De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pabo instroom geschiedenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pabo instroom geschiedenis"— Transcript van de presentatie:

1 Pabo instroom geschiedenis

2 Vorige les Tijd van pruiken en revoluties (1700 – 1800)
B.7.1 De aspirant-student kan de ontwikkeling van slavenhandel en slavernij beschrijven B.7.2 De aspirant-student kan motieven voor afschaffing van slavenhandel en slavernij Toelichten B.7.3 De aspirant-student kan denkbeelden van de Verlichting op het gebied van politiek, godsdienst en sociale verhoudingen beschrijven. B.7.4 De aspirant-student kan grondrechten en toenemende politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie beschrijven. Tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900) B.8.1 De aspirant-student kan uitleggen waardoor de burgerij (bourgeoisie) steeds meer politieke invloed kreeg. B.8.3 De aspirant-student kan kenmerken van de industriële revolutie beschrijven. B.8.4 De aspirant-student kan de gevolgen van de industriële revolutie voor de werk- en leefomstandigheden van arbeiders toelichten.

3 Belangrijke begrippen
Driehoekshandel Abolutionisme Verlichting Franse revolutie Universele rechten van de mens Bataafse revolutie Bourgousie Industriële revolutie Arbeidsomstandigheden Vakbonden

4 Deze les Tijdvak 8 (burgers en stoommachines, 1800 – 1900)
B.8.1 De aspirant-student kan uitleggen waardoor de burgerij (bourgeoisie) steeds meer politieke invloed kreeg. B.8.2 De aspirant-student kan uitleggen wat een parlementair stelsel is. B.8.5 De aspirant-student kan verbanden leggen tussen de industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingen. B.8.6 De aspirant-student kan de relatie beschrijven tussen modern imperialisme en nationalisme. B.8.7 De aspirant-student kan uitleggen waarom grondstoffen en afzetmarkten belangrijke aspecten van het modern imperialisme waren. Tijdvak 9 (wereldoorlogen, 1900 – 1950) B.9.1 De aspirant-student kan sociale, economische en politieke gevolgen van de wereldcrisis van de jaren 30 van de vorige eeuw beschrijven. B.9.2 De aspirant-student kan kenmerken van het nationaalsocialisme beschrijven.

5 Thema’s Sociale kwestie (emancipatie) Imperialisme & nationalisme
Eerste wereldoorlog Crisis jaren 30

6 Gevolgen van de Industriële Revolutie
Theorievorming: de `ismes’ Liberalisme Communisme Socialisme Enorme dominantie van het Westen Modern Imperialisme  strafexpeditie White man’s burden Toenemende rol van de burger Emancipatie van confessionelen Emancipatie van arbeiders Emancipatie van vrouwen Lombok-expeditie (1894)

7 Slechte leef en arbeidsomstandigheden arbeiders
Sociale kwestie Slechte leef en arbeidsomstandigheden arbeiders

8 Sociale kwestie Grote verschil tussen fabrieksbazen en arbeiders leek moeilijk te doorbreken Antwoord: vakbonden

9 Emancipatiebewegingen Belangenvereniging voor gelijkheid bv vakbonden

10 Karl Marx

11 1848 Revolutiejaar Komst parlementair stelsel
Koning Willem II onder druk Komst parlementair stelsel (burgers kunnen vertegenwoordigers kiezen) (wetgevende macht) (regering legt verantwoording af aan parlement)

12 Thorbecke (liberale regering)
- Kleine groep mensen dat genoeg belasting betaalde mocht stemmen

13 Emancipatiebewegingen bleven zich inzetten

14 Hoe ging het in werkelijkheid?
Bleek eveneens een dialectisch proces These bleef ongewijzigd: het industriekapitalisme Antithese bleek anders: de communistische leer Synthese werd dus ook anders: de sociaal-democratie Uitzondering: Rusland  volgende week Liberalisme en sociaal-democratie zijn nog steeds populair en

15 Stemgerechtigden

16 Pauze

17 Imperialisme & nationalisme
Opdracht - Zoek uit wat beide begrippen inhouden

18 Imperialisme

19 Waarom modern imperialisme?
Afzetmarkt grondstoffen Nationalisme Humaan -> wij zorgen dat het beter word (white man’s burden)

