De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de brs thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U wordt herinnerd aan de vergadering van de kerkenraad met de gemeente van woensdag 20 november a.s. Aanvang 20.00 uur. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de brs thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U wordt herinnerd aan de vergadering van de kerkenraad met de gemeente van woensdag 20 november a.s. Aanvang 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad

3 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Volgende week zondag zal er een extra collecte zijn voor ZOA ten behoeve van noodhulp aan de Filippijnen. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Volgende week zondag zal er een extra collecte zijn voor ZOA ten behoeve van noodhulp aan de Filippijnen. Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 17 November 09. 30 Kinderclub 19. 30 Lef 19. 30 Gelegenheidskoor 17 November 09. 30 Kinderclub 19. 30 Lef 19. 30 Gelegenheidskoor

5 18 november:br Ronald van den Aker zr Gérida Nelemans-Tillema 19 november:Daniël Semere 20 november:zr Joke van den Dool-Timmerman br Joost Sytsma br Gerrit Westerik 23 november:Ruben van Kleef 18 november:br Ronald van den Aker zr Gérida Nelemans-Tillema 19 november:Daniël Semere 20 november:zr Joke van den Dool-Timmerman br Joost Sytsma br Gerrit Westerik 23 november:Ruben van Kleef Deze week zijn jarig:

6 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

7 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

8 175 C

9 ● LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

10 LvdK 434: 1, 2, 5 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

11 LvdK 434: 1, 2, 5 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

12 LvdK 434: 1, 2, 5 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

13 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

14 LvdK434:1, 2, 5 ● Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

15 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 ● Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

16 Psalm 105: 6, 7 6 Wat God aan Abraham deed horen, heeft Hij aan Isaäk gezworen, aan Jakob tot een wet gesteld, als een verbond dat eeuwig geldt: ’k heb Kanaän u toegedacht als erfdeel voor uw nageslacht.

17 Psalm 105: 6, 7 7 Zij trokken als een kleine schare, toen zij nog vreemdelingen waren, van volk tot volk door vreemd gebied. God duldde hun verdrukking niet. Zelfs koningen zei Hij dit aan: Laat mijn profeten veilig gaan.

18 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 ● Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

19 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: ● Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

20 Psalm 89: 9, 11 9 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven de koninklijke held, uit al het volk verheven, David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

21 Psalm 89: 9, 11 11 Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud; Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud. Ik antwoord hem: Mijn zoon, de vorsten zullen beven, mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven. Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen, Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen.

22 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

23 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 ● Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

24 Psalm 89: 8 8 Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt, geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. Gij Heilge Israels, Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

25 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

26 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

27 Extra collecte Zondag 24 november

28 ‘De situatie is desastreus. De schade is enorm. Er is geen voedsel en water in het getroffen gebied. Vele huizen zijn verwoest. Op dit moment onderzoeken we de schade en delen we hulppakketten uit’ Jun Pascual, AMG Filipijnen Extra collecte Zondag 24 november

29 Huizen zijn verwoest en wegen weggevaagd. Er is gebrek aan eten, water, dekens, tenten en medicijnen Extra collecte Zondag 24 november

30  Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA voeren gezamenlijk actie  Plaatselijke hulporganisaties en lokale kerken bieden medische zorg, schoon drinkwater, voedsel en onderdak Extra collecte Zondag 24 november

31  De eerste noodhulp is geboden, zoals medische zorg en het uitdelen van voedsel, water, slaapmatjes, zeildoek en kleding aan 12.000 mensen  Noodhulpteams ter plaatse onderzoeken waar en hoe hulp uitgebreid kan worden Extra collecte Zondag 24 november

32  Heel veel meer mensen hebben dringend hulp nodig!  Bid alstublieft voor de slachtoffers  Geef gul aan de collecte Extra collecte Zondag 24 november

33 Extra collecte Zondag 24 november

34 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

35 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 ● Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

36 E&R 361 / Opwekking 331 Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.

37 E&R 361 / Opwekking 331 Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons Breng dank.

38 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: ● Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

39 182 D

40 LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

41 vooraankondiging Reserveer vast in je agenda: Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei www.facebook.com/najothkamp Moenie Worrie N ie


Download ppt "LvdK434:1, 2, 5 Handelingen13:16 - 33 Psalm105:6, 7 Zondag6: Psalm89:9, 11 Psalm89:8 Opwekking331: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google