De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. A.H. van der Velden Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. R. Braakman 16:30 voorganger: ds. A.H. van der Velden De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad De gemeente heeft verkozen en de kerkenraad heeft benoemd: -tot ouderling broeder David van Harten senior -en tot diaken broeder Marco de Groot

5 Deze week zijn jarig: 26 juli:zr Annemieke Bondt-Haan 29 juli:Ruben Ellen br Gerard Ypma 1 augustus:Hadasse Braakman Luuk van Pijkeren

6 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

7 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

10 Psalm 86: 1, 2, 5 1 Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden, Zie mijn bittere ellende. Hoed mijn leven, U gewijd, stel uw knecht in veiligheid. Heer mijn God, wees mij genadig, want ik roep tot U gestadig. Stel mij in het blijde licht, want ik zoek uw aangezicht.

11 Psalm 86: 1, 2, 5 2 Ja tot U hef ik mijn leven, Gij zijt mild om te vergeven, rijk in goedertierenheid voor een hart dat tot U schreit. HEER, neem mijn gebed ter ore, wil mijn luide smeken horen. In het bitterste getij roep ik en Gij antwoordt mij.

12 Psalm 86: 1, 2, 5 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

13 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

16 Psalm 116: 1, 3, 4, 5, 7 1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ’k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid.

17 Psalm 116: 1, 3, 4, 5, 7 4 Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan. Maar God verloste mij uit bitter lijden. Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u verblijden, omdat de HERE u heeft welgedaan. 5 Gij, HERE, hebt mij voor de dood behoed, mijn pad beschut, mijn tranen willen drogen. Ik wandel nu in blijdschap voor uw ogen, zet in het land der levenden mijn voet.

18 Psalm 116: 1, 3, 4, 5, 7 7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer.

19 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

20 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

21 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

22 Gezang 113: 1, 2, 3, 4 1 Alle mensen moeten sterven alle vlees vergaat als gras. Wie vernieuwing wil be-erven, moet vergaan tot stof en as. Maar dit lichaam zal genezen van de dood om nieuw te wezen; in Gods heerlijkheid geheeld, die Hij met de zijnen deelt.

23 Gezang 113: 1, 2, 3, 4 2 Daarom willen wij ons leven als de Heer dat van ons vraagt, helemaal uit handen geven, nu Hij ons op handen draagt. Ja, wij geven ons verloren, uit verlies wordt winst geboren want het loon in deze nood is de troost van Christus' dood.

24 Gezang 113: 1, 2, 3, 4 3 O Jeruzalem, hoe blinkend als het zonlicht is uw glans; waar lofzangen zuiver klinken horen wij muziek en dans. Visioenen breken open van rechtvaardigen, zij lopen in het witte hemelkleed, tot de lof van God gereed.

25 Gezang 113: 1, 2, 3, 4 4 In gezichten en in dromen, aan de horizon der tijd, is Gods dag nabijgekomen, daagt een lichte eeuwigheid. Helder staat het ons voor ogen dat de aarde wordt bewogen, dat de hemel vreugde geeft, vreugde die geen einde heeft.

26 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

27 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

28 Psalm 116: 10 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan!

29 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

30 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

31 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

32 Psalm 138: 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.

33 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen

34 Gezang 182D

35 Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10 Psalm138:4 Gezang182D:Amen


Download ppt "Liturgieds. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm86:1, 2, 5 2 Korintiërs4: Psalm116:1, 3, 4, 5, 7 2 Korintiërs4:16 - 18 Gezang113:1, 2, 3, 4 Psalm116:10."

Verwante presentaties


Ads door Google