De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVAO: kwaliteitszorg en accreditatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVAO: kwaliteitszorg en accreditatie"— Transcript van de presentatie:

1 NVAO: kwaliteitszorg en accreditatie
4/19/2017 NVAO: kwaliteitszorg en accreditatie naam datum NVAO - in a nutshell

2 4/19/2017 De NVAO is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. NVAO - in a nutshell

3 4/19/2017 Er studeren bijna een miljoen studenten in door de NVAO geaccrediteerde opleidingen. Onze taak is ervoor te zorgen dat hun kennis en vaardigheden voldoen aan de internationale wetenschappelijke en professionele standaarden en dat hun leerervaringen aan de maat zijn. studenten inwoners (excl. Brussel) Cijfers: Centraal Bureau voor de Statistiek (NL) & Statistisch Jaarboek (VL) NVAO - in a nutshell

4 Waarborgen voor onafhankelijkheid Openbaar gefinancierd
4/19/2017 Waarborgen voor onafhankelijkheid procedures, methodologiën, besluitvorming Openbaar gefinancierd door Nederland & Vlaanderen (60/40) instellingen/opleidingen betalen voor accreditaties Verantwoording aan Comité van Ministers Nederlands & Vlaams Parlement Organisatie NL & VL Adviesraad - Bestuur > Dagelijks Bestuur Dagelijks Bestuur: 2 NL & 2 VL leden Vlaamse directeur 50 medewerkers, 23 beleidsmedewerkers NVAO - in a nutshell

5 Kernwaarden Onafhankelijkheid Duidelijkheid Transparantie Respect
Vertrouwen

6 Drie doelen voor de komende drie jaren

7 4/19/2017 1 Versterken van het vertrouwen in het accreditatiestelsel, op basis van gegrond vertrouwen, via een flexibeler instrumentarium en leidend tot minder lasten. NVAO - in a nutshell

8 4/19/2017 2 Kwaliteit van onderwijs hoog op agenda sector plaatsen door kwaliteit zichtbaar te maken, en kwaliteit als cultuur te stimuleren. NVAO - in a nutshell

9 4/19/2017 3 Ondersteunen Bolognaproces en versterken internationale activiteiten binnen Europa. NVAO - in a nutshell

10 Kwaliteit als werkterrein

11 Beoordeling en borging
4/19/2017 “Het gaat om kwaliteit, niet om kwaliteitszorg.” verfijnen instrumentarium; behandeltermijnen halen; slanke procedures hanteren; kwaliteit panels versterken; kwaliteit/toegankelijkheid rapporten vergroten; ondersteunen clusterbeoordelingen en nadenken over de evolutie van het stelsel NVAO - in a nutshell

12 Bevordering kwaliteitscultuur
4/19/2017 ”Kwaliteit vraagt om kwaliteitscultuur.” verbeterperspectief vormgeven; kwaliteit als cultuur stimuleren; ontwikkelingen in het onderwijs en kwaliteitsbeoordeling volgen en kennis ontsluiten en delen NVAO - in a nutshell

13 Internationaal perspectief
4/19/2017 ”Onderwijskwaliteit op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau.” focus aanbrengen in samenwerkingsverbanden met Europese partners en bijdragen aan wederzijdse en internationale erkenning van diploma’s NVAO - in a nutshell

14 4/19/2017 Onze beoordelingen NVAO - in a nutshell

15 actieve opstelling; duidelijk naar de samenleving en alle betrokkenen in het hoger onderwijs en met respect ten aanzien van de autonomie van de instellingen en hun primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs

16 Het stelsel Instelling Opleiding Rapport Rapport Rapport
Website Toets nieuwe opleiding Rapport Instellingstoets / -review Focus op beleid en praktijk van interne kwaliteitszorg  onderwijs-leeromgeving Register Instelling Rapport Accreditatie Focus op inhoud onderwijs (& uitvoering)  leerresultaten Opleiding Rapport

17 De beoordeling van instellingen
Periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een instelling. Onderwijsactiviteiten via trails Evaluatie Visie Beleid Verbeterbeleid act plan do check Vaststellen of het bestuur van een instelling vanuit zijn visie op de kwaliteit van het onderwijs een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg hanteert.

18 De beoordeling van opleidingen
Periodieke beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit en de verbetering ervan Beoogd eindniveau Onderwijs-leeromgeving Gerealiseerd eindniveau Wat beoogt de opleiding? Hoe realiseert de opleiding dat? Worden de doelstellingen bereikt ? Vaststellen of de opleiding voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs in het hoger onderwijs mag worden verwacht.

