De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

July 31, 2015Presentatie PSO Nederland1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "July 31, 2015Presentatie PSO Nederland1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

2 Iedereen kent MVO July 31, 2015Presentatie PSO Nederland2

3 Waarom sociaal ondernemen? Een duidelijk sociaalprofiel. Duurzaam werk en kansen bieden aan mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Ketensamenwerking tussen herkenbare sociale werkgevers. Wetgeving proof! July 31, 2015Presentatie PSO Nederland3

4 Ontwikkeling PSO 2010-2012 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland4

5 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland5 Uitgangspunten PSO Eén generiek model voor alle reguliere werkgevers (groot, klein, alle branches en MKB). Primair bedoeld om de prestaties van organisaties inzichtelijk te maken. Dus geen iso-achtig managementsysteem. Groeimodel / ladderbenadering. –Onderscheidend vermogen, onafhankelijke toetsing, niet ingewikkeld en weinig administratieve lasten.

6 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland6 Doel PSO Doel is oplossen van een maatschappelijk probleem door het stimuleren van socialer ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan het werk bij reguliere organisaties. Meer (soorten) organisaties stimuleren om socialer te ondernemen.

7 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland7 Wat is de PSO PSO is een erkenning voor ondernemers die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO laat zien welke bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geeft daarvoor een erkenning (certificaat) af. Ook de prestaties van leveranciers en samenwerkingspartners worden inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd, dit noemen ook wel ketenstimulering.

8 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland8 Uniek De PSO wordt continue doorontwikkeld met de markt. Landelijke standaard. Praktisch en eenvoudig. Verzamelen input uit de markt voor verbetering en aansluiting. Multi inzetbaar voor zowel overheid als bedrijfsleven. Voor alle soorten organisaties/ branches!

9 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland9 Wat meet de PSO? De PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties en of zij dit op een kwalitatief goede wijze doen.

10 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland10 Wat meet de PSO exact ? Directe bijdrage: personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die bij een organisatie werken ten opzichte van het totale personeelsbestand. Gewogen directe bijdrage (wegingsfactoren). Kwalitatieve beoordeling. Indirecte bijdrage: inkopen of werk uitbesteden bij andere bedrijven met een PSO-erkenning en/ of SW-bedrijven.

11 Personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie WWB/IOAW/IOAZ/ participatiedoelgroep WAO/WIA/WAZ/Wajong/ participatiedoelgroep SW-geïndiceerd WW BBL/BOL niveau 1 + VSO / PRO BBL/BOL niveau 2 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland11

12 Wegingsfactoren PSO Uitgangspositie bij instroom. Omvang werkweek (hoeveel uur). Type arbeidscontract (loondienst, detachering, stageplaats, etc.). July 31, 2015Presentatie PSO Nederland12

13 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland13 PSO In schema

14 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland14 Kwalitatieve beoordeling Bedrijven moeten voldoen aan minimale kwalitatieve eisen en daarvoor een checklist invullen: –passend werk –Integratie –functioneren en ontwikkeling –begeleiding Het bedrijf wordt grotendeels vrij gelaten in de wijze waarop ze aan deze criteria moet voldoen. Aansluiten bij de organisatie.

15 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland15 Aspirant status Bedrijven die nog niet sociaal ondernemen te laten starten met socialer ondernemen. Groeien: Binnen 1 jaar trede 1 van de PSO te behalen. Bedrijven worden getoetst op plan van aanpak en kwalitatieve criteria. Voor gemeenten en werkpleinen een belangrijke groep bedrijven om te stimuleren.

16 Aan de slag met de PSO In MIJNPSO worden op individueel niveau gegevens ingevoerd: Uitgangspositie bij instroom; Omvang werkweek (hoeveel uur); Type arbeidscontract (loondienst, detachering, stageplaats, etc.) MIJNPSO berekent wat de sociale bijdrage is en hoe die zich verhoudt tot de normen van de PSO (per grootteklasse). July 31, 2015Presentatie PSO Nederland16

17 PSO voor bedrijven ? U draagt bij aan een betere maatschappij, gewoon, omdat het kan. Imago, publiciteit, vermelding bij vacatures en advertenties, artikelen, contact stakeholders, (potentiele) klanten e.d. U laat zien dat uw organisatie socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties. July 31, 2015Presentatie PSO Nederland17

18 PSO voor bedrijven ? U wordt zichtbaar voor overheid, vakorganisaties, medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten. PSO stimuleert ketenstimulering: door zaken te doen met andere socialere (PSO-)bedrijven: vraag naar PSO bedrijven neemt toe. Participatiewet en het bijbehorende quotum. PSO wordt steeds meer ingezet bij overheidsopdrachten en subsidieverordeningen. July 31, 2015Presentatie PSO Nederland18

19 PSO bij Social return? Diverse gemeenten, provincies en woningbouwverenigingen vragen PSO uit bij opdrachten en aanbestedingen, in het kader van Social return en /of subsidieverordeningen. Extra handvat om de huidige praktijk bij social return te verbeteren: Belonen wat bedrijven al doen en stimuleren om te blijven groeien op de ladder! Kijken naar de mogelijkheden in de organisatie zelf. MKB Infa: +/- 20K administratieve kosten per organisatie. 4000 Infra bedrijven maakt 80 miljoen. July 31, 2015Presentatie PSO Nederland19

20 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland20 Mogelijkheden PSO voor gemeenten. Hulpmiddel bij aanbesteden en inkopen. Naast Social return een extra (duurzaam) instrument om toe te passen. Hulpmiddel werkgeversbenadering/ subsidies. Hulpmiddel voor citymarketing: gemeente of provincie kan zelf ook de PSO aanvragen (practice what you preach).

