De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel perspectief dijkversterking Expertisecentrum Kosten-Baten Schieland en de Krimpenerwaard Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel perspectief dijkversterking Expertisecentrum Kosten-Baten Schieland en de Krimpenerwaard Hoogwaterbeschermingsprogramma."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel perspectief dijkversterking Expertisecentrum Kosten-Baten Schieland en de Krimpenerwaard Hoogwaterbeschermingsprogramma

2 Expertisecentrum Kosten-Baten Uitvoering ECK-B RWS, Deltares, LEI, PBL, Waterschap Hoogwaterbeschermingsprogramma – Inhoudelijk opdrachtgever Projectleiding Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

3 Doel Kosteneffectiviteit van dijkversterking Versterken met constructies Versterken in grond Voorfinancieren

4 Werkwijze Werksessie KOSWAT Werksessie nadeelcompensatie/planschade Validatie door het waterschap

5 Uitgangssituatie

6 Constructie

7 In grond versterken

8 Terugbouwen

9 Drie varianten A.Versterken met constructies B.Versterken in grond C.Gemengd met constructies en grond

10 Met constructies

11 In grond

12 Gemengd

13 Kosteneffectiviteit sectie DijkBebouwingTotaal A. Met constructies11,9 B. In grond2,215,217,4 C. Gemengd8,22,811,0 Kosten dijkversterking in miljoen euro

14 Kosteneffectiviteit Kosten per km Contante waarde 5,5% Voor finan- ciering A. Met constructies18,85,3 B. In grond19,55,66,4 C. Gemengd16,14,54,7 Kosten dijkversterking in miljoen euro gemiddeld alle secties

15 Gevoeligheidsanalyse Bij een lagere discontovoet is variant C nog iets voordeliger Voorfinanciering kost geld, maar heeft een relatief klein effect op de kosten Toekomstige versterkingen maken variant C aantrekkelijker Een bredere berm maakt variant C iets minder aantrekkelijk

16 Overige afwegingen 1.Buitendijks versterken 2.Opvijzelbaar bouwen 3.Ruimtelijk meekoppelen 4.Innovatieve oplossingen

17 Buitendijks versterken Lagere kosten als mogelijk Lokaal maatwerk Daarom niet meegenomen

18 Opvijzelbaar bouwen Extra kosten fundering + Opbrengst grondwaarde Opbrengst/kosten in evenwicht Wel ruimtelijke mogelijkheden

19 Ruimtelijk meekoppelen Bebouwingsvrij verlies karakter Kans voor nieuwe ontwikkelingen Selectie aansluiten bij ruimtelijke kwaliteit

20 Innovatieve oplossingen Nog niet technisch bewezen Wel beperkt toegepast – Dijkvernageling – Waterontspanningsbronnen Niet in deze studie meegenomen

21 Conclusies 1.Dijkversterking in grond + sloop kost ongeveer evenveel als dijkversterking met constructies 2.Selectieve versterking in grond en met constructies is het meest voordelig 3.De nieuwe norm maakt dit voordeel kleiner 4.Voorfinanciering is maar weinig duurder dan zonder voorfinanciering 5.Mogelijkheden voor behoud van ruimtelijke kwaliteit

22 Dank u

23 Uitgangspunten Huizen 300 tot 400 duizend euro Onteigening 40 duizend euro, 10% huizen Voorfinanciering 25% huizen over 25 jaar Sloop 60 duizend euro Versterking over 25 jaar Herhaling na 50 jaar Disconto 5,5%

24 Gevoeligheidsanalyse Discontovoet 5,5 en 3,0%

25 Gevoeligheidsanalyse Wel of geen voorfinanciering

26 Gevoeligheidsanalyse Versterking over 25 en 50 jaar

27 Gevoeligheidsanalyse Oude en nieuwe norm

28 Gevoeligheidsanalyse Herhalingsversterking over 50 en 25 jaar

29 Relatie met bebouwingsdichtheid


Download ppt "Financieel perspectief dijkversterking Expertisecentrum Kosten-Baten Schieland en de Krimpenerwaard Hoogwaterbeschermingsprogramma."

Verwante presentaties


Ads door Google