt de doelstelling Gelderland energieneutraal 2050 woningen energiezuinig in 2020 Provincie staat naast haar partners en niet daarboven Ruimte geven aan maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven Gelderland als koploper in nieuwe vormen van samenwerking zoals energiecoöperaties 80 miljoen gereserveerd voor energie(transitie) welke zo veel mogelijk revolverend worden ingezet

5 Samenwerken aan uitvoeringsagenda
Initiatiefnemers: Gelderse Natuur en Milieufederatie, Alliander, Klimaatverbond/Thijs de la Court, Later aangevuld met VNO-NCW e.d., Waterschappen, VNG ondersteuningsstructuur En vervolgens 114 ondertekenaars vanaf 17 maart 2015 Gedeputeerde en ambtenaren vanuit de provincie Doel: opzetten uitvoeringsstructuur die in najaar van komt met een uitvoeringsagenda Opzet uitvoering analoog aan SER Energie Akkoord met Borgingscommissie en Tafels

6 Structuur

7 Borgingscommissie Voorzitters vanuit overheid (gemeenten) en bedrijfsleven (VNO-NCW): Niels Joosten Burgemeester Doetinchem Gijs Linthorst Directeur Linthorst Installatiebedrijf BV Vertegenwoordigers van de 114 ondertekenaars: gemeenten, bedrijfsleven, energie intensieve bedrijven, lokaal duurzame energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties, huurdersverenigingen, omgevingsdiensten, Alliander, VNG ondersteuning, waterschappen en provincie.

8 Secretariaat Interne en externe communicatie Coördinatie
Documentatie en informatie Aansluiting op de regionale en lokale programmering (zoals routekaarten energieneutraal, samenwerking met andere provincies) én de nationale niveau's (zoals SER Energieakkoord en contacten met relevante departementen).  Klankbordgroep Provincie, Alliander, VNO-NCW, ondersteuningsstructuur van de VNG, Klimaatverbond Nederland, Waterschappen en GNMF

9 9 Tafels met aantal subtafels
Scholing en innovatie Vastgoed Duurzaam (woningcorporaties, particuliere eigenaren, maatschappelijk vastgoed) Mobiliteit Energie en ruimte (Zon en wind, biomassa en waterkracht) Energiebesparing bedrijfsleven en wet Milieubeheer (plus utiliteitsbouw/kantoren) Procesindustrie, bedrijventerreinen en warmte Energieke samenleving Monitoring en evaluatie Financiën en nieuwe economie

10 Tafels opdracht Voorzitter: een onafhankelijke voorzitter + 2e voorzitter (?) Ondersteuning: door een tafelsecretaris (veelal vanuit secretariaat of klankbordgroep) Inhoudelijke opdracht: uitwerking van de uitdaging naar een uitvoeringsagenda (klaar najaar), plus voortgangsbewaking Relatie met andere thematafels Te betrekken partijen: ieder waarvan we denken dat hij/zij een goede bijdrage kan leveren Rapportage: naar een interne website, toegankelijk voor alle betrokkenen bij het Gelders Energieakkoord. Frequentie: tafels bepalen zelf vergaderfrequentie e.d.

11 Vb. Tafel Wet Milieubeheer
Opdracht: uitvoeringsplan opstellen om het energiebesparings- potentieel bij bedrijven te ontsluiten door in te zetten op stimulering, toezicht en handhaving. Totale potentieel in Gelderland voor wettelijk afdwingbare maatregelen geschat op 4 PJ/jr. Energiebesparing bij bedrijven kan gerealiseerd worden door bedrijven te stimuleren en verleiden, maar ook door stevig in te zetten op handhaving. Een belangrijke rol voor het bedrijfsleven. Trekker: Jan-Willem Strebus, Omgevingsdienst Veluwe IJssel plus eventueel 2e voorzitter vanuit VNO-NCW Secretaris: Roland Bus, provincie Gelderland Te betrekken partijen: werkgeversorganisaties, gemeenten, bedrijvenverenigingen, omgevingsdiensten, provincie (bij naam en toenaam) Relatie met andere thematafels

12 Verbinding met de regio’s
In alle thematafels komen de regio's nadrukkelijk aan de orde. In de Gelderse regio's zélf worden veel programma's vormgegeven en uitgevoerd. De verbinding daarmee is van cruciaal belang. Het is van belang dat ook de regionale plannen (zoals de Routekaarten Klimaatneutraal) doorwerken naar gemeentelijk niveau en aansluiten bij GEA. Het financieel instrumentarium moet aansluiten, voor zover van toepassing, bij de mogelijkheden en capaciteitsvraag in de regio's en op gemeentelijk niveau.


Download ppt "Gelders Energie Akkoord"

Verwante presentaties


Ads door Google