De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BaSO-fiche regio Gent ‘Zorg’ gedragen door basisonderwijs & secundaire onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BaSO-fiche regio Gent ‘Zorg’ gedragen door basisonderwijs & secundaire onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 BaSO-fiche regio Gent ‘Zorg’ gedragen door basisonderwijs & secundaire onderwijs

2 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 2 BaSO-fiche regio Gent Visie op zorg Visie op zorg ‘Partners’ in een ‘proces’ ‘Partners’ in een ‘proces’ Wat is de BaSO-fiche niet? Wat is de BaSO-fiche niet? Principes Principes Gevraagd engagement van het basisonderwijs Gevraagd engagement van het basisonderwijs Gevraagd engagement van het secundair onderwijs Gevraagd engagement van het secundair onderwijs Gevraagd engagement van het CLB Gevraagd engagement van het CLB De Baso-fiche vandaag De Baso-fiche vandaag Planning schooljaar 2007-2008 … Planning schooljaar 2007-2008 …

3 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 3 Visie op zorg Continuïteit in de zorg voor elke leerling Continuïteit in de zorg voor elke leerling Warme overdracht Warme overdracht Maximale zorg voor elk kind. Maximale zorg voor elk kind. Degelijke opvang + onthaal in het secundair onderwijs Degelijke opvang + onthaal in het secundair onderwijs Zorgzaam inschrijvingsbeleid Zorgzaam inschrijvingsbeleid Zorg om de privacy Zorg om de privacy Positieve benadering Positieve benadering Sterke betrokkenheid van ouders én leerlingen Sterke betrokkenheid van ouders én leerlingen Handelingsgericht Handelingsgericht Gedeelde zorg Gedeelde zorg

4 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 4 ‘Partners’ in een proces Drie scholengemeenschappen secundair onderwijs regio Gent Drie scholengemeenschappen secundair onderwijs regio Gent Scholengemeenschappen basisonderwijs regio Gent Scholengemeenschappen basisonderwijs regio Gent Buitengewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs Vrij CLB regio Gent Vrij CLB regio Gent Diocesane pedagogische begeleiding Diocesane pedagogische begeleiding

5 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 5 Partners in een ‘proces’ Afstemming van zorg van het secundair onderwijs op het basisonderwijs. Afstemming van zorg van het secundair onderwijs op het basisonderwijs. De BaSO-fiche is een ‘experimentele’ stap in het geheel van initiatieven. De BaSO-fiche is een ‘experimentele’ stap in het geheel van initiatieven. Aandacht voor een gedeeld proces is hier erg belangrijk. Zoeken naar een dragend zorgdocument moet een meerwaarde zijn voor elke partner. Aandacht voor een gedeeld proces is hier erg belangrijk. Zoeken naar een dragend zorgdocument moet een meerwaarde zijn voor elke partner.

6 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 6 Wat is de BaSO-fiche niet ? Een registratieformulier voor de statistieken Een registratieformulier voor de statistieken Een middel om jongeren kansen te ontnemen (stigmatiseren) Een middel om jongeren kansen te ontnemen (stigmatiseren) Een toelatingsvoorwaarde Een toelatingsvoorwaarde Een selectiecriterium bij inschrijvingen Een selectiecriterium bij inschrijvingen Een formulier voor het CLB-dossier Een formulier voor het CLB-dossier

7 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 7 Principes(1) Win-win voor BaO en SO: wederzijds engagement Win-win voor BaO en SO: wederzijds engagement Voor elke leerling een fiche Voor elke leerling een fiche Minimale planlast – inbouwen in zorgbeleid Minimale planlast – inbouwen in zorgbeleid Info aankruisen of kort formuleren Info aankruisen of kort formuleren Alleen info die relevant is voor SO Alleen info die relevant is voor SO Niet bedreigend, wel het kind kansen geven Niet bedreigend, wel het kind kansen geven

8 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 8 Principes (2) Stimulans tot communicatie met ouders en leerlingen: geen fiche zonder gesprek!! Stimulans tot communicatie met ouders en leerlingen: geen fiche zonder gesprek!! Binnen de basisschool ontstaat een Baso-fiche enkel en alleen na constructieve communicatie met ouders en leerlingen. Binnen de basisschool ontstaat een Baso-fiche enkel en alleen na constructieve communicatie met ouders en leerlingen. Ouder blijft houder en overdrager van de informatie Ouder blijft houder en overdrager van de informatie Ouder geeft toestemming om contact op te nemen met de basisschool Ouder geeft toestemming om contact op te nemen met de basisschool Privacy wordt gerespecteerd Privacy wordt gerespecteerd

9 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 9 Gevraagd engagement van het basisonderwijs De BaSO-fiche groeit uit het overleg binnen het MDO in samenwerking met het CLB De BaSO-fiche groeit uit het overleg binnen het MDO in samenwerking met het CLB Fiches worden met de nodige zorg samen met leerling en ouders ingevuld Fiches worden met de nodige zorg samen met leerling en ouders ingevuld Contactpersoon – zorgcoördinator – maakt de nodige tijd vrij voor vragen vanuit het SO Contactpersoon – zorgcoördinator – maakt de nodige tijd vrij voor vragen vanuit het SO Aandacht voor positieve taal bij de formulering Aandacht voor positieve taal bij de formulering

10 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 10 Gevraagd engagement van het secundair onderwijs Erkenning van de gegeven zorg in het BaO Erkenning van de gegeven zorg in het BaO Verder zetten van de gepaste zorg Verder zetten van de gepaste zorg Duidelijkheid nastreven: kunnen we deze leerling de nodige zorg geven? Duidelijkheid nastreven: kunnen we deze leerling de nodige zorg geven? Discreet omgaan met de aangereikte informatie Discreet omgaan met de aangereikte informatie Het informeren van de basisscholen i.v.m. leerresultaten oud-leerlingen Het informeren van de basisscholen i.v.m. leerresultaten oud-leerlingen Het informeren over de bereikbaarheid van de Baso-fiche. Het informeren over de bereikbaarheid van de Baso-fiche.

