De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M-decreet Terugblik Belangrijkste bepalingen Inschrijvingsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "M-decreet Terugblik Belangrijkste bepalingen Inschrijvingsrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften M-decreet

2 M-decreet Terugblik Belangrijkste bepalingen Inschrijvingsrecht
Wat regelt het M-decreet nog Flankerende maatregelen

3 M-decreet 1. Terugblik 1994: Salamanca Statement
1998: Vlor-advies over inclusief onderwijs : Eindverslag Maatwerk in Samenspraak – Memorandum Ruimte voor Inclusief Onderwijs (O&V / VAPH / GKV) : Leerzorgkader (2006: VN-Verdrag) 2008: Gelijke Kansen en Gelijke Behandelingsdecreet (handicap) 2009: Ratificering VN-Verdrag en optioneel protocol 2012 (03/02): DAM-decreet (D®AM) 2013 (09/09): BNM-decreet 2013 (08/11): M-decreet: ingediend in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen stuk 2290 ( ) – Nr. 1 2014 (12/03): stemming in plenaire vergadering Vlaams Parlement en (21/03): afkondiging door de Vlaamse Regering – Interfederaal Centrum

4 M-decreet 2. Belangrijkste bepalingen
2.1. aanscherping opdracht school en CLB Principes handelingsgericht samenwerken verankeren Nemen van gepaste maatregelen en doen van redelijke aanpassingen Definiëren van aanpassingen aan de onderwijsomgeving (remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren binnen gemeenschappelijk curriculum - GC) Definiëren van de fasen van zorgcontinuüm (basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg) Definiëren van disproportionaliteit (protocol, GKGB-decreet) Definitie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

5 M-decreet 2. Belangrijkste bepalingen
2.2. wetenschappelijke criteria voor de types buitengewoon onderwijs Geleidelijke evolutie van medisch naar sociaal model type 1 en 8 vervangen door type “basisaanbod” (obv onderwijsbehoeften) Behoud medische criteria voor types 2 (verstandelijke beperking),3,4,5,6,7 (incl. STOS) en 9 (ASS) Mogelijkheid tot vastleggen diagnostische protocollen (afstemming VAPH, kwaliteitscentrum diagnostiek, PRODIA) Programmatieprocedure bijkomend aanbod

6 M-decreet 2. Belangrijkste bepalingen
2.3. herformuleren toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs: Fasen zorgcontinuüm doorlopen Aanpassingen (o.a. R,D,C,D) om leerling te blijven meenemen in GC zijn disproportioneel of onvoldoende (uitz.: bij start onderwijscarrière in BuO: zullen zijn) Onderwijsbehoeften in kaart gebracht obv een interactioneel model en niet louter toe te schrijven aan SES-kenmerk van de leerling Welk type van toepassing is Onderscheid in BUSO OV1,2 en 3 en OV4 (GC wel haalbaar)

7 M-decreet 2. Belangrijkste bepalingen
2.3. herformuleren toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs: Monopolie positie CLB Bemiddelingscommissie Overgangsperiode Verslag kan opgeheven worden Is een verslag dat een recht op toegang geeft tot buitengewoon onderwijs >< inschrijvingsverslag Periodieke evaluatie van inschrijving in type basisaanbod (2 jaar BuBaO – na opleidingsfase BUSO)

8 M-decreet 2. Belangrijkste bepalingen
2.4. herformuleren toelatingsvoorwaarden geïntegreerd onderwijs: Gemotiveerd verslag >< inschrijvingsverslag BuO Inzet van GON ondersteuning in combinatie met compenserende en dispenserende maatregelen = nodig en voldoende om de leerling het GC te laten volgen Welk type van toepassing is ≥ 9 maanden BuO voor leerlingen basisaanbod (link waarborgregeling) overgangsregeling

9 M-decreet 3. Inschrijvingsrecht (vervangt draagkrachtafweging)
Onverkort recht: leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met toepassing van gepaste maatregelen (komen in aanmerking voor gewone studiebekrachtiging) Inschrijving onder ontbindende voorwaarde: leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot BuO: school verplicht tot overleg over aanpassingen GC of studievoortgang obv IAC Disproportionaliteit bevestigd: ontbinding inschrijving Aanpassingen proportioneel: ondersteuning (GON/ION) Procedure tijdens de schoolloopbaan

10 M-decreet 3. Inschrijvingsrecht Geen automatische bemiddeling door LOP
Versterking rechtsbescherming: samenstelling (PMH krijgen een plaats), bevoegdheden (behandeling ten gronde – geen marginale toetsing) en gevolgen (link met onafhankelijk mechanisme in toepassing van art. 33§2 VRPH en art. 40 GKGB-decreet)

11 M-decreet 3. Inschrijvingsrecht: advies Raad van State
Sinds 13 augustus 2009 (datum goedkeuringsdecreet): verbintenis overheid om recht op toegang tot IO te waarborgen (IO = principe, BuO = uitzondering) Gewoon onderwijs verplicht tot voldoende ondersteuningsmaatregelen. Inclusief onderwijs geleidelijk realiseren rekening houdend met beschikbare middelen (standstill)

12 M-decreet 3. Inschrijvingsrecht: advies Raad van State
Recht op redelijke aanpassingen: onmiddellijk! (discriminatie!): door toegang tot BuO te beperken tot die situaties waar de aanpassingen in GO disproportioneel/onvoldoende zouden zijn: ontwerp lijkt recht op RA in GO voldoende te waarborgen Artikel 24 betekent niet dat BuO moet verdwijnen, op voorwaarde dat er een principieel recht op toegang tot het gewoon onderwijs bestaat

13 M-decreet 4. Wat regelt het M-decreet nog?
Afschaffing CABO (subcommissies): Verlenging +21jarigen: klassenraad Vrijstelling leerplicht, POAH: onderwijsinspectie Autonome secundaire ziekenhuisscholen Actualisatie/toekomstgerichte omschrijvingen OV’s Programmatiemogelijkheden OV4

14 M-decreet 5. Flankerende maatregelen
5.1. Kwaliteitscontrole Onderwijs/CLB inspectie op diagnostische praktijk CLB – afstemming Zorginspectie 5.2. Competentieontwikkeling (SNPBvzw): naar een meer inclusieve school door verbindend samenwerken met partners Korps van ± 70 competentiebegeleiders Expliciete omschrijving in opdracht van reguliere begeleiders Prioritaire nascholing en Uitbouw van een tweedelijns inclusienetwerk

15 M-decreet 5. Flankerende maatregelen 5.3. Waarborgregeling
Geen besparingsmaatregel Inzet van middelen en expertise buitengewoon onderwijs in gewoon onderwijs Verbeteringen in buitengewoon onderwijs 5.4. Monitoring van implementatie

16 M-decreet Decreet gestemd in de plenaire vergadering op 12 maart 2014 en afgekondigd door Vlaamse Regering op 21 maart 2014 Ingangsdata: geleidelijk vanaf 1/1/2015 – volledige implementatie 1/9/2015 Volgende stap: regeling GON/ION (OBPWO 10.01) Langere termijn: prerogatief volgende VlaReg


Download ppt "M-decreet Terugblik Belangrijkste bepalingen Inschrijvingsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google