De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum te Zevenbergen. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Volgende week vieren we DV in de middagdienst het Heilig Avondmaal.

4 Agenda 17 mei9:30kinderclub 21 mei19:30vergadering Classis

5 Deze week zijn jarig: 17 mei:br D.S. Anholts zr Marieke Meeske 18 mei:Jurian Ypmaer ligt een kaart klaar achterin de kerk 19 mei:br Jaap Blom Annemijn Sytsma 20 mei:Jenna van Dijken Jesse van Middelkoop br J.B. Vreman er ligt een kaart klaar achterin de kerk 21 mei:zr H. Visscher-de Lange 23 mei:zr Hettie Beere-Oosterveld zr Sandra Pielman-de Raad

6 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

7 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

10 Psalm 125: 1, 4 1 Wie op den HERE God vertrouwen staan als de Sion vast. Hoe hoog het onheil wast, zij wanklen niet die op Hem bouwen. Zij zullen als de berg des Heren de tijd trotseren.

11 Psalm 125: 1, 4 4 Wie op de dwaalweg zet zijn voeten en wie in eigenwaan kwaad doet, zal 't kwaad vergaan. Maar laat wie goed doet goed ontmoeten, wie vraagt naar U, HEER, richt zijn schreden! Schenk Israël vrede!

12 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

13 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

14 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

15 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

16 Opwekking 687: 1 - 4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

17 Opwekking 687: 1 - 4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

18 Opwekking 687: 1 - 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

19 Opwekking 687: 1 - 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

20 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: HC Zondag49: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

21 Stem je leven af op de wil van God

22 Dat gaat niet over Gods plan met je leven Stem je leven af op Gods wil

23 Dat gaat niet over Gods plan met je leven Je leven ligt immers geborgen in Christus Stem je leven af op Gods wil

24 Dat gaat niet over Gods plan met je leven Je leven ligt immers geborgen in Christus Ontdek wat Hem voor ogen staat Stem je leven af op Gods wil

25 Dat gaat niet over Gods plan met je leven Je leven ligt immers geborgen in Christus Ontdek wat Hem voor ogen staat Dan begint het hemels leven Stem je leven af op Gods wil

26 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

27 LvdK 473: 1 - 5, 10 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

28 LvdK 473: 1 - 5, 10 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

29 LvdK 473: 1 - 5, 10 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

30 LvdK 473: 1 - 5, 10 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

31 LvdK 473: 1 - 5, 10 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'.

32 LvdK 473: 1 - 5, 10 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

33 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

34 Gezang 123, Gz 2: 1 - 5 1 ‘k Geloof in God, de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

35 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

36 Gezang 123, Gz 2: 1 - 5 5 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig onbevlekt.

37 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

38 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

39 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

40 Psalm 86: 4 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

41 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen

42 Gezang 182E 4-stemmig

43 Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1, 5 Psalm86:4 Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgie ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Collecte: Diaconie Psalm125:1, 4 HC Zondag49: Kolossonzen2:6 - 13, 3: 1 - 16 Opwekking687: LvdK473:1 - 5, 10 Gezang123:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google