De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum naam NVAO: kwaliteitszorg en accreditatie. De NVAO is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum naam NVAO: kwaliteitszorg en accreditatie. De NVAO is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse."— Transcript van de presentatie:

1 datum naam NVAO: kwaliteitszorg en accreditatie

2 De NVAO is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 2

3 Er studeren bijna een miljoen studenten in door de NVAO geaccrediteerde opleidingen. Onze taak is ervoor te zorgen dat hun kennis en vaardigheden voldoen aan de internationale wetenschappelijke en professionele standaarden en dat hun leerervaringen aan de maat zijn. Cijfers: Centraal Bureau voor de Statistiek (NL) & Statistisch Jaarboek (VL) 688 016257 141studenten inwoners16 829 2896 404 715 (excl. Brussel) 3

4 Waarborgen voor onafhankelijkheid procedures, methodologiën, besluitvorming Openbaar gefinancierd door Nederland & Vlaanderen (60/40) instellingen/opleidingen betalen voor accreditaties Verantwoording aan Comité van Ministers Nederlands & Vlaams Parlement Organisatie NL & VL Adviesraad - Bestuur > Dagelijks Bestuur Dagelijks Bestuur: 2 NL & 2 VL leden Vlaamse directeur 50 medewerkers, 23 beleidsmedewerkers 4

5 Onafhankelijkheid Duidelijkheid Transparantie Respect Vertrouwen

6

7 Versterken van het vertrouwen in het accreditatiestelsel, op basis van gegrond vertrouwen, via een flexibeler instrumentarium en leidend tot minder lasten. 1 7

8 Kwaliteit van onderwijs hoog op agenda sector plaatsen door kwaliteit zichtbaar te maken, en kwaliteit als cultuur te stimuleren. 2 8

9 Ondersteunen Bolognaproces en versterken internationale activiteiten binnen Europa. 3 9

10

11 verfijnen instrumentarium; behandeltermijnen halen; slanke procedures hanteren; kwaliteit panels versterken; kwaliteit/toegankelijkheid rapporten vergroten; ondersteunen clusterbeoordelingen en nadenken over de evolutie van het stelsel “Het gaat om kwaliteit, niet om kwaliteitszorg.” “ 11

12 verbeterperspectief vormgeven; kwaliteit als cultuur stimuleren; ontwikkelingen in het onderwijs en kwaliteitsbeoordeling volgen en kennis ontsluiten en delen ”Kwaliteit vraagt om kwaliteitscultuur.” “ 12

13 focus aanbrengen in samenwerkingsverbanden met Europese partners en bijdragen aan wederzijdse en internationale erkenning van diploma’s ”Onderwijskwaliteit op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau.” “ 13

14 14

15 actieve opstelling; duidelijk naar de samenleving en alle betrokkenen in het hoger onderwijs en met respect ten aanzien van de autonomie van de instellingen en hun primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs 15

16 Website Rapport Register Accreditatie Focus op inhoud onderwijs (& uitvoering)  leerresultaten Instellingstoets / -review Focus op beleid en praktijk van interne kwaliteitszorg  onderwijs-leeromgeving Instelling Opleiding Rapport Toets nieuwe opleiding 16

17 Onderwijsactiviteiten via trails Evaluatie Visie Beleid Verbeterbeleid act plan do check Periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een instelling. Vaststellen of het bestuur van een instelling vanuit zijn visie op de kwaliteit van het onderwijs een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg hanteert. 17

18 Onderwijs- leeromgeving Gerealiseerd eindniveau Periodieke beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit en de verbetering ervan Vaststellen of de opleiding voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs in het hoger onderwijs mag worden verwacht. Beoogd eindniveau Wat beoogt de opleiding? Hoe realiseert de opleiding dat? Worden de doelstellingen bereikt ? 18

19 Pool van ruim 800 deskundigen internationale databank voor experts In ieder panel een student Voorzitters worden getraind Secretarissen worden gecertificeerd Samenstelling door/vooraf instemming NVAO OnafhankelijkDeskundig op hun vakgebied Deskundig in het onderwijs Deskundig in hun werkveld Internationaal georiënteerd 19

20 Instellingstoets Kwaliteitszorg Ja Nee Positief Negatief Beperkte opleidingsbeoordeling Uitgebreide opleidingsbeoordeling Positief accreditatie besluit Negatief accreditatie besluit 20

21 Twee bezoeken: 1.Verkenning één-daagse bijeenkomst algemeen beeld van de instelling op basis van kritische reflectie en gesprekken 2.Verdieping uitvoering ‘audit trails’ – verificatie afsluitende oordeelsvorming 21

22 Beperkt Gericht op een discussie met peers over: 1.Inhoud van de opleiding 2.Behaalde resultaten 3.Ambities van de opleiding Beoordeling aan de hand van 3 vragen: 1.Wat beoogt de opleiding? 2.Hoe realiseert de opleiding dit? 3.Worden de doelstellingen bereikt? 22

23 Uitgebreid Gericht op een discussie met peers over : 1.Doelstellingen 2.Programma 3.Personeel 4.Voorzieningen 5.Kwaliteitszorg 6.Resultaten Beoordeling aan de hand van 16 standaarden 23

24 Instellingsreview 2015 - 2017 Opleidingsaccreditatie Instellingsreview 2020 - …2018 Opleidingsaccreditatie Opleidingsdossiers + + 24

25 Beoordeling door reviewcommissie Vier onderwerpen: visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring en verbeterbeleid. Kwaliteitscultuur als rode draad (bij elk onderwerp) Focus op huidige beleid en behaalde resultaten Ook ambities: beter antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Oordeel op een driepuntsschaal 25

26 -Beoordeling door visitatiecommissie -Gericht op discussie met peers en andere deskundigen -Focus op inhoud en kwaliteit van opleiding. -Oordeel in een vierpuntsschaal Beoordeling sluit aan bij 3 vragen: 1.Wat beoogt de opleiding ? 2.Hoe realiseert de opleiding dat ? 3.In welke mate worden de doelstellingen bereikt ? 26

27 27

28 andere beoordelingstaken (pilots, HBO5, verlenging cursusduur, tweejarige masters); informatie en advies Nederlandse en Vlaamse overheid; onderhouden en publiceren van accreditatiekaders voor hoger onderwijs; publiceren van onze bevindingen op basis van beoordelingen; delen van informatie, reflecties & analyses over best practices ter verbetering van de kwaliteit; bijdragen aan publieke debat over hoger onderwijs en betrekken van studenten en docenten bij ons werk, onze governance en onze beoordelingen 28

29 Lid van de belangrijkste internationale kwaliteitszorgorganisaties European Standards & Guidelines Geregistreerd in het onafhankelijke European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) 29

30 30

31 Beoordelings -systeem interne KZ Zelf- evaluatie- rapport Externe KZ panel rapport 31

32 ‘hoger onderwijs’ ‘overheid’ ‘maatschappij’ verbeteren verantwoorden informeren 32

33 beschrijven leerresultaten toetsen leerresultaten behaalde leerresultaten aantoonbaar maken 33

34 Betrouwbaarheid en validiteit externe beoordelingen beoordelingsschalen beoordelingsregels 34

35 Ontwikkelingen hoger onderwijs Blended Learning Cross-border Ontwikkeling instellingsaccreditatie schaal? resultaten wanneer niet (volledig) naar tevredenheid relatie tot programmaniveau? 35

36 www.nvao.net +31 70 312 2300 info@nvao.net @nvao 36


Download ppt "Datum naam NVAO: kwaliteitszorg en accreditatie. De NVAO is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse."

Verwante presentaties


Ads door Google