De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pabo instroom geschiedenis. Wat is blijven hangen? Tijd van ontdekkers en hervormers B.5.1 De aspirant-student kan redenen voor de ontdekkingsreizen uitleggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pabo instroom geschiedenis. Wat is blijven hangen? Tijd van ontdekkers en hervormers B.5.1 De aspirant-student kan redenen voor de ontdekkingsreizen uitleggen."— Transcript van de presentatie:

1 Pabo instroom geschiedenis

2 Wat is blijven hangen? Tijd van ontdekkers en hervormers B.5.1 De aspirant-student kan redenen voor de ontdekkingsreizen uitleggen. B.5.2 De aspirant-student kan denkbeelden en gevolgen van de Reformatie herkennen en Beschrijven B.5.3 De aspirant-student kan uitleggen hoe de Opstand in een onafhankelijke Nederlandse staat resulteerde Tijd van regenten en vorsten B.6.1 De aspirant-student kan verbanden leggen tussen de overzeese expansie, het handelskapitalisme en het ontstaan van een wereldeconomie. B.6.2 De aspirant-student kan burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in het Nederland van de 17e eeuw herkennen en beschrijven. Misschien tijd voor: B.6.3 De aspirant-student kan uitleggen waarin de staatsinrichting van de Republiek zich onderscheidde van die in andere landen. B.6.4 De aspirant-student kan aspecten van het absolutisme beschrijven.

3 Toets tijdvak 5 & 6

4 De Republiek bestuur, 1648-1702 Machtigst? Gewest Eigen wetten Bestuurd door de gewestelijke staten (GS) O.l.v. raadspensionaris GS benoemden een stadhouder (legerleider) GS kozen de Staten Generaal (SG) Stadhouder benoemde (mede) de stadsbesturen (vroedschappen) Generaliteitslanden Veroverd 1621-1648 Bestuurd door de SG

5 Absolutisme Frankrijk, 1648 - 1700 Centralisatie → koning trok alle macht naar zich toe (absolutisme) Louis (Lodewijk) XIV (1638 – 1715) regeerde van 1643 - 1715 beriep zich op het droit divin Koning kreeg macht van God Stond daarom boven de wet Er kon maar één geloof zijn

6 (Vorige les niet aan toegekomen) Cultuur: redelijk tolerant T6 Migratie Gelovigen (hugenoten / joden) Vanwege economie (belemmeren van Antwerpen) Nieuwe migranten brengen kennis en kapitaal

7 Wetenschap en kunst Kunst: realisme en nieuwe opdrachtgevers Explosie van schilderijen – Vaak klein en goedkoop waardoor een breder publiek ze kan aanschaffen (Rembrandt / Vermeer)

8 Tijdvak 7 & 8 Tijd van pruiken en revoluties B.7.1 De aspirant-student kan de ontwikkeling van slavenhandel en slavernij beschrijven B.7.2 De aspirant-student kan motieven voor afschaffing van slavenhandel en slavernij Toelichten B.7.3 De aspirant-student kan denkbeelden van de Verlichting op het gebied van politiek, godsdienst en sociale verhoudingen beschrijven. B.7.4 De aspirant-student kan grondrechten en toenemende politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie beschrijven. Tijd van burgers en stoommachines B.8.1 De aspirant-student kan uitleggen waardoor de burgerij (bourgeoisie) steeds meer politieke invloed kreeg. B.8.3 De aspirant-student kan kenmerken van de industriële revolutie beschrijven. B.8.4 De aspirant-student kan de gevolgen van de industriële revolutie voor de werk- en leefomstandigheden van arbeiders toelichten.

9 Thema’s Slavenhandel Verlichting & Franse Revolutie De Bataafse republiek Industriële revolutie Emancipatiebewegingen

10 Verlichting In de 17 e eeuw ontstond een beweging in Europa van intellectuelen met als doel het bevorderen van de rede, de filosofie en de wetenschap. Verlichte denkers: Rousseau (Du Contrat Social) Montesqieu (trias politica) Voltaire Abolutionist Vrijheid! (nadenken over hoe de samenleving moet worden ingedeeld)

11 Nederlanden – Eise Eisinga

12 Frankrijk in de 18 e eeuw Begrotingstekort (hogere belastingen) Absolutisme Hongersnood Franse Revolutie

13 Gelijkheid, vrijheid en broederschap Iedereen gelijk -Burgerij wil invloed -Wie betaalt bepaald!

14 Bestorming van de Bastille

15 Koning Lodewijk & Marie Antoinette

16 Gevolgen verlichting -Politiek -Sociaal (gelijkheid) -Grondrechten -Universele verklaring van de rechten van de mens -Liberaal (vrijheid) -Vrijheid van meningsuiting -Vrijheid van godsdienst

17 Frankrijk Napoleon – Veroveraar Bataafse republiek (door middel van patriotten)

18 Bataafse Republiek burgerlijke stand (iedereen moest een achternaam hebben), het decimale stelsel, rechtsgelijkheid en de dienstplicht.

19 1813 Willem I Landing Scheveningen (monarchie)

20 Meanwhile……………………….. ?

21 Slavenhandel ( van alle tijden, ook Nederland (WIC)) Driehoekshandel

22 Plantages

23 verhaal

24 Abolutionisme Gruwelijke verhalen – Negerhut van oom tom Verlichting (gelijkheid?)

25 Pauze

26 Tijdvak 8 (tijd van burgers en stoommachines) 1800 – 1900 Industriële Revolutie! Wetenschap bloeide op (begin al in vorig tijdvak) Fabrieksarbeiders

27 Industriële revolutie Uitvindingen -Moderne stoommachine -voornamelijk in textielindustrie -Mobiliteit

28 De eerste fabrieken Watermill

29

30 Gevolgen Urbanisatie Klassensamenleving  Slechte leef en werkomstandigheden voor de lagere klasse

31 Klassensamenleving

32 Gevolgen van de Industriële Revolutie 1.Theorievorming: de `ismes’ a.Liberalisme b.Communisme c.Socialisme 2.Enorme dominantie van het Westen a.Modern Imperialisme  strafexpeditie b.White man’s burden 3.Toenemende rol van de burger a.Emancipatie van confessionelen b.Emancipatie van arbeiders c.Emancipatie van vrouwen Lombok-expeditie (1894)

33 Opkomst vakbonden Vakbonden voorlopers van stromingen -> marxisme, communisme, socialisme

34 1848 Parlementair stelsel Thorbecke Willem II (Constitutionele monarchie)  Ministeriele verantwoordelijkheid

35 Geleidelijk proces van democratisering Stemgerechtigden

36 Vragen?


Download ppt "Pabo instroom geschiedenis. Wat is blijven hangen? Tijd van ontdekkers en hervormers B.5.1 De aspirant-student kan redenen voor de ontdekkingsreizen uitleggen."

Verwante presentaties


Ads door Google