De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

over Palestijnse christenen in het Israëlisch- Palestijns conflict

Verwante presentaties


Presentatie over: "over Palestijnse christenen in het Israëlisch- Palestijns conflict"— Transcript van de presentatie:

1 over Palestijnse christenen in het Israëlisch- Palestijns conflict
Presentatie Sabeel over Palestijnse christenen in het Israëlisch- Palestijns conflict

2 Israël/Palestina Israël/Palestina bevindt zich in het Midden-Oosten. Veel langdurige gewapende conflicten in de buurt.

3 Israël/Palestina Israël, inclusief de bezette Palestijnse gebieden is qua oppervlakte ruim de helft zo groot als Nederland, km2 ten opzichte van km2. Gaza (365 km2) is twee keer zo groot als Texel (170 km2).

4 Jeruzalem Jeruzalem wordt door Joodse Israëliërs en door Palestijnen als hoofdstad gezien. De stad is voor zowel joden, moslims als christenen een heilige stad.

5 Jeruzalem Ook vandaag is er veel mis in Jeruzalem. Spanningen rondom heilig plaatsen, dominante aanwezigheid fanatieke orthodoxe Joden, veel politie en leger, reisbeperkingen Palestijnen, nederzettingen in Oost-Jeruzalem, discriminatie, verblijfsvergunningen worden ingetrokken (veel Palestijnen kunnen slechts als toerist naar hun geboortehuis).

6 Palestina 1516-1917 Ottomaanse Rijk 1917-1947 Brits Mandaatgebied
1947 Verdelingsplan Volkerenbond 1948 Stichting staat Israël 1967 Zesdaagse Oorlog, begin bezetting 1973 Jom Kippoer Oorlog 1988 Stichting Palestijnse staat Eerste Intifada Oslo Akkoorden Tweede Intifada 2010 Eerste erkenningen Palestijnse staat Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in Palestina. De volgende dia’s laten dit proces in detail zien.

7 Na het einde van de Eerste Wereldoorlog kreeg Groot-Brittannië het mandaat over Palestina, dat in die tijd nog geen onafhankelijke staat was. De Britten bestuurden Palestina van 1923 tot In deze periode stroomden veel Joodse immigranten naar Palestina. Hierdoor namen de spanningen tussen de Joden en de inheemse Palestijnse bevolking toe. In 1948 droeg Groot-Brittannië het mandaat aan de Verenigde Naties over.

8 Bevolkingsgebieden 1947 Na de grootschalige immigratie van Joden naar Palestina in de eerste helft van de 20e eeuw, was het aandeel van de Joden op de totaalbevolking in 1947 circa 30%. 70% van de bevolking was Palestijns. Op deze kaart zijn de bevolkingsgebieden van beide groepen te zien. Duidelijk is te zien dat de Joden in een klein deel van Palestina woonden. In 1947 bezaten zij minder dan 7% van het land van Historisch Palestina.

9 Verdelingsplan 1947 Toen de spanningen tussen Joden en de inheemse Palestijnse bevolking steeds hoger opliepen, deed een commissie van de Verenigde Naties het voorstel om Palestina te verdelen in twee staten: een Joodse en een Arabische. Jeruzalem zou een internationale zone worden. Terwijl de Joden slechts 30% van de bevolking vormden en minder dan 7% van het land bezaten, kende het VN-plan hun 55% van Palestina toe. Binnen dit gebied woonden honderdduizenden Palestijnen. De inheemse Palestijnen, die de meