De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kamp 2015 Thema: The run of your life Wanneer: 26 t/m 28 juni Waar: Verrassing Info: 27 maart 19:00 -20:00u In de soos Vragen: Kampcommissie Gert Hamhuis,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kamp 2015 Thema: The run of your life Wanneer: 26 t/m 28 juni Waar: Verrassing Info: 27 maart 19:00 -20:00u In de soos Vragen: Kampcommissie Gert Hamhuis,"— Transcript van de presentatie:

1 Kamp 2015 Thema: The run of your life Wanneer: 26 t/m 28 juni Waar: Verrassing Info: 27 maart 19:00 -20:00u In de soos Vragen: Kampcommissie Gert Hamhuis, Jan Schutte, Berlinda de Braak, Mirthe Kelder, Yke Zweers, Wim Jongsma

2 Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Kosten: €20,- per team (min. 5 personen) Kosten: €20,- per team (min. 5 personen)

3 na deze dienst (verzorgd door wijk 4) KOFFIEDRINKEN

4

5 In deze dienst zal Louren Blijdorp voorgaan Na de zegen zingen we Gezang 132 Lezen: Leviticus 21: 1 - 11 Lucas 9: 51 – 62

6 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

7 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

8 Votum en Zegengroet  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

9 Gezang 132  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

10

11

12

13

14

15

16

17 Lezen van de Wet  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

18 Psalm 51: 1, 6, 7  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

19 Psalm 51

20

21

22

23

24

25 Gebed  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

26 Lezen  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

27 Lucas 9: 51 – 62 | Op weg naar Jeruzalem 51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op wegnaar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53 wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 55 Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56 Ze gingen verder naar een ander dorp. 57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun dodenbegraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.

28 Leviticus 21: 1 – 11 | Voorschriften en bepalingen voor de priesters 21 1 De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de priesters, de zonen van Aäron: “Een priester mag zich niet verontreinigen wanneer zich in zijn familie een sterfgeval voordoet. 2 Alleen als het een naaste bloedverwant betreft: zijn moeder of vader, zijn zoon of dochter, zijn broer 3 of zijn ongehuwde zuster, die nog niet aan een man toebehoort en dus deel uitmaakt van zijn naaste familie, mag hij zich verontreinigen door in de nabijheid van de overledene te komen. 4 Maar hij mag zich niet ontwijden door zich te verontreinigen vanwege een sterfgeval in zijn schoonfamilie. 5 Priesters mogen hun hoofd niet kaalscheren en geen stukken uit hun baard knippen. Ook mogen ze geen tekens in hun huid kerven. 6 Ze zijn voor hun God geheiligd en mogen de naam van hun God niet ontwijden. Zij bieden de HEER de offergaven aan, het voedsel van hun God, en daarom mogen ze zich niet ontwijden. 7 Een priester mag niet trouwen met een door hoererij ontwijde vrouw of een vrouw die door haar man verstoten is, want hij is voor zijn God geheiligd. 8 Respecteer zijn heilige status, want hij biedt jullie God voedsel aan. Hij moet als heilig beschouwd worden, want ik, de HEER, ben heilig en ik heiligjullie. 9 Als de dochter van een priester zich door hoererij ontwijdt, ontwijdt ze haar vader en moet ze worden verbrand. 10 De priester die aan het hoofd van zijn verwanten staat, over wiens hoofd de zalfolie werd uitgegoten en die werd aangesteld om de heilige kleding te dragen, mag zijn haar niet los laten hangen en zijn kleren niet scheuren. 11 Hij mag nooit in de nabijheid van een lijk komen, zelfs omwille van zijn vader of moeder mag hij zich niet verontreinigen.

29 Psalm 107: 5, 7  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

30 Psalm 107

31

32

33

34 Preek  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

35 Opwekking 430  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

36 Opwekking 430

37

38

39 © Maranatha Music/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie) Oorspr. titel: Lord, I lift Your name on high

40 Gebed  Moment van stilte  Votum  Gezang 132  Wet  Psalm 51: 1, 6, 7  Gebed  Lucas 9: 51 - 62  Leviticus 21: 1 - 11  Psalm 107: 5, 7  Preek  Opwekking 430  Gebed  Collecte  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10  Zegen

41  Vandaag  1e ??  2eRente en aflossing  Volgende week  1e??  2eRente en aflossing  Liedboek 473: 1, 2, 4, 5, 9, 10

42 Gezang 473

43

44

45

46

47

48 Zegen

49


Download ppt "Kamp 2015 Thema: The run of your life Wanneer: 26 t/m 28 juni Waar: Verrassing Info: 27 maart 19:00 -20:00u In de soos Vragen: Kampcommissie Gert Hamhuis,"

Verwante presentaties


Ads door Google