De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” Samenkomst dd. 11/12/2012: agendapunten 1.Kennismaking 2.Situering – doelstelling 3.Werkmethodiek 4.Knelpuntinventarisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” Samenkomst dd. 11/12/2012: agendapunten 1.Kennismaking 2.Situering – doelstelling 3.Werkmethodiek 4.Knelpuntinventarisatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” Samenkomst dd. 11/12/2012: agendapunten 1.Kennismaking 2.Situering – doelstelling 3.Werkmethodiek 4.Knelpuntinventarisatie 5.Opstart projectgroepen 6.Overlegstructuur/-platform 7.Zorgpaddocument 8.Projectflow 9.Integraal Oncologisch Zorgpad met PsychoSociale Interventies 10.Digitale ondersteuning 11.Doctoraatsstudie 12.Vragen www.oncologischstudiecentrum.be

3 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 1. KENNISMAKING Who’s who ?Who’s who ? www.oncologischstudiecentrum.be

4 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 2. SITUERING - DOELSTELLING ‘Psychosociaal Centrum Bokrijk’‘Psychosociaal Centrum Bokrijk’ Opdracht ‘verbeterde psychosociale zorg’ via:Opdracht ‘verbeterde psychosociale zorg’ via: www.oncologischstudiecentrum.be

5 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” www.oncologischstudiecentrum.be

6 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 2. SITUERING - DOELSTELLING ‘Psychosociaal Centrum Bokrijk’‘Psychosociaal Centrum Bokrijk’ Opdracht ‘verbeterde psychosociale zorg’ via:Opdracht ‘verbeterde psychosociale zorg’ via: Transmuraal zorgpad voor patiënten met kanker en hun naaste(n)Transmuraal zorgpad voor patiënten met kanker en hun naaste(n) www.oncologischstudiecentrum.be

7 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” www.oncologischstudiecentrum.be

8 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 2. SITUERING - DOELSTELLING ‘Psychosociaal Centrum Bokrijk’‘Psychosociaal Centrum Bokrijk’ Opdracht ‘verbeterde psychosociale zorg’ via:Opdracht ‘verbeterde psychosociale zorg’ via: Transmuraal zorgpad voor patiënten met kanker en hun naaste(n)Transmuraal zorgpad voor patiënten met kanker en hun naaste(n) Ondersteuningscentrum (= overlegplatform voor kennisdeling)Ondersteuningscentrum (= overlegplatform voor kennisdeling) www.oncologischstudiecentrum.be

9 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” www.oncologischstudiecentrum.be

10 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 2. SITUERING - DOELSTELLING ‘Psychosociaal Centrum Bokrijk’‘Psychosociaal Centrum Bokrijk’ Opdracht ‘verbeterde psychosociale zorg’ via:Opdracht ‘verbeterde psychosociale zorg’ via: Transmuraal zorgpad voor patiënten met kanker en hun naaste(n)Transmuraal zorgpad voor patiënten met kanker en hun naaste(n) Ondersteuningscentrum (= overlegplatform voor kennisdeling)Ondersteuningscentrum (= overlegplatform voor kennisdeling) BeleidsadviezenBeleidsadviezen Rapporten ter beschikkingRapporten ter beschikking Rapport 1 – verkenning werkveldRapport 1 – verkenning werkveld Rapport 2 – verdieping praktijkgerichte onderzoeksvoeringRapport 2 – verdieping praktijkgerichte onderzoeksvoering www.oncologischstudiecentrum.be

11 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 3. WERKMETHODIEK www.oncologischstudiecentrum.be

12 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 4. KNELPUNTINVENTARISATIE Inventariserend onderzoek (via elektronische bevraging)Inventariserend onderzoek (via elektronische bevraging) www.oncologischstudiecentrum.be

