De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mandaat Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel Diocesane jaarvergadering schoolbesturen 2 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mandaat Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel Diocesane jaarvergadering schoolbesturen 2 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Mandaat Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel Diocesane jaarvergadering schoolbesturen 2 juni 2015

2 Van DCIM (Diocesaan Comité Inrichtende Machten) naar Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel Huishoudelijk Reglement Mandaten voor vier jaar In principe tot 31 augustus 2015 Evenwichtige samenstelling Vooraf

3

4 Samenstelling Comité Besturen Voorzitter: De heer Fons Uytterhoeven, bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs Voorgedragen door de vereniging van hogere oversten en de unie der religieuzen: De heer Luc Dekelver* De heer Bruno Raes* Voorgedragen door de bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs: De heer Leopold Carmen (vanuit de kleinere schoolbesturen) De heer Guido François*** (vanuit de Dienst Schoolorganisatie) De heer Walter Hendrickx* (vanuit de kleinere schoolbesturen) Voorgedragen voor het buitengewoon onderwijs: De heer Walter Loonbeek

5 Samenstelling Comité Besturen Rechtstreeks verkozen door de schoolbesturen secundair onderwijs: Mevrouw Agnes Claeys** De heer Willy Penninckx** Mevrouw Anne Poffyn* De heer Jos Vanachter Rechtstreeks verkozen door de schoolbesturen basisonderwijs: Mevrouw Thérèse Finné Mevrouw Lena Selleslagh De heer Jos Van Eyken De heer Jos Vansantvoet** Voorgedragen vanuit het hoger onderwijs: De heer Roger Haest*

6 Overwegingen Recente aanduiding van afgevaardigden in nieuwe overleg- en beslissingsorganen VSKO en Vicariaat onderwijs: - Overlegforum Besturen - Bureau Besturen → AV en RVB VSKO (2014) - DPCC Basis- en Secundair onderwijs (2014) Bezorgdheid over continuïteit en op gang gebrachte dynamiek

7 Overwegingen (vervolg) Start schaalvergrote schoolbesturen: streefdatum VSKO: september 2018 Op dat moment: nieuwe situatie, ook qua democratische vertegenwoordiging Legitimatie nodig van Algemene Vergadering

8 Voorstel ter stemming OPTIE A (groen) - Verlenging huidig mandaat met 3 jaar (tot eind augustus 2018) - Voor plaatsen die vrij komen kandidaten opvragen, rekening houdend met criteria (regio, niveau, gender,…) OPTIE B (rood) Verkiezingsprocedure starten in september Eén stem per schoolbestuur


Download ppt "Mandaat Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel Diocesane jaarvergadering schoolbesturen 2 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google