De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. V. d’ Assonville voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 84 : 1, 2 en 5 Schriftlezing: Hand. 25 : 13 – 26 : 32 Tekst: Hand. 26 : 22.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. V. d’ Assonville voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 84 : 1, 2 en 5 Schriftlezing: Hand. 25 : 13 – 26 : 32 Tekst: Hand. 26 : 22."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. V. d’ Assonville voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 84 : 1, 2 en 5 Schriftlezing: Hand. 25 : 13 – 26 : 32 Tekst: Hand. 26 : 22 en 23

2 12 juliJorrit WoudtKandelaarkerk 19 juliSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 26 juliToon HagenKandelaarkerk 2 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk 9 augustusHarm HoeveKandelaarkerk Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! Orgelconcer ten Heemse 2014 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

3

4 www.donderdagavondconcerten.nl

5 Op meerdere donderdag avonden in de zomermaanden is er een orgel concert in één van de kerken in Hardenberg.

6 www.donderdagavondconcerten.nl De eerst volgende is op 7 augustus om 20 uur in het Morgenlicht. Met medewerking van: *Alex Jones (Engeland), orgel

7 www.donderdagavondconcerten.nl Van harte welkom! Voor meer info zie onze website! www.donderdagavondconcerten.nl De toegang is altijd gratis, aan het eind van het concert wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

8 In deze dienst zal Ds. V. d’ Assonville voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 84 : 1, 2 en 5 Schriftlezing: Hand. 25 : 13 – 26 : 32 Tekst: Hand. 26 : 22 en 23

9 12 juliJorrit WoudtKandelaarkerk 19 juliSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 26 juliToon HagenKandelaarkerk 2 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk 9 augustusHarm HoeveKandelaarkerk Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! Orgelconcer ten Heemse 2014 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

10

11 www.donderdagavondconcerten.nl

12 Op meerdere donderdag avonden in de zomermaanden is er een orgel concert in één van de kerken in Hardenberg.

13 www.donderdagavondconcerten.nl De eerst volgende is op 7 augustus om 20 uur in het Morgenlicht. Met medewerking van: *Alex Jones (Engeland), orgel

14 www.donderdagavondconcerten.nl Van harte welkom! Voor meer info zie onze website! www.donderdagavondconcerten.nl De toegang is altijd gratis, aan het eind van het concert wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

15 In deze dienst zal Ds. V. d’ Assonville voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 84 : 1, 2 en 5 Schriftlezing: Hand. 25 : 13 – 26 : 32 Tekst: Hand. 26 : 22 en 23

16 12 juliJorrit WoudtKandelaarkerk 19 juliSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 26 juliToon HagenKandelaarkerk 2 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk 9 augustusHarm HoeveKandelaarkerk Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! Orgelconcer ten Heemse 2014 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

17

18 www.donderdagavondconcerten.nl

19 Op meerdere donderdag avonden in de zomermaanden is er een orgel concert in één van de kerken in Hardenberg.

20 www.donderdagavondconcerten.nl De eerst volgende is op 7 augustus om 20 uur in het Morgenlicht. Met medewerking van: *Alex Jones (Engeland), orgel

21 www.donderdagavondconcerten.nl Van harte welkom! Voor meer info zie onze website! www.donderdagavondconcerten.nl De toegang is altijd gratis, aan het eind van het concert wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

22 In deze dienst zal Ds. V. d’ Assonville voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 84 : 1, 2 en 5 Schriftlezing: Hand. 25 : 13 – 26 : 32 Tekst: Hand. 26 : 22 en 23

23 Psalm 71

24

25

26

27 Mededelingen  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.84 : 1, 2 en 5  Gebed  Lezen:Hand. 25 : 13 – 26 : 32  Ps.47 : 1 en 4  Tekst:Hand. 26 : 22 en 23  Preek  Ps.89 : 1 en 13

28  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.84 : 1, 2 en 5  Gebed  Lezen:Hand. 25 : 13 – 26 : 32  Ps.47 : 1 en 4  Tekst:Hand. 26 : 22 en 23  Preek  Ps.89 : 1 en 13

29  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.84 : 1, 2 en 5  Gebed  Lezen:Hand. 25 : 13 – 26 : 32  Ps.47 : 1 en 4  Tekst:Hand. 26 : 22 en 23  Preek  Ps.89 : 1 en 13