13 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 5. OPSTART PROJECTGROEPEN (deel I) Ontwikkelingsonderzoek ‘verbeterde psychosociale zorg’Ontwikkelingsonderzoek ‘verbeterde psychosociale zorg’  Geïncludeerd in transmuraal zorgpad  Geïncludeerd in transmuraal zorgpad  Focusbepaling  Focusbepaling Op basis van knelpuntbeschrijvingOp basis van knelpuntbeschrijving Op basis van best practicesOp basis van best practices Op basis van literatuurOp basis van literatuur  Focuscontrole via SMART-methode  Focuscontrole via SMART-methode  Nulmeting (zie verder ‘Evaluatie’)  Nulmeting (zie verder ‘Evaluatie’) www.oncologischstudiecentrum.be

14

15 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” www.oncologischstudiecentrum.be

16 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 5. OPSTART PROJECTGROEPEN (deel II) Procesimplementatie (testfase)Procesimplementatie (testfase) DoelafbakeningDoelafbakening www.oncologischstudiecentrum.be

17 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” www.oncologischstudiecentrum.be

18 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 5. OPSTART PROJECTGROEPEN (deel III) Met welke stakeholders ?Met welke stakeholders ? www.oncologischstudiecentrum.be SPECIALIS T GENERALI ST SOMATISC H PSYCHOSOCI AAL (thuis-)verpleegkundige borstverpleegkundig e bandagis t visagist oncocoac h radioloog ° anatome patholoog ° psycholoo g maatschappelijk werker vrijwilliger orgaanspecialist ° patiëntorganisatie belangengroe p pruikenmaker oncoloog ° kinesitherapeut ° = MOC- lid psychiate r pastoraal werker ergotherapeu t gezinszor g

19 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 5. OPSTART PROJECTGROEPEN (deel IV) EffectevaluatieEffectevaluatie Gevalideerde screeningsinstrumenten:Gevalideerde screeningsinstrumenten:  Vragenlijst Relationele Coördinatie www.oncologischstudiecentrum.be

20 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” www.oncologischstudiecentrum.be

21 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 5. OPSTART PROJECTGROEPEN (deel V) EffectevaluatieEffectevaluatie Gevalideerde screeningsinstrumenten:Gevalideerde screeningsinstrumenten:  Vragenlijst Relationele Coördinatie  Zorgproces Zelfevaluatie Tool www.oncologischstudiecentrum.be

22 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” www.oncologischstudiecentrum.be

23 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 5. OPSTART PROJECTGROEPEN (deel VI) OpvolgingsfaseOpvolgingsfase  Continueren van de weerhouden afspraken  Articuleren van de drie projecten  Kwaliteitsvisitatie www.oncologischstudiecentrum.be

24 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 6. OVERLEGSTRUCTUUR/-PLATFORM AV/RvBAV/RvB Expertkern (+ projectgroepmoderatoren)Expertkern (+ projectgroepmoderatoren) Uitstippelen inhoudelijke en strategische evolutieUitstippelen inhoudelijke en strategische evolutie Aansturing, controle en terugkoppeling inhoudelijk en procesmatig verloop van de projectgroepenAansturing, controle en terugkoppeling inhoudelijk en procesmatig verloop van de projectgroepen 3 Projectgroepen3 Projectgroepen FacilitatorFacilitator www.oncologischstudiecentrum.be

25 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 7. ZORGPADDOCUMENT = praktisch-organisatorische afspraken= praktisch-organisatorische afspraken  Overlegmomenten: midden 01/2013 – eind 03/2013 – midden 06/2013 – midden 01/2013 – eind 03/2013 – midden 06/2013 – midden 09/2013 – eind 11/2013  Projectgroepmoderator bepalen  Aanwezigheidsgarantie (eventueel vervanger)  Deelname vanuit vertegenwoordiging eigen organisatie  Communicatie via portaalsite (zie verder)  …  Definitieve samenwerking (inhoud en proces) wordt ASAP aan alle individuele deelnemende organisaties voorgesteld. www.oncologischstudiecentrum.be

