De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsvormen Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsvormen Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsvormen Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS

2 Overzicht Inleiding: Vl. KC PPS Centrale rol gemeenten Feiten en cijfers uit Nederland Mogelijke beheersvormen in Vlaanderen Hoe private sector betrekken? Besluit

3 Inleiding Vlaams Kenniscentrum PPS “PPS is een samenwerkingsverband waarin de publieke en private sector gezamenlijk een project realiseren om meerwaarde voor beide partijen te creëren.” (decreet betreffende PPS – ) Operationeel sinds 2002

4 Inleiding Vl/ KC/Stafdienst Vl. Regering/Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kennis- netwerk- en knooppuntorganisatie van de Vlaamse overheid voor PPS in Vlaanderen Rol t.a.v Vlaamse en Lokale overheden

5 Centrale rol gemeenten De gemeenten hebben de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (art. 15 afvalstoffendecreet) In essentie ofwel zelf doen ofwel laten doen Laten doen= een hele waaier aan mogelijkheden

6 Centrale rol gemeenten Realisatie van deze overheidstaak kan via verschillende beheersvormen Binnen de overheidsstructuur ter zake bevoegd l In eigen beheer rechtstreeks door eigen diensten l Intern verzelfstandigd Buiten de overheidsstructuur l Externe verzelfstandiging (AGB, gemeentelijke NV,…) l Publiek-Publieke samenwerking (Intergem. Samenw.) l Publiek-Private Samenwerking (contracten, gemengde structuren..)

7 Feiten en cijfers uit Nederland

8

9 Besluiten: er is geen indicatie dat overheidsgedomineerde bedrijven duurder zijn dan private bedrijven of andersom Bron: De afvalmarkt 2006: overheidsondernemingen en huishoudelijk restafval. Uitvoering afvalbeheer, Senternovem november, 2006

10 Beheersvormen Waaier (zie eerder & verder) Steeds in concreto onderzoeken welke de beste realisatiewijze is. Voor- en nadelen afwegen en in voorkomend geval de markt raadplegen Gemeentelijke autonomie Relevante wettelijke kader o.m.: Wetgeving overheidsopdrachten Gemeentedecreet Decreet op de intergemeentelijke samenwerking

11 Beheersvormen Wetgeving overheidsopdrachten: Van toepassing op overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten Ook van toepassing op contracten tussen overheden! Niet van toepassing op dienstenconcessies (wel kansgelijkheid en mededinging!)

12 Beheersvormen Gemeentedecreet: Intern verzelfstandigd agentschap Extern verzelfstandigd agentschap In publiekrechtelijke vorm: AGB In privaatrechtelijke vorm: gemeentelijke NV,…(laat rechtstreeks samenwerking toe)

13 Beheersvormen Decreet intergemeentelijke samenwerking Interlokale vereniging Projectvereniging Dienstverlenende vereniging Opdrachthoudende vereniging

14 Hoe private sector betrekken? Via contracten: contracten en concessies Via gemengde rechtspersonen Filialen van verzelfstandigde structuren Extern verzelfstandigd agentschap in private rechtsvorm …

15 Besluit  Wat willen we: hoe kan aan die noden best worden voldaan?  Maatwerk

16 Contact Steven Van Garsse Vlaams Kenniscentrum PPS Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Koolstraat Brussel


Download ppt "Samenwerkingsvormen Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS."

Verwante presentaties


Ads door Google