30  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.84 : 1, 2 en 5  Gebed  Lezen:Hand. 25 : 13 – 26 : 32  Ps.47 : 1 en 4  Tekst:Hand. 26 : 22 en 23  Preek  Ps.89 : 1 en 13

31 Psalm 84

32

33

34

35

36

37  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.84 : 1, 2 en 5  Gebed  Lezen:Hand. 25 : 13 – 26 : 32  Ps.47 : 1 en 4  Tekst:Hand. 26 : 22 en 23  Preek  Ps.89 : 1 en 13

38  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.84 : 1, 2 en 5  Gebed  Lezen:Hand. 25 : 13 – 26 : 32  Ps.47 : 1 en 4  Tekst:Hand. 26 : 22 en 23  Preek  Ps.89 : 1 en 13

39 Festus overlegt met Agrippa 13 Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en Bernice naar Caesarea om bij Festus hun opwachting te maken.14 Tijdens hun verblijf, dat verscheidene dagen duurde, sprak Festus met de koning over de rechtszaak tegen Paulus. Hij zei: ‘Er is hier een man die door Felix als gevangene is achtergelaten. 15 Toen ik in Jeruzalem was hebben de hogepriesters en de oudsten van de Joden een klacht tegen hem ingediend en om zijn veroordeling verzocht. 16 Ik heb hun geantwoord dat het bij de Romeinen niet gebruikelijk is iemand uit te leveren zonder dat hij tegenover zijn aanklagers heeft gestaan en de kans heeft gekregen zich tegen de aanklacht te verdedigen. 17 Toen ze hier bijeen waren gekomen, heb ik de zaak niet langer uitgesteld, maar heb ik al de volgende dag de rechtszitting geopend en bevel gegeven hem voor te leiden. 18 De aanklagers gingen om hem heen staan, maar beschuldigden hem niet van het soort misdrijven dat ik had verwacht.

40 19 Wel bleken er geschilpunten te bestaan met betrekking tot hun godsdienst en een zekere Jezus, die dood is, maar van wie Paulus beweert dat hij leeft. 20 Omdat ik niet goed wist hoe ik deze kwesties moest onderzoeken, vroeg ik of hij bereid was naar Jeruzalem te gaan om daar terecht te staan. 21 Maar toen beriep hij zich op de keizer en verkoos om in gevangenschap te blijven tot zijne keizerlijke hoogheid een uitspraak heeft gedaan. Ik heb opdracht gegeven om hem in hechtenis te houden tot ik hem naar de keizer kan zenden.’ 22 Agrippa zei tegen Festus: ‘Ik zou die man zelf wel eens willen horen.’ ‘Morgen,’ zei Festus, ‘zult u hem horen.’ Verdedigingsrede van Paulus voor Agrippa 23 De volgende dag verschenen Agrippa en Bernice in vol ornaat. Samen met de legeraanvoerders en de voornaamste inwoners van de stad betraden ze de ontvangstzaal, waarna Paulus op bevel van Festus werd voorgeleid.

41 24 Festus zei: ‘Koning Agrippa, en u allen die hier aanwezig bent, dit is de man om wie de hele Joodse bevolking zich tot mij heeft gewend, zowel hier als in Jeruzalem, terwijl ze luidkeels te kennen gaven dat hij niet langer het recht had om te leven. 25 Voor zover ik weet heeft hij niets misdreven waarop de doodstraf staat, maar aangezien hij zich op zijne keizerlijke hoogheid heeft beroepen, heb ik besloten hem naar Rome te zenden. 26 Ik kan mijn heer echter niets concreets over hem schrijven, en daarom heb ik hem hier laten voorleiden, in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van dit verhoor iets op schrift te kunnen stellen. 27 Het lijkt me namelijk zinloos om een gevangene naar Rome te sturen zonder melding te maken van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen.’

