De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemen Les 2 Financieel plan (1) Liquiditeitsbegroting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemen Les 2 Financieel plan (1) Liquiditeitsbegroting."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemen Les 2 Financieel plan (1) Liquiditeitsbegroting

2 1a. Investeringsbegroting Bepaal alle activa die een onderneming nodig heeft. -Vaste Activa: grond, gebouw, machines, investaris, auto etc. -Vlottende Activa: voorraden -Liquide middelen: geld

3 1b. Financieringsbegroting Waar haalt het bedrijf het geld vandaan om de activa (bezittingen) te financieren? -Eigen Vermogen: Het vermogen dat de eigenaren zelf inbrengen. -Lang vreemd vermogen (> 1 jaar) dus hypothecaire en onderhandse leningen -Kort vreemd vermogen (< 1 jaar) dus crediteuren, rekening courant krediet.

4 1c. Beginbalans Overzicht van activa (bezittingen)en Passiva (EV en schulden (LVV en KVV)) dus credit op de balans wordt verantwoord hoe de bezittingen (debet) zijn gefinancierd.

5 2. Liquiditeitsbegroting Schrijf voor jezelf op: -de definitie van een liquiditeitsbegroting; -Het doel van deze begroting Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven met als doel te bepalen in welke maanden/kwartalen er een tekort/overschot is aan liquide middelen.

6 Rijtjes leren!! Periode A Periode B Periode C Beginsaldo € ….. Geldontvangsten+ Gelduitgaven- Eindsaldo Begrote mutatie Liquide middelen

7 Opgave Er wordt een opgave uitgedeeld. Deze ga je nu maken. Daarna wordt het besproken. Geen tijd meer voor bespreken? Dan wordt het doorgeschoven naar volgende les


Download ppt "Ondernemen Les 2 Financieel plan (1) Liquiditeitsbegroting."

Verwante presentaties


Ads door Google