De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Korinthe 3. 5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, 2Korinthe 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Korinthe 3. 5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, 2Korinthe 3."— Transcript van de presentatie:

1 2 Korinthe 3

2 5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, 2Korinthe 3

3 6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes... 2Korinthe 3 oude verbond eisen nieuwe verbond beloften 7x: IK ZAL Jeremia 31:31-34

4 6... want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 2Korinthe 3

5 6... want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 7 Indien nu de bediening des doods, met letters OP STENEN GEGRIFT... 2Korinthe 3

6 7... gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israels de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, 2Korinthe 3

7 8 hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? 2Korinthe 3 bediening van de dood bediening van de (levendmakende) Geest

8 9 Want indien de bediening, die VEROORDELING brengt, heerlijkheid was... 2Korinthe 3

9 9... veel meer is de bediening, die RECHTVAARDIGHEID brengt, overvloedig in heerlijkheid. 2Korinthe 3 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor ALLE MENSEN tot VEROORDELING gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor ALLE MENSEN tot RECHTVAARDIGING van LEVEN. Romeinen 5:18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor ALLE MENSEN tot VEROORDELING gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor ALLE MENSEN tot RECHTVAARDIGING van LEVEN. Romeinen 5:18

10 (....) 17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. 2Korinthe 3... de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een LEVENDMAKENDE GEEST. 1Korinthe 15:45... de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een LEVENDMAKENDE GEEST. 1Korinthe 15:45

11 18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen WORDEN GETRANSFORMEERD naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. 2Korinthe 3

12 18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen WORDEN GETRANSFORMEERD naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. 2Korinthe 3


Download ppt "2 Korinthe 3. 5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, 2Korinthe 3."

Verwante presentaties


Ads door Google