De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Nederland verzuild en verzorgd Par 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Nederland verzuild en verzorgd Par 1."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Nederland verzuild en verzorgd Par 1

2 Verzuiling Opdeling van de bevolking in 4 groepen - protestanten - katholieken - socialisten - liberalen Mensen leven binnen hun eigen zuil (groep): ‘Trouw aan eigen zuil’. In de politiek werd wel samengewerkt: geen van de zuilen behaalde meerderheid (blz. 101) De verzuiling speelde tot de jaren ’60 in Nederland een grote rol.

3 Politieke kwesties en verzuiling 1.Sociale kwestie – In hoeverre moet er gezorgd worden voor de armen in de samenleving? Moeten er sociale wetten komen? 2.Kiesrechtkwestie – Van censuskiesrecht naar algemeen kiesrecht 3.Schoolstrijd – Er was sinds 1848 vrijheid van onderwijs, maar – ‘bijzondere scholen’ moesten zelf worden gefinancierd Bedenk eens hoe binnen de verschillende zuilen over deze kwesties werd gedacht? Waarom is 1917 een belangrijk jaar?

4 Verzuiling - hoe ontstaan en wat hield het in? Ontstaan – Diverse groepen organiseren zich om eigen belangen te behartigen. Socialisten en confessionelen voelden zich achtergesteld – Liberalen beheersen politiek en economie – Vrijzinnige gelovigen laten de Bijbel los  onwenselijk

5 Toename verzuiling Toename vanaf 1920 – Hoe kunnen we dit verklaren? 1.Succes schoolstrijd 2.Streven van socialisten om meer inkomensgelijkheid 3.Protestanten die hierin een oplossing zagen voor hun ‘bedreigde’ positie.

6 ‘Dubbele pet’ Ideologisch verschillende groepen richtten organisaties en instellingen op naar eigen levensbeschouwing op allerlei terreinen – Politieke partijen, zoals… – Vakbonden – Sportverenigingen – Scholen – Media Binnen de socialistische en de confessionele zuilen was er vaak sprake van dubbelfuncties: kamerde lid en bestuurder vakbond, of priester en redactielid van ‘eigen’ krant.

7 Dubbele pet: Abraham Kuyper Oprichter van de Antirevolutionaire Partij (ARP) – 1879 Sinds 1874 kamerlid Naast kamerlid was hij predikant, oprichter van de Vrije Universiteit en hoofdredacteur van de Standaard (tot 1920) Protestantse zuil – ‘De kleyne luyden’

8 De gescheiden samenleving De zuilen functioneerden vreedzaam naast elkaar, en daarbij paste ook onderlinge negatieve beeldvorming – B.v. over socialisten (sociaal-democraten): waren revolutionaren die het christendom en monarchie wilden vernietigen – Dat gevaar moest tegengehouden worden/ingedamd etc. Dubbele standaard – Toppen van de zuilen werkten politiek samen Noodgedwongen, want? – Dit werd geaccepteerd: ‘het gezag’ weet wat goed voor je is…

9

10 Huiswerk Opdracht 1: dit filmpjefilmpje Opdracht 2: de vergelijking tussen tv 50 jaar geleden en het heden. Hiervoor kijk je dit filmpje (doen we in de klas) filmpje


Download ppt "Hoofdstuk 4 Nederland verzuild en verzorgd Par 1."

Verwante presentaties


Ads door Google