De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsvormen Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsvormen Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsvormen Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS

2 Overzicht Inleiding: Vl. KC PPS Centrale rol gemeenten Feiten en cijfers uit Nederland Mogelijke beheersvormen in Vlaanderen Hoe private sector betrekken? Besluit

3 Inleiding Vlaams Kenniscentrum PPS “PPS is een samenwerkingsverband waarin de publieke en private sector gezamenlijk een project realiseren om meerwaarde voor beide partijen te creëren.” (decreet betreffende PPS – 18.07.2003) Operationeel sinds 2002

4 Inleiding Vl/ KC/Stafdienst Vl. Regering/Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kennis- netwerk- en knooppuntorganisatie van de Vlaamse overheid voor PPS in Vlaanderen Rol t.a.v Vlaamse en Lokale overheden www.vlaanderen.be/pps

5 Centrale rol gemeenten De gemeenten hebben de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (art. 15 afvalstoffendecreet) In essentie ofwel zelf doen ofwel laten doen Laten doen= een hele waaier aan mogelijkheden

6 Centrale rol gemeenten Realisatie van deze overheidstaak kan via verschillende beheersvormen Binnen de overheidsstructuur ter zake bevoegd l In eigen beheer rechtstreeks door eigen diensten l Intern verzelfstandigd Buiten de overheidsstructuur l Externe verzelfstandiging (AGB, gemeentelijke NV,…) l Publiek-Publieke samenwerking (Intergem. Samenw.) l Publiek-Private Samenwerking (contracten, gemengde structuren..)

7 Feiten en cijfers uit Nederland

8

9 Besluiten: er is geen indicatie dat overheidsgedomineerde bedrijven duurder zijn dan private bedrijven of andersom Bron: De afvalmarkt 2006: overheidsondernemingen en huishoudelijk restafval. Uitvoering afvalbeheer, Senternovem november, 2006

10 Beheersvormen Waaier (zie eerder & verder) Steeds in concreto onderzoeken welke de beste realisatiewijze is. Voor- en nadelen afwegen en in voorkomend geval de markt raadplegen Gemeentelijke autonomie Relevante wettelijke kader o.m.: Wetgeving overheidsopdrachten Gemeentedecreet Decreet op de intergemeentelijke samenwerking

11 Beheersvormen Wetgeving overheidsopdrachten: Van toepassing op overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten Ook van toepassing op contracten tussen overheden! Niet van toepassing op dienstenconcessies (wel kansgelijkheid en mededinging!)

12 Beheersvormen Gemeentedecreet: Intern verzelfstandigd agentschap Extern verzelfstandigd agentschap In publiekrechtelijke vorm: AGB In privaatrechtelijke vorm: gemeentelijke NV,…(laat rechtstreeks samenwerking toe)

13 Beheersvormen Decreet intergemeentelijke samenwerking Interlokale vereniging Projectvereniging Dienstverlenende vereniging Opdrachthoudende vereniging

14 Hoe private sector betrekken? Via contracten: contracten en concessies Via gemengde rechtspersonen Filialen van verzelfstandigde structuren Extern verzelfstandigd agentschap in private rechtsvorm …

15 Besluit  Wat willen we: hoe kan aan die noden best worden voldaan?  Maatwerk

16 Contact Steven Van Garsse Vlaams Kenniscentrum PPS Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Koolstraat 35 1000 Brussel www.vlaanderen.be/pps


Download ppt "Samenwerkingsvormen Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS."

Verwante presentaties


Ads door Google