De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. K. Harmannij

3 17 mei 930 kinderclub 21 mei 1930 vergadering classis
Agenda 17 mei 930 kinderclub 21 mei 1930 vergadering classis

4 Deze week zijn jarig: 15 mei: Bart van den Aker Anna Wisselink Lize Wisselink 16 mei: zr Petra Hoogland-van Vliet

5 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

6 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

7 Gezang 175C

8 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

9 Psalm 110: 1, 2, 3, 4 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 2 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf. 9

10 Psalm 110: 1, 2, 3, 4 3 Uw volk is zeer gewillig om te strijden. Zij treden aan in heilig feestgewaad. Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden als frisse dauw in vroege dageraad. 4 De HERE heeft u deze eed gezworen - en het berouwt Hem niet in eeuwigheid: Zó als Ik Melchisedek had verkoren, wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt. 10

11 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

12 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

13 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

14 Kinderopwekking 185 1 de Here zegent jou en Hij beschermt jou Hij schijnt Zijn licht over jouw leven Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn Hij zal Zijn vrede aan je geven 14

15 Kinderopwekking 185 2 de Here zegent u en Hij beschermt u Hij schijnt Zijn licht over uw leven Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 15

16 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

17 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

18 LvdK 333: 1, 2, 3, 4, 5 1 O Here God, ons liefst verlangen, dit kind van ons, dit liefdepand, wij hebben het van U ontvangen, wij geven 't U uit uwe hand. 2 Als Gij het zelf niet vast blijft houden, nu het in onze handen is, dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden wij 't hoeden voor de duisternis? 18

19 LvdK 333: 1, 2, 3, 4, 5 3 Geef dat wij niets zozeer begeren, als dat ons kind U kennen zal, die U in Christus onze Here geopenbaard hebt eens voor al. 4 Geef dat het van ons leert te kijken naar Hem die 't licht der wereld is en altijd meer op Hem gaat lijken: een lichtglans in de duisternis, 19

20 LvdK 333: 1, 2, 3, 4, 5 5 opdat het eens met ons mag wonen, Heer, in uw hoge, heil'ge stad, als al wie Christus, stralend schone verschijning hebben liefgehad. 20

21 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

22 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

23 LvdK 293: 2, 3 2 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

24 LvdK 293: 2, 3 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

25 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

26 Telt hemelvaart niet mee?

27 Van doop tot opstanding:
Genoeg om te geloven

28 De apostelen hebben het gezien
Het vier-voudig getuigenis

29

30

31

32 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

33 LvdK 234: 1, 2 1 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

34 LvdK 234: 1, 2 2 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

35 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

36 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

37 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

38 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

39 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d’ eerkroon opgedragen. Geheel de aard’ en ’t hemelhof moet van uw eer gewagen.

40 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

41 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

42 Gezang 182D

43 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 110: Kinderopw. 185: LvdK 333: Johannes 20: LvdK 293: 2, 3 LvdK 234: Gezang 68: Gezang 182D: Amen Collecte: Eleos

44 Themadienst Je levensweg Made by LEF 9.30 uur - 17 mei 2015
Spreuken 2 :20 9.30 uur - 17 mei 2015 Lidwinakerk Raadhuisstraat 209 Best Made by LEF


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google