11 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 11 Gevraagd engagement van het CLB BaSO fiche inwerken in de procedure schoolloopbaanbegeleiding BaSO fiche inwerken in de procedure schoolloopbaanbegeleiding Betrokkenheid bij schooloverleg rond BaSO-fiche Betrokkenheid bij schooloverleg rond BaSO-fiche Het verduidelijken van de zorgbehoeften (multidisciplinair) ook in afspraak met ouders en leerling. Het verduidelijken van de zorgbehoeften (multidisciplinair) ook in afspraak met ouders en leerling. Hulp bij handelingsplanning Hulp bij handelingsplanning Contact verzorgen met externe diensten Contact verzorgen met externe diensten

12 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 12 BaSO-fiche Schooljaar 2007-2008 Evaluatie – follow-up Evaluatie – follow-up Outputgegevens (registratielijst Baso-fiche) Outputgegevens (registratielijst Baso-fiche) Procedure Procedure Inhoudelijk Inhoudelijk Timing : Timing : Wanneer in de loop van het schooljaar ? Wanneer in de loop van het schooljaar ? Integratie met eigen zorgfiche Integratie met eigen zorgfiche

13 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 13 BaSO-fiche – bijsluiter (1) 1. Identificatiegegevens 1. Identificatiegegevens Functie contactpersoon kan verschillen Functie contactpersoon kan verschillen 2. Belangstellingspunten of bijzondere 2. Belangstellingspunten of bijzondere vaardigheden vaardigheden Positieve insteek Positieve insteek Focussen op wat het kind goed kan Focussen op wat het kind goed kan Aanstippen via motiverend gesprek Aanstippen via motiverend gesprek Belangrijk bij zoeken mogelijke schoolloopbaan Belangrijk bij zoeken mogelijke schoolloopbaan Minstens 1 item aankruisen Minstens 1 item aankruisen

14 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 14 BaSO-fiche – bijsluiter (2) 3. Gekregen zorg in de basisschool 3. Gekregen zorg in de basisschool Alleen invullen wat echt relevant is Alleen invullen wat echt relevant is Duur ≠ studiejaar Duur ≠ studiejaar Verdient opvolging = signaalfunctie Verdient opvolging = signaalfunctie 4. Officieel vastgestelde leer- en ontwikkelingsstoornissen 4. Officieel vastgestelde leer- en ontwikkelingsstoornissen Geen officieel attest ≠ geen zorg Geen officieel attest ≠ geen zorg Officieel attest van CLB of andere instantie Officieel attest van CLB of andere instantie CLB-er als vertrouwenspersoon CLB-er als vertrouwenspersoon Correcte informatie = verantwoordelijkheid ouders Correcte informatie = verantwoordelijkheid ouders

15 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 15 BaSO-fiche – bijsluiter (3) 5. Schoolloopbaanadvies 5. Schoolloopbaanadvies Optiegedeelte of beroepenveld wordt aangevuld. Optiegedeelte of beroepenveld wordt aangevuld. Officiële lijst gebruiken Officiële lijst gebruiken Keuze van de ouder, het kind en de school kan en mag verschillen Keuze van de ouder, het kind en de school kan en mag verschillen 6. Vak van de ouders/kind 6. Vak van de ouders/kind Wordt door ouders en/of kind ingevuld Wordt door ouders en/of kind ingevuld

16 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 16 BaSo-fiche Planning schooljaar 2007-2008 Doorgeven van leerlingresultaten gekoppeld aan het speicifieke zorgverhaal Doorgeven van leerlingresultaten gekoppeld aan het speicifieke zorgverhaal Dit betekent dat elke secundaire school bij het doorsturen van de resultaten ook doorgeeft of de baso-fiche werd doorgegeven. Dit betekent dat elke secundaire school bij het doorsturen van de resultaten ook doorgeeft of de baso-fiche werd doorgegeven. Dit binnen een bepaalde tijd : voor de kerstvakantie Dit binnen een bepaalde tijd : voor de kerstvakantie Het uniformiseren van attesten Het uniformiseren van attesten De aangeboden attesten kunnen best door logopedisten of CLB uitgeschreven te worden De aangeboden attesten kunnen best door logopedisten of CLB uitgeschreven te worden

17 BaSO-fiche regio Gent schooljaar 2007-2008 17 Veel gestelde vragen -Wat gebeurt er met de BaSO-fiche in de -Wat gebeurt er met de BaSO-fiche in de school en wie zal er allemaal gebruik van school en wie zal er allemaal gebruik van maken? maken? -Kunnen ouders gerust zijn dat er geen -Kunnen ouders gerust zijn dat er geen misbruik gemaakt wordt van de misbruik gemaakt wordt van de gegevens? gegevens? Ouders zijn soms bang dat hun kind op Ouders zijn soms bang dat hun kind op voorhand een stempel zal krijgen! voorhand een stempel zal krijgen! -Krijgen de scholen de gegevens niet vanuit het CLB? -Krijgen de scholen de gegevens niet vanuit het CLB? -Zal er ook met de ouders geëvalueerd worden i.v.m. de ervaringen -Zal er ook met de ouders geëvalueerd worden i.v.m. de ervaringen met het gebruik van de BaSO-fiche? met het gebruik van de BaSO-fiche? -……. -…….


Download ppt "BaSO-fiche regio Gent ‘Zorg’ gedragen door basisonderwijs & secundaire onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google