21 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland21 De PSO voor gemeenten PSO draagt bij aan een groter bereik: Meer soorten organisaties/ branches. Ook organisaties die niet inschrijven op overheidsopdrachten gaan aan de slag. Sociale bedrijven worden zichtbaar en vindbaar voor gemeenten. Effect op de organisaties die wel inschrijven op overheidsopdrachten maar de gunning niet hebben gekregen. Brede toepasbaarheid van de PSO.

22 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland22 Effecten PSO als (extra) instrumentarium bij Social return Verlaging van de regeldruk en kosten bij zowel overheid als marktpartijen. Borging duurzaamheid, kwaliteit en sociale groei bij organisaties. Toepasbaar bij meerdere branches. Geen inzet/ kosten voor: controle, afwikkeling en monitoring. Combinatie quotum/ Social return. Geen extra kosten voor gemeenten bij toepassing PSO. Positieve ervaringen bij (potentiele) opdrachtnemers: Sociale organisaties worden beloond /erkend. Innovatie. Invulling bij organisatie zelf / passend bij type organisatie.

23 Effect Social return / PSO July 31, 2015Presentatie PSO Nederland23

24 Vragen? July 31, 2015Presentatie PSO Nederland24

25 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland25 Wil het bedrijfsleven dat gemeenten ook met de PSO gaan werken?

26 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland26 Ik heb al iemand in dienst met een afstand, waarom zou ik een persoon moeten labelen?

27 Wetgeving. Meten is weten. Daarna pas “Normaalste zaak”. Uitleggen “waarom” aan de medewerker: –Het helpt ook andere mensen die een kans willen. –Het helpt de organisatie zelf (groei organisatie en kansen). –Andere bedrijven stimuleren om ook meer kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. July 31, 2015Presentatie PSO Nederland27

28 Toename bureaucratie en administratieve lastenverzwaring ? July 31, 2015Presentatie PSO Nederland28

29 Eenmalig, daarna bijhouden. Noodzakelijk, ook voor quotum/ participatiewet. PSO is een keuze: kiezen om echt aan de slag te gaan met socialer ondernemen in een organisatie. July 31, 2015Presentatie PSO Nederland29

30 Zorgt de PSO voor verdringing? July 31, 2015Presentatie PSO Nederland30

31 Anticiperen op natuurlijk verloop werknemers. Op eigen wijze invulling geven aan socialer ondernemen. Passend bij de organisatie. Inkopen bij sociale organisaties. Innovatie. July 31, 2015Presentatie PSO Nederland31

32 Kostenverhoging door deelname PSO? July 31, 2015Presentatie PSO Nederland32

33 PR kosten, onderscheidend vermogen. Media, extra communicatiemoment. Contactmoment (potentiele) klanten/ opdrachten. Social return. July 31, 2015Presentatie PSO Nederland33

34 Verschillen toepassing PSO & klassieke Social return? July 31, 2015Presentatie PSO Nederland34

35 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland35 Social return Social return in huidige situatieSocial return met PSO Geen uniform Social return beleid.PSO landelijke norm en uniform. Kwetsbare groep wordt ingezet gedurende een opdracht. Kwetsbare groep wordt duurzaam en kwalitatief goed ingezet. Win-Win. Hoge kosten voor bedrijven indien zij meerdere Social return verplichtingen dienen in te vullen. Kosten PSO zijn jaarlijks, waarbij kleinere organisaties minder betalen dan grotere organisaties. Niet (altijd) meetellen wat een bedrijf al doet. De PSO kijkt naar wat een bedrijf al doet aan Socialer ondernemen. Veelal toegepast in branches waar doelgroepen ‘makkelijk’ geplaatst worden (schoonmaak, bouw, groenvoorziening, catering). Toepassingsmogelijkheden in alle branches door meetellen indirecte bijdrage.

36 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland36 Social return Social return in huidige situatieSocial return met PSO Er wordt primair op aantallen gestuurd. Kwaliteit van de inzet wordt ook nadrukkelijk getoetst. Alleen directe inzet (effect) bij bedrijf dat de opdracht krijgt en gaat uitvoeren. Ook effect bij andere inschrijvers omdat zij, om in aanmerking te komen voor de opdracht, aan de eisen moeten voldoen. Alleen directe inzet (effect) bij bedrijf dat de opdracht krijgt en gaat uitvoeren. Mogelijk ook effect op leveranciers van bedrijven, omdat PSO ook de indirecte bijdragen meetelt. Toetsing in het selectie- en gunningsproces en monitoring tijdens de uitvoering zijn lastig. Een bedrijf met een PSO-certificaat is getoetst (en wordt periodiek getoetst). Inkopers en contractmanagers hebben hier verder geen omkijken naar.

37 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland37 Geen relatie met de opdracht, de PSO is niet toepasbaar bij aanbestedingen?

38 July 31, 2015Presentatie PSO Nederland38 Inzet bij Social return De PSO kan op diverse manieren worden ingezet bij aanbestedingen: Bij onderhandse aanbestedingen kan je door de PSO meer fictieve korting krijgen Bij Europese aanbestedingen kan een opdrachtgever ervoor kiezen om bij een trede 2 of hoger de volledige Social returnverplichting kwijt te schelden In het bouwblokkenmodel worden er punten gegeven aan de treden van de PSO Een organisatie kan altijd aantonen welke personen die worden ingezet meetellen voor de PSO.


Download ppt "July 31, 2015Presentatie PSO Nederland1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google