20 Voorbeeld van modern imperialisme
Run for africa 1885 -> conferentie van berlijn Fashoda incident

21 Nederlands voorbeeld: Atjeh oorlogen

22 Indonesië B.8.6 De aspirant-student kan de relatie beschrijven tussen modern imperialisme en nationalisme. Afzetmarkt Grondstoffen verkrijgen statussymbool

23 Nationalisme Vorm van groepsbewustzijn die zich uit in een sterke voorkeur voor eigen volk of land.

24

25 Vandaag Tijdvak 9 B.9.1 De aspirant-student kan sociale, economische en politieke gevolgen van de wereldcrisis van de jaren 30 van de vorige eeuw beschrijven. Om dit te kunnen doen moet men de Eerste wereldoorlog begrijpen (les a.d.h.v. plaatjes)

26 Thema Eerste Wereldoorlog

27 Oorzaken Eerste wereldoorlog
Militarisme Nationalisme Imperialisme Bondgenootschappen

28 Voorliefde voor militair vertoon
Militarisme Voorliefde voor militair vertoon Uniformen, wapens, parades, discipline enz

29 Nationalisme

30 Imperialisme

31 Bondgenootschappen

32 Niet de vraag, komt er oorlog? Maar wanneer kom de oorlog?
- Von schlieffenplan bestond al 20 jaar

33 Ten oorlog Aanleiding: Aanslag op Prins Ferdinand

34 Opdracht Lees de brieven en maak de vragen

35 Loopgravenoorlog

36 Duikbotenoorlog

37 Nederland Neutraal Veel Belgische vluchtelingen
Toch werd neutraliteit enkele keren geschonden (soms compensatie)

38 Uitkomsten Geallieerden winnen 9 miljoen doden Russische revolutie
Vrede van Versailles (Duitsland is schuldig!) Gebiedsverlies Duitsland Herstelbetalingen Mag klein legertje hebben

39 Oorzaken crisis Jaren 30

40 Sociaal/cultureel Interbellum Dolkstootlegende
(verraden door revolutionairen)

41 Geografisch

42 Economische Duitsland Herstelbetalingen Minder inwoners (6,5 miljoen)
Minder grondstoffen Kortom crisis

43 Oplossing is Dawesplan

44 Hoogconjunctuur Aandelen stegen Lonen stegen Arbeidsproductie steeg

45 Crisis Wat zijn de oorzaken van de crisis in de VS? (filmpje tot 5:20) Crisis

46 Oorzaken beurskrach Aandelen waren meer waard dan redelijk.
Overproductie Lenen Zwarte donderdag Iedereen wilde aandelen z.s.m. kwijt

47 Gevolgen beurskrach VS kan geen geld meer lenen aan Duitsland
Hoge werkloosheid armoede

48 Nederland Colijn Bezuinigingsbeleid Werkverschaffing stempelen

49 Duitsland sociaal Onvrede Verdrag van Versailles Economie

50 Leerdoelen behaald?

51 Tijdvak 8 (burgers en stoommachines, 1800 – 1900)
B.8.1 De aspirant-student kan uitleggen waardoor de burgerij (bourgeoisie) steeds meer politieke invloed kreeg. B.8.2 De aspirant-student kan uitleggen wat een parlementair stelsel is. B.8.5 De aspirant-student kan verbanden leggen tussen de industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingen. B.8.6 De aspirant-student kan de relatie beschrijven tussen modern imperialisme en nationalisme. B.8.7 De aspirant-student kan uitleggen waarom grondstoffen en afzetmarkten belangrijke aspecten van het modern imperialisme waren. Tijdvak 9 (wereldoorlogen, 1900 – 1950) B.9.1 De aspirant-student kan sociale, economische en politieke gevolgen van de wereldcrisis van de jaren 30 van de vorige eeuw beschrijven. B.9.2 De aspirant-student kan kenmerken van het nationaalsocialisme beschrijven.

52


Download ppt "Pabo instroom geschiedenis"

Verwante presentaties


Ads door Google