De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OMGAAN MET MOEILIJKE SITUATIES Alain Noëz – pedagogisch begeleider en nascholer VVKSO vanuit een herstelgerichte visie! 31/07/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OMGAAN MET MOEILIJKE SITUATIES Alain Noëz – pedagogisch begeleider en nascholer VVKSO vanuit een herstelgerichte visie! 31/07/2015."— Transcript van de presentatie:

1 OMGAAN MET MOEILIJKE SITUATIES Alain Noëz – pedagogisch begeleider en nascholer VVKSO vanuit een herstelgerichte visie! 31/07/2015

2 moeilijke situatie = normoverschrijdend gedrag Wat is onze norm? Vanuit welk referentiekader handelen wij? Reactie ifv gewenst gedrag herstel dader: ifv reïntegratie slachtoffer: ifv herstel (orde & autonomie) opdracht van de school de school als pedagogisch milieu 31/07/2015

3 begeleiden en/of sanctioneren Probleemgedrag als voorbijgaand fenomeen: - normen stellen - ordemaatregel nemen Probleemgedrag met signaalfunctie: - begeleiden (pedagogisch dossier) Probleemgedrag versus draagkracht: - disciplinair optreden (tuchtdossier) 31/07/2015

4 tussen probleem en straffen Probleem Analyse Balans binding / ontbinding Straf Herstel (en doe preventieve acties) ERNST & FREQUENTIE (Is dit een ernstig probleem, een belangrijk probleem of een belangrijk en lastig probleem) Aanleiding / denken, doen, voelen / gevolgen check preventief beleid: Grenzen Monitoring Pos. Betrokkenheid Pos. Bekrachtiging Problem solving 31/07/2015

5 HERSTELLENDE PRAKTIJKEN: Weinig van allebei: VERWAARLOZING onverschillig, passief Weinig controle en veel steun: TOELATEN/GEDOGEN Niet eisend, bemoederen Weinig steun en veel controle: DISCIPLINEREN/ BESTRAFFEN Autoritair, stigmatiserend Veel controle en veel steun: HERSTELLEN Gezaghebbend, respectvol mate van controle, straf mate van zorg, steun LAAG HOOG 31/07/2015

6 HERSTELLENDE PRAKTIJKEN : INFORMEELFORMEEL EXPRESSIE VAN GEVOELENS INTERACTIE OP GEVOELSNIVEAU SPONTANE KLEINE CONFERENTIE KRINGGESPREK MET GROTE GROEP HERGO 31/07/2015

7 HERSTELLENDE PRAKTIJKEN: BEGIN BIJ HET BEGIN: HEBBEN WE IN ONS DAGELIJKS HANDELEN OOG VOOR HET HERSTELLEND WERKEN? TOETS UW ORDEMAATREGELEN AAN HET HERSTELGERICHTE PRINCIPE! WELKE ONDERSTEUNING MOET JE BIEDEN AAN UW LEERKRACHTEN/PERSONEEL OM HERSTELGERICHT TE WERKEN? WERK VANUIT UW EIGEN GRENZEN/DRAAGKRACHT! VERANKER OOK IN DE FORMELE MOMENTEN HET HERSTELGERICHT PRINCIPE. 31/07/2015

8 preventief handelen: GOED LESGEVEN! 5 PEDAGOGISCHE VAARDIGHEDEN: Structuur, Monitoring, Positieve betrokkenheid, Positieve bekrachtiging, Problem solving moeilijke situatie = normoverschrijdend gedrag 31/07/2015

9 Leerling / Medeleerling / Klas Leerkracht / klassenleerkracht Interne leerlingenbegeleiding / Klassenraad CLB Externen HET OOG VAN DE STORM! 31/07/2015

10 Fasen in het omgaan met probleemgedrag STOP DENK DOE - detecteren - signaleren - analyseren - ageren 31/07/2015

11 klas groepindividuenmaterieel comfort leerkrachtenschool INTERACTIE HET INTERACTIEMODEL: 31/07/2015

12 Moeilijke Situatie Jongere / leerling Organisatie Volwassene / leerkracht Omgeving 31/07/2015

13 VALKUILEN: Opgelet voor rigide stappen / procedures Gelijke basis = belangrijk MAAR ≠ gelijkheid duidelijkmaar werken vanuit context Relatie leerkracht/leerling Welke hulpbronnen & ondersteuning heeft de leerkracht (en worden deze gebruikt?) Communicatie = sleutelbegrip (zowel naar lln, lkr als naar ouders) 31/07/2015

14 De dynamische driehoek DE LEERLING DE SCHOOL DE OUDERS DYNAMISCHE DRIEHOEK 31/07/2015

15 GEDRAGSGERICHTE LEERLINGENBEGELEIDING: GEDRAG GEVOLG SITUATIE (context) Vertrekpunt: waarneembaar / observeerbaar gedrag (niet interpretatie van gedrag – geen beoordeling van de persoon) negatief gedrag én positief gedrag In welke situatie, op welk moment, bij wie,... stelt de lln. dit gedrag? Wat volgt er op dit gedrag? Ervaart de lln. dit als straf, als beloning? DOELGEDRAG gewenst gedrag kan beïnvloed worden door manipuleren van de situatiede gevolgen 31/07/2015


Download ppt "OMGAAN MET MOEILIJKE SITUATIES Alain Noëz – pedagogisch begeleider en nascholer VVKSO vanuit een herstelgerichte visie! 31/07/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google