De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de brs thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor het winterfonds van het DCE (Diakonaal Centrum Eindhoven), gericht op hulpverlening aan dak en- thuislozen. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de brs thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor het winterfonds van het DCE (Diakonaal Centrum Eindhoven), gericht op hulpverlening aan dak en- thuislozen. Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 15 december 9 30 Kinderclub 19 30 LEF 19 30 Gelegenheidskoor 15 december 9 30 Kinderclub 19 30 LEF 19 30 Gelegenheidskoor

4 15 december:Iris Anholts 16 december:Marije Lenting Frans Sollie 18 december:Mathijs Schipper 20 december:br D. van Harten zr Mijntje Lenting-Buikema 21 december:Bart de Graaf 15 december:Iris Anholts 16 december:Marije Lenting Frans Sollie 18 december:Mathijs Schipper 20 december:br D. van Harten zr Mijntje Lenting-Buikema 21 december:Bart de Graaf Deze week zijn jarig:

5 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

6 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

7 175 C

8 ● LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

9 LvdK 457: 2, 3, 4 2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe eng’len, onvolprezen Heer. 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit.

10 LvdK 457: 2, 3, 4 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt

11 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

12 LvdK457:2, 3, 4 ● Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

13 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 ● 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

14 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 ● Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

15 Psalm 21: 3, 4 3 Hij heeft het leven U gevraagd. U hebt aan hem gegeven een onverganklijk leven. U zorgt dat hem een toekomst daagt, vol eer en majesteit, vol vreugd en heerlijkheid.

16 Psalm 21: 3, 4 4 U bent het, HEER, die hem verblijdt; op U is zijn vertrouwen, wie hem ook mag benauwen. Want door uw goedertierenheid staat hij onwankelbaar, zelfs in het grootst gevaar.

17 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 ● Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

18 De slang krijgt navolgers Zondemacht verknalt schoonheid Giganten? sterfelijke mensen!

19 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 ● Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

20 Psalm 82:1, 2, 3 1 God staat in 't midden van de goden, zij horen niet naar zijn geboden. Hij daagt de rechters voor 't gerecht, het oordeel wordt hun aangezegd. Hoe lang nog zult u onrecht plegen? Wordt ook bij u geen recht verkregen? Verafschuwt u een rechtspraak niet die goddelozen gunsten biedt?

21 Psalm 82:1, 2, 3 2 Beschermt de wezen en geringen, weest eerlijk in hun rechtsgedingen. Bevrijdt uit goddeloze hand verdrukte armen in uw land. Het onverstand bestuurt hun daden, zij dwalen rond op duistre paden. Zo wankelt heel het fundament der aarde, die geen recht meer kent.

22 Psalm 82:1, 2, 3 3 Ik gaf u wel de naam van goden - de Allerhoogste noemt u zonen - maar als een vorst, hoe sterk en groot, komt u ten val, vindt u de dood. Sta op, o God! Zend uw gerichten naar wie op aarde onheil stichten. Want volk bij volk is toch alom van U alleen het eigendom.

23 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

24 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: ● Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

25 Psalm 46: 4 4 De HEER, de God der legerscharen, is met ons, redt ons uit gevaren. Een vaste burcht voor Israël is Jakobs God - immanuël!

26 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

27 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

28 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 ● Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

29 Psalm 21: 5, 6, 7 5 Uw rechterhand verschijnt met kracht en zal uw haters vinden, uw vuur zal hen verslinden. Ja, U verdelgt hun nageslacht, zodat geen mensenkind een spoor nog van hen vindt.

30 Psalm 21: 5, 6, 7 6 Al wat men tegen U beraamt, is slechts een ijdel pogen: zij zullen niets vermogen. De vijand vlucht geheel beschaamd, daar U op zijn gezicht uw pijlen hebt gericht.

31 Psalm 21: 5, 6, 7 7 O HEER, verhef U in uw kracht. Wij zullen U dan prijzen, U altijd eer bewijzen. Bezingen zullen wij uw macht, U loven levenslang met psalm en lofgezang.

32 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 ● Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

33 182 D

34 LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

35 vooraankondiging Reserveer vast in je agenda: Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei www.facebook.com/najothkamp Moenie Worrie N ie


Download ppt "LvdK457:2, 3, 4 Genesis6:1 - 8 1 Petrus3:17 - 22 Psalm21:3, 4 Genesis6:2 Psalm82: Psalm46:4 Psalm21:5, 6, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google