De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom allemaal bij SDV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom allemaal bij SDV."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom allemaal bij SDV.
Welkom allemaal bij SDV wij gaan wat vertellen over wat wij allemaal doen bij sdv.

2 Wat houd SDV eigenlijk in.
S: Sport D: Dienstverlening V: Veiligheid S: sport : hebben we 25% D: dienstverlening: we organiseren allemaal dingen. 50% V: veiligheid: we zorgen voor veiligheid tijdens evenementen en veiligheid met de opdrachten die we doen 25%

3 Hoe werken we bij SDV. opdracht aannemen Brainstormen
Wat betekent dit voor mij Wat betekent dit voor de groep Wat zijn mijn leerpunten Pva Voorbereiden Uitvoeren Opdracht aannemen: je maakt een verslag waarin je alle belangrijke punten duidelijk uitlegd Brainstormen: je gaat nadenken over de opdracht, je moet een woordenweb maken Wat betekend dit voor mij: je denkt dan aan de situatie in de grote lijnen, de eigen rol daarin, de rol van anderen die deel uitmaken van de situatie, het juiste gedrag in die rol, het effect van dat gedrag, de houding en kennis en vaardigheden die je nodig hebt Wat betekent dit voor de groep: je denkt dan aan samenwerken, taakverdeling, het effect van het gedrag van jullie als groep. Wat zijn mijn leerpunten: wat wil je leren Pva: je schrijft op wat je in de les gaat doen, dat doe je met je groepje samen. Voorbereiden: je bereid je voor voor de presentatie. Uitvoeren: de prestatie wordt uitgevoerd.

4 Algemene schoolregels
Communicatie kaart Te laat komen Kleding Fietsenstalling Multimedia Roken Schoolpasjes vandalisme Communicatie kaart: Bij ziekte van uw zoon of dochter belt u voor aanvang van de lessen tussen uur en uur naar school(077) Op het moment dat uw zoon of dochter weer beter is, meldt hij/zij met de door u ondertekende communicatie aan de balie van de school Te laat komen: De leerling die te laat komt, meldt zich bij de frontoffice en gaat met het ontvangen briefje naar de les. Kleding: Jassen, mutsen en petten horen in je kluisje. Het dragen van mutsen en petten is slechts buiten de gebouwen toegestaan. Iedereen draagt correcte kleding Fietsenstalling: fietsen, brommers, scooters dienen te worden gestald op de daartoe aangewezen plaatsen. Multimedia: leerlingen mogen mobiele telefoons alleen gebruiken buiten het schoolgebouw of na overleg met en toestemming van de docent. In het gebouw worden de mobiele telefoons opgeborgen in het kluisje! Fotograferen, geluid opnemen en filmen is zonder toestemming verboden. Roken: Het junior college is geheel rookvrij. Bij het senior college mag buiten gerookt worden op de daartoe aangewezen plekken. Schoolpasje: leerlingen dienen tijdens schooltijd altijd hun schoolpasje bij zich hebben en dit op verzoek te tonen. Vandalisme: bij diefstal, vernielingen, verbaal en fysiek geweld kan de politie worden gewaarschuwd en aangifte worden gedaan. Eventuele schade wordt verhaald op de ouders/verzorgers. Het convenant veilige school is hier van toepassing.

5 Hoe ziet een lesrooster van SDV eruit.
Overige vakken zijn: Ma, Nl, Ec, Wi, En, Bi, Lo, CKV. SDV vakken zijn: SDV-ICT, SDV-Engels, Lo, SDV-Ne, SDV-Bi. Het rooster uitleggen en de vakken ook.

6 De verschillen en overeenkomsten met de onderbouw.
Junior Minder praktijk sportklas Senior Meer praktijk SDV Minder op een ding gericht op het junior maar wel handvaardigheid en techniek.

7 Eigenschappen van een goede SDV leerling
Samenwerken Individueel werken Sportieve houding Samenwerken: Wij werken veel samen met onze klasgenoten als we een project hebben, steeds met de klasgenoten waar je nog niet mee hebt samen gewerkt. Individueel werken: We werken veel samen maar niet altijd , soms moet je dingen alleen doen zoals de opdracht aannemen en het Evaluatie en reflectie verslag. Sportieve houding: moet je hebben als je met gym verliest in een wedstrijd Of in de klas werken

8 Wat kun je met SDV doen na leerjaar4.
Cios Leger opleiding Politie opleiding Brandweer opleiding Je kan eigelijk alle richtige op maar als je naar een van deze dinge wil is het handig om sdv te doen.

9 EINDE Zijn er nog vragen? ? ? ? ?


Download ppt "Welkom allemaal bij SDV."

Verwante presentaties


Ads door Google