De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne kwaliteitszorg NVAO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne kwaliteitszorg NVAO"— Transcript van de presentatie:

1 Interne kwaliteitszorg NVAO 2015 - 2017
4/19/2017 Interne kwaliteitszorg NVAO Lucien Bollaert Henri Ponds NVAO - in a nutshell

2 Uitgangspunten - 1 Proportioneel : klemtoon op kernprocessen, internationalisering, communicatie, minder op financiën, facilitaire diensten, ICT, ... (lean and flexible) Systematisch : PDCA Integraal : interne en externe stakeholders. Ingedaald via de nieuwe structuur (MGT/HRM) tot op persoonlijk niveau: continue verbeteringsgericht (halfjaarlijks) naar kwaliteitscultuur Levend : geheel van uitvoering en KZ, bv projecten, actieplannen, coördinatie.

3 Uitgangspunten – 2a (kwaliteitscultuur)
Interne kwaliteitszorg is van en door iedereen in de organisatie. Succesvolle KZ is een zaak van hoofd en hart, van structuur en cultuur. Een sterke kwaliteitscultuur is de motor of de onderbouw van een succesvolle KZ. Samen werken aan een (positieve) kwaliteitscultuur. Een (positieve) kwaliteitscultuur is een onderdeel van de organisatiecultuur (waarden & beleving & engagement) dat gericht is op voortdurende verbetering via een kritisch-constructieve samenwerking (mindset, gedrag, cfr. integriteitswerking) en de structuur van KZ.

4 Uitgangspunten – 2b Inbedding in functie van kwaliteitscultuur
Gezamenlijke activiteiten o.l.v. DB en MGT gericht op verbetering en ontwikkeling zijn een belangrijke tweede dimensie van succesvolle KZ. Denk aan: Het project Procescoördinatie Het wekelijks dinsdagoverleg Coaching en intervisie (HRM/bedrijfsvoering/vgl integriteitswerking) Samenwerken in projecten Gebruikersgroep KZ

5 Uitgangspunten – 3 Spanningen overwinnen tussen kwaliteit & kwantiteit
maatwerk & productie overleg instelling & doorlooptijd aanvullende trajecten & doorlooptijd consistentie & doorlooptijd (clust) systeembrede, thematische, clusteranalyses & productie ruimte voor reflectie & procedure persoonlijke ontwikkeling & strakke timing (internationale) mindset & formatie

6 Uitgangspunten - 4 De KZ groep legt het accent op opzetten, uitvoeren en analyseren van evaluaties (accent op de C van de PDCA). Terugkoppeling van evaluatieresultaten (suggesties verbeterpunten) halfjaarlijks aan MGT, DB en bureau. MGT is als eerste verantwoordelijk voor (prioritering) verbeteracties en opvolging naar DB. Organisatiebrede gebruikersgroep KZ.

7 Aanpak Evaluatiematrix 2015 – 2017
Evaluatie van beoordelingsprocessen: Extern TNO ITK, IR en Accreditatie via Survey Monkey Procescoördinatie via Survey Monkey Intern Projecten, o.a. aanvraagbehandeling via het evaluatie-instrument TNO panel en extern secretaris, via de DB voornotitie Kwaliteit beoordelingsrapport, via korte vragenlijst in de analyse

8 Aanpak - 1 Evaluatie secundaire processen Intern
Lichtere aanpak via het reguliere werkoverleg Periodieke onderzoeken, zoals MTO en RIA

9 Aanpak - 2 Analyse en terugkoppeling evaluatieresultaten Extern Intern
Beoordelingsprocessen: aan bureau, MGT en DB Procescoördinatie: aan de betrokkene zelf en generiek aan bureau, MGT en DB Intern Projecten: terugkoppeling aan betrokkenen, MGT en DB TNO panel en extern secretaris: aan DB en MGT Beoordelingsrapport: aan DB en MGT

10 Aanpak - 3 Analyse en terugkoppeling evaluatieresultaten secundaire processen Intern Directe terugkoppeling via werkoverleg Onderzoeken: terugkoppeling van resultaten naar de gehele organisatie

11 www.nvao.net +31 70 312 2300 info@nvao.net @nvao
4/19/2017 @nvao NVAO - in a nutshell


Download ppt "Interne kwaliteitszorg NVAO"

Verwante presentaties


Ads door Google