26 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 8. PROJECTFLOW Q4 2012 – Q1 2013 : ontwikkelfaseQ4 2012 – Q1 2013 : ontwikkelfase Q2 – Q3 2013 : implementatiefase = testdraaienQ2 – Q3 2013 : implementatiefase = testdraaien (+ voorbereiding articulatie) (+ voorbereiding articulatie) Q4 2013 : evaluatiefaseQ4 2013 : evaluatiefase Vanaf Q1 2014 : opvolgingsfase (+ Q-visitaties)Vanaf Q1 2014 : opvolgingsfase (+ Q-visitaties) www.oncologischstudiecentrum.be

27 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 9. INTEGRAAL ONCOLOGISCH ZORGPAD met PSYCHOSOCIALE INTERVENTIES (deel I) Grafische voorstelling (stroomdiagram)Grafische voorstelling (stroomdiagram) www.oncologischstudiecentrum.be

28 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” www.oncologischstudiecentrum.be

29 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 9. INTEGRAAL ONCOLOGISCH ZORGPAD met PSYCHOSOCIALE INTERVENTIES (deel II) Grafische voorstelling (stroomdiagram)Grafische voorstelling (stroomdiagram) Ontwikkeling + transparantie:Ontwikkeling + transparantie: Wie zijn betrokken zorgverleners ?Wie zijn betrokken zorgverleners ? Waar gebeurt dit ?Waar gebeurt dit ? Welke informatie, in welke vorm, waar gerapporteerd ?Welke informatie, in welke vorm, waar gerapporteerd ? Welke kennis en kunde zijn nodig (opleiding) ?Welke kennis en kunde zijn nodig (opleiding) ? Welke afspraken bestaan hierover ?Welke afspraken bestaan hierover ? Hoe wordt dit opgevolgd ?Hoe wordt dit opgevolgd ? Welke knelpunten zijn er ?Welke knelpunten zijn er ? www.oncologischstudiecentrum.be

30

31 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 10. DIGITALE ONDERSTEUNING : portaalsite (voor zorgverleners) Openbaar gedeelteOpenbaar gedeelte Gebruikersgroepen (projectgroepen)Gebruikersgroepen (projectgroepen) OncoGazet: nieuwsbrief voor:OncoGazet: nieuwsbrief voor: Betrokken zorgverleners – algemeenBetrokken zorgverleners – algemeen Betrokken stakeholders – specifiekBetrokken stakeholders – specifiek www.oncologischstudiecentrum.be

32 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 11. DOCTORAATSSTUDIE Onderzoeksfocus = patiëntgeoriënteerdOnderzoeksfocus = patiëntgeoriënteerd (> < focus Studiecentrum = organisatie van het zorgpad) Onderzoekster: Bojoura SchoutenOnderzoekster: Bojoura Schouten Ondersteuning:Ondersteuning: Promotor: prof. J. Hellings (UHasselt)Promotor: prof. J. Hellings (UHasselt) Co-promotor: K. Vanhaecht (KULeuven – CZV)Co-promotor: K. Vanhaecht (KULeuven – CZV) Co-promotor: P. Vankrunkelsven (KULeuven – ACHG)Co-promotor: P. Vankrunkelsven (KULeuven – ACHG) Synchronisatie praktijkgericht – academisch onderzoekSynchronisatie praktijkgericht – academisch onderzoek www.oncologischstudiecentrum.be

33 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 12. Vragen www.oncologischstudiecentrum.be

34 projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” 13. CONTACTGEGEVENS (vanaf 01/01/2013) vzw Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs Agoralaan, B-3590 Diepenbeek www.oncologischstudiecentrum.be info@oncologischstudiecentrum.be 0471/89.62.36 www.oncologischstudiecentrum.be


Download ppt "projectgroep “TRANSITIE psychosociale zorg” Samenkomst dd. 11/12/2012: agendapunten 1.Kennismaking 2.Situering – doelstelling 3.Werkmethodiek 4.Knelpuntinventarisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google