42 26 1 Agrippa zei tegen Paulus: ‘U mag uw zaak bepleiten.’ Paulus hief zijn hand op en verdedigde zich als volgt: 2 ‘Ik prijs me gelukkig, koning Agrippa, dat ik me vandaag juist in uw bijzijn mag verdedigen tegen alle aanklachten die door de Joden tegen me zijn ingediend, 3 vooral omdat u zo goed op de hoogte bent van al hun gebruiken en onderlinge geschillen; daarom verzoek ik u om welwillend naar me te luisteren. 4 Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste jeugd te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid; 5 ze kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als farizeeër volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd. 6 Nu sta ik terecht omdat ik hoop op de vervulling van de belofte die God aan onze voorouders heeft gedaan. 7 Ook de twaalf stammen van ons volk hopen daarop en dienen God volhardend, dag en nacht. Omwille van deze hoop word ik door de Joden aangeklaagd, majesteit!

43 8 Waarom is het toch zo moeilijk te geloven dat God mensen uit de dood opwekt? 9 Indertijd vond ik dat ik de verspreiding van de naam van Jezus van Nazaret met kracht moest tegengaan, 10 en daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hogepriesters heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten, en als ze ter dood gebracht werden gebeurde dat met mijn instemming. 11 In de synagogen probeerde ik keer op keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren; ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde. 12 Zo was ik eens, met een volmacht van de hogepriesters en in hun opdracht, op weg naar Damascus, 13 toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde. 14 We vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid!”

44 15 Ik vroeg: “Wie bent u, Heer?” De Heer antwoordde: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 16 Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. 17 Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend 18 om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.” 19 Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen, koning Agrippa, 20 en heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem, en aan allen die in Judea wonen, en later ook aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen en God moesten eren, en zich dienden te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste.

45 21 Dat is de reden waarom de Joden me gegrepen hebben toen ik me in de tempel bevond en geprobeerd hebben me te vermoorden. 22 Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, 23 namelijk dat de messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.’ 24 Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus: ‘U slaat wartaal uit, Paulus! Het vele studeren drijft u tot waanzin!’ 25 Maar Paulus zei: ‘Het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand. 26 Bovendien weet de koning waarover het gaat, en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. 27 Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet.’

46 28 Agrippa zei tegen Paulus: ‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef.’ 29 Paulus zei: ‘Of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die nu naar me luisteren net zo worden als ik, afgezien dan van deze boeien.’ 30 De koning stond op, evenals de procurator en Bernice en de anderen die de zitting hadden bijgewoond. 31 Ze trokken zich terug en overlegden met elkaar. ‘Deze man heeft niets gedaan dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft,’ zeiden ze. 32 En Agrippa zei tegen Festus: ‘Hij had al vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen.’ Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

47  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.84 : 1, 2 en 5  Gebed  Lezen:Hand. 25 : 13 – 26 : 32  Ps.47 : 1 en 4  Tekst:Hand. 26 : 22 en 23  Preek  Ps.89 : 1 en 13

48 Psalm 47

49

50

51

52  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.84 : 1, 2 en 5  Gebed  Lezen:Hand. 25 : 13 – 26 : 32  Ps.47 : 1 en 4  Tekst:Hand. 26 : 22 en 23  Preek  Ps.89 : 1 en 13

53 22 Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, 23 namelijk dat de messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.’ Hand. 26 : 22 en 23 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

54 Na de preek: Ps. 89 : 1 en 13

55  Ps.  Preek  Ps.89 : 1 en 13  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gz.47 : 1, 4, 5 en 6  Zegen

56 Psalm 89

57

58

59

60

61

62  Ps.  Preek  Ps.89 : 1 en 13  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gz.47 : 1, 4, 5 en 6  Zegen

63  Ps.  Preek  Ps.89 : 1 en 13  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gz.47 : 1, 4, 5 en 6  Zegen

64  Vandaag  1 e V. S. E.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Gz.47 : 1, 4, 5 en 6

65  Ps.  Preek  Ps.89 : 1 en 13  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gz.47 : 1, 4, 5 en 6  Zegen

66 Gezang 47

67

68

69

70

71

72

73

74  Ps.  Preek  Ps.89 : 1 en 13  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gz.47 : 1, 4, 5 en 6  Zegen

75

76 Tot volgende week zondag !

77


Download ppt "In deze dienst zal Ds. V. d’ Assonville voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 84 : 1, 2 en 5 Schriftlezing: Hand. 25 : 13 – 26 : 32 Tekst: Hand. 26 : 22."

Verwante presentaties


Ads door Google