De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ontwerpdecreten ruimtelijke ordening en grond- en pandenbeleid provinciale informatiesessies februari – maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ontwerpdecreten ruimtelijke ordening en grond- en pandenbeleid provinciale informatiesessies februari – maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 De ontwerpdecreten ruimtelijke ordening en grond- en pandenbeleid provinciale informatiesessies februari – maart 2009

2 Planning Pro memorie: algemene toelichting januari 2009 –vragen Topics –RUPs: register percelen planschade, planbaten, bestemmingswijzigingscompensatie –Planbatenregeling –RUPs: voorschriften over sociaal woonaanbod

3 RUPs: register Art. 18 wijzigingsdecreet RO, wijziging art. 38 DRO: Een RUP moet een register bevatten, al dan niet grafisch, van percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die kan aanleiding geven tot planschadevergoeding, planbatenheffing, bestemmingswijzigingscompensatie of compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften

4 RUPs: register Planschade –vergoedingsregeling –planwijziging maakt grond onbebouwbaar –voorwaarden –rechtbank van eerste aanleg

5 RUPs: register Planbaten –belastingsregeling –bestemmingswijzigingen die meerwaarde doen ontstaan –uitzonderingen, vrijstellingen, schorsing –betalingstermijn –Vlaamse belastingsdienst

6 RUPs: register Bestemmingswijzigingscompensatie (BWC) –vergoedingsregeling –bestemmingswijziging van “geel” naar “groen” –voorwaarden –Kapitaalschadecommissies, Vlaamse Landmaatschappij

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Planbatenheffing Benodigde gegevens –Plangegevens (planwijziging als grondslag) –Vergunningsgegevens (vergunning maakt opeisbaar + uitzonderingsgronden) –Overdrachtgegevens –Kadastrale gegevens / eigendomsgegevens Uitbouw van een “geoloket”

16 Planbatenheffing Inwerkingtreding –Planbaten zijn slechts verschuldigd voor bestemmingswijzigingen in plannen die voorlopig vastgesteld worden na de inwerkingtreding van het decreet (art. 66 wijzigingsdecreet RO, nieuw art. 173 DRO) Gegevens tijdig beginnen bijhouden

17 RUPs: voorschriften Art. 18 wijzigingsdecreet RO, wijziging art. 38 DRO: “…, en, desgevallend, de normen vermeld in (…) decreet grond- en pandenbeleid.”


Download ppt "De ontwerpdecreten ruimtelijke ordening en grond- en pandenbeleid provinciale informatiesessies februari – maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google