De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een impressie van de kerstlichtjestocht 2012. Opbouw van paleis Herodes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een impressie van de kerstlichtjestocht 2012. Opbouw van paleis Herodes."— Transcript van de presentatie:

1 Een impressie van de kerstlichtjestocht 2012

2 Opbouw van paleis Herodes

3 Onderkomen van de Herders

4 Eten met z’n allen

5 Herodes wordt opgemaakt

6 Soldaat met wat lekkers

7 De inschrijver

8 Herodes op z’n sofa

9 De herders zien de Engel

10

11 Vol vuur wordt er in de kou verteld over de boodschap van kerst

12

13 Jozef en Maria met hun Kindje

14 Het engelenkoor

15

16 Het Kinderkoor

17 De koperblazers

18 Gezocht: Vrijwilligers voor de Zendingszondag van 2 juni 2013 Het projectteam van Zondag Zending en Hulpverlening van de Classis Hardenberg zoekt enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de gezamenlijke kerkdienst. Lijkt het u/jou leuk je in te zetten voor een gezamenlijke viering met meerdere kerken? Meld je dan aan via: zendingszondag2013@gmail.com

19 Vanmiddag zijn alle kinderen van de bovenbouw van de basisschool welkom op de Bijbelclub. Dus kom!

20 In deze dienst zal Ds. H.J. Visser voorgaan. Voor de dienst zingen we Gez. 49 Na de zegen ps. 105: 1, 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4:1-9 Tekst: 1 Petr 4:10-11

21  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8, Voor de dienst: Gez. 49

22 refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen Gezang 49

23 Vers 1 Hij is verschenen als vlam in een doornstruik, heeft Mozes geroepen van achter de schapen ter wille van mensen. Gezang 49

24 refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen Gezang 49

25 Vers 2 Hij is verschenen als stem uit de vuurzee, een hemelse lichtglans, die sprak de tien woorden ter wille van mensen. Gezang 49

26 refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen Gezang 49

27 Vers 3 Hij is verschenen als vuur op het altaar temidden van tenten; een troon van genade ter wille van mensen. Gezang 49

28 refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen Gezang 49

29 Vers 4 Hij is verschenen als Jezus Messias die wegdraagt de zonden, het Licht van de wereld ter wille van mensen. Gezang 49

30 refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen Gezang 49

31 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8,

32  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8,

33  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8,

34 Psalm 105 Vers 1 Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

35 Psalm 105 Vers 2 Zingt, zingt de HEER uw vreugdezangen laat onze God uw lof ontvangen Beroemt u in zijn heilge naam Laat wie Hem zoeken nu tezaam hun hart verheffen tot zijn eer en zich verblijden in de HEER.

36  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8,

37  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8,

38 Psalm 105 Vers 3 Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt al wat Hij heeft verricht. Slaat acht op 't oordeel van zijn mond en vreest Hem, volk van Gods verbond.

39 Psalm 105 Vers 21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan standvastig op zijn wegen gaan en zingen zou: Aan God de eer. Looft, halleluja, looft de HEER.

40  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8,

41  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8,

42  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8,

43 Vers 1 O Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. Gezang 103

44 Vers 6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn. Gezang 103

45 Vers 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam! Gezang 103

46  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Ps.105: 3, 21  Gebed  Lezen:1 Korintiërs 12:4-11, 27-31 1 Petr 4: 1-9  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8,

47 Thema: Gebruik die gave 1. Nu is er nog tijd de gave van God te gebruiken 2. Een gave heb je persoonlijk van God gekregen 3. Er zijn veel soorten gaven in woord en daad 4. Die gave moet je goed beheren 5. Daarmee eer je God door Jezus Christus Na de preek: 139: 6, 7, 8

48  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8  Gebed  Collecte  Lb.106  Zegen

49 Psalm 139 Vers 6 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid. Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven

50 Psalm 139 Vers 7 Uw eigen hand heeft mij gebouwd daar waar geen mens het ooit aanschouwt. Uw oog nam mijn gebeente waar, mijn aanvang was U openbaar. Zelfs had U reeds voor ik ging leven, mijn dagen in uw boek geschreven.

51 Psalm 139 Vers 8 Hoe rijk zijn uw gedachten, Heer! Het overweldigt mij steeds weer: nog meer dan zand in de woestijn, zó machtig moet hun aantal zijn. Wanneer ik, HERE, zal ontwaken, mag ik nog uw nabijheid smaken.

52  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8  Gebed  Collecte  Lb.106  Zegen

53  Vandaag  1 e VSE(Samenwerking Emeritering)  2 e Rente en aflossing  Oudejaarsdag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Lb.106

54  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8  Gebed  Collecte  Lb.106  Zegen

55 Liedboek 106 Vers 1 Het einde aller dingen is nabij, zo weest dan nuchter, waakt in de gebeden, vurig van hart en staat elkander bij; liefde dekt alle ongerechtigheden.

56 Liedboek 106 Vers 2 Staat voor elkander open, dient elkaar, ieder gelijk hij gaven heeft gekregen; maakt om u heen het heil des Heren waar en deelt met een ruim hart Gods grote zegen.

57 Liedboek 106 Vers 3 Als iemand spreekt, hij spreke vrank en vrij als iemand dient, hij diene met zijn daden, dat God in taal en taak verheerlijkt zij: Woord van zijn Woord, genade voor genade.

58 Liedboek 106 Vers 4 Door Jezus den Messias wien behoort de kracht, de heerlijkheid alle de dagen; zo weest nu waakzaam en gedenkt het woord het einde aller dingen heeft geslagen.

59  Gez.103: 1, 6, 9  Tekst:1 Petr 4: 10-11  Preek  Ps.139: 6, 7, 8  Gebed  Collecte  Lb.106  Zegen

60

61 Tot vanmiddag om 14:30 Met Ds. Van der Meer In het Morgenlicht


Download ppt "Een impressie van de kerstlichtjestocht 2012. Opbouw van paleis Herodes."

Verwante presentaties


Ads door Google