19 De commissieleden Pool van ruim 800 deskundigen
4/19/2017 Onafhankelijk Deskundig op hun vakgebied Deskundig in het onderwijs Deskundig in hun werkveld Internationaal georiënteerd Pool van ruim 800 deskundigen internationale databank voor experts In ieder panel een student Voorzitters worden getraind Secretarissen worden gecertificeerd Samenstelling door/vooraf instemming NVAO NVAO - in a nutshell

20 Positief accreditatie besluit Negatief accreditatie besluit
Stelsel Nederland Instellingstoets Kwaliteitszorg Ja Nee Positief Negatief Beperkte opleidingsbeoordeling Uitgebreide opleidingsbeoordeling Positief accreditatie besluit Negatief accreditatie besluit

21 Instellingstoets kwaliteitszorg
Twee bezoeken: Verkenning één-daagse bijeenkomst algemeen beeld van de instelling op basis van kritische reflectie en gesprekken Verdieping uitvoering ‘audit trails’ – verificatie afsluitende oordeelsvorming

22 Opleidingsbeoordeling
Beperkt Gericht op een discussie met peers over: Inhoud van de opleiding Behaalde resultaten Ambities van de opleiding Beoordeling aan de hand van 3 vragen: Wat beoogt de opleiding? Hoe realiseert de opleiding dit? Worden de doelstellingen bereikt?

23 Opleidingsbeoordeling
Uitgebreid Gericht op een discussie met peers over : Doelstellingen Programma Personeel Voorzieningen Kwaliteitszorg Resultaten Beoordeling aan de hand van 16 standaarden

24 Stelsel Vlaanderen Instellingsreview Instellingsreview
4/19/2017 2018 Instellingsreview Instellingsreview + Opleidingsaccreditatie Opleidingsdossiers Boven de lijn: hogescholen en universiteiten Onder de lijn: geregistreerde instellingen (7), instellingen postinitieel onderwijs (3), protestantse faculteiten (2) : Nulmeting 2018: Decretale evaluatie 2020: Echte instellingsreview -> bij positief resultaat: opleidingsdossiers; anders: gewone beoordelingen opleidingen Opleidingsaccreditatie Opleidingsaccreditatie NVAO - in a nutshell

25 Instellingsreview Beoordeling door reviewcommissie Vier onderwerpen:
visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring en verbeterbeleid. Kwaliteitscultuur als rode draad (bij elk onderwerp) Focus op huidige beleid en behaalde resultaten Ook ambities: beter antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Oordeel op een driepuntsschaal

26 Opleidingsaccreditatie
Beoordeling door visitatiecommissie Gericht op discussie met peers en andere deskundigen Focus op inhoud en kwaliteit van opleiding. Oordeel in een vierpuntsschaal Beoordeling sluit aan bij 3 vragen: Wat beoogt de opleiding ? Hoe realiseert de opleiding dat ? In welke mate worden de doelstellingen bereikt ?

27 4/19/2017 Onze bredere rol NVAO - in a nutshell

28 Systeembreed andere beoordelingstaken (pilots, HBO5, verlenging cursusduur, tweejarige masters); informatie en advies Nederlandse en Vlaamse overheid; onderhouden en publiceren van accreditatiekaders voor hoger onderwijs; publiceren van onze bevindingen op basis van beoordelingen; delen van informatie, reflecties & analyses over best practices ter verbetering van de kwaliteit; bijdragen aan publieke debat over hoger onderwijs en betrekken van studenten en docenten bij ons werk, onze governance en onze beoordelingen

29 Internationaal perspectief
4/19/2017 Lid van de belangrijkste internationale kwaliteitszorgorganisaties European Standards & Guidelines Geregistreerd in het onafhankelijke European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) NVAO - in a nutshell

30 4/19/2017 Uitdagingen NVAO - in a nutshell

31 Uitdaging #1 interne KZ Beoordelings-systeem Zelf-evaluatie-rapport
4/19/2017 Beoordelings-systeem interne KZ Zelf-evaluatie-rapport Externe KZ panel rapport De cirkel rondmaken: de verbetersuggesties in de panelrapporten worden intern opgenomen en leiden tot verbeteracties NVAO - in a nutshell

32 Uitdaging #2 NVAO ‘hoger onderwijs’ ‘overheid’ ‘maatschappij’
4/19/2017 ‘hoger onderwijs’ verbeteren NVAO De positie van de NVAO in het perspectief van : de vragen die stakeholders hebben ten aanzien van elkaar De verwachtingen die de stakeholders hebben ten aanzien van de NVAO: HO helpen verantwoording afleggen (accountability), HO helpen verbeteren (enhancement), over HO informeren. verantwoorden informeren ‘overheid’ ‘maatschappij’ NVAO - in a nutshell

33 Uitdaging #3 beschrijven leerresultaten toetsen leerresultaten
4/19/2017 beschrijven leerresultaten toetsen leerresultaten behaalde leerresultaten aantoonbaar maken NVAO - in a nutshell

34 Uitdaging #4 Betrouwbaarheid en validiteit externe beoordelingen
beoordelingsschalen beoordelingsregels

35 Recente ontwikkelingen
Ontwikkelingen hoger onderwijs Blended Learning Cross-border Ontwikkeling instellingsaccreditatie schaal? resultaten wanneer niet (volledig) naar tevredenheid relatie tot programmaniveau?

36 www.nvao.net +31 70 312 2300 info@nvao.net @nvao
4/19/2017 @nvao NVAO - in a nutshell


Download ppt "NVAO: kwaliteitszorg en accreditatie"

Verwante presentaties


Ads door Google