De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 2 Financieel plan (1) Liquiditeitsbegroting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 2 Financieel plan (1) Liquiditeitsbegroting"— Transcript van de presentatie:

1 Les 2 Financieel plan (1) Liquiditeitsbegroting
Ondernemen Les 2 Financieel plan (1) Liquiditeitsbegroting

2 1a. Investeringsbegroting
Bepaal alle activa die een onderneming nodig heeft. Vaste Activa: grond, gebouw, machines, investaris, auto etc. Vlottende Activa: voorraden Liquide middelen: geld

3 1b. Financieringsbegroting
Waar haalt het bedrijf het geld vandaan om de activa (bezittingen) te financieren? Eigen Vermogen: Het vermogen dat de eigenaren zelf inbrengen. Lang vreemd vermogen (> 1 jaar) dus hypothecaire en onderhandse leningen Kort vreemd vermogen (< 1 jaar) dus crediteuren, rekening courant krediet.

4 1c. Beginbalans Overzicht van activa (bezittingen)en Passiva (EV en schulden (LVV en KVV)) dus credit op de balans wordt verantwoord hoe de bezittingen (debet) zijn gefinancierd.

5 2. Liquiditeitsbegroting
Schrijf voor jezelf op: de definitie van een liquiditeitsbegroting; Het doel van deze begroting Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven met als doel te bepalen in welke maanden/kwartalen er een tekort/overschot is aan liquide middelen.

6 Rijtjes leren!! + - Begrote mutatie Liquide middelen Beginsaldo € …..
Periode A Periode B Periode C Beginsaldo € ….. Geldontvangsten + Gelduitgaven - Eindsaldo Begrote mutatie Liquide middelen

7 Opgave Er wordt een opgave uitgedeeld. Deze ga je nu maken. Daarna wordt het besproken. Geen tijd meer voor bespreken? Dan wordt het doorgeschoven naar volgende les


Download ppt "Les 2 Financieel plan (1) Liquiditeitsbegroting"

Verwante presentaties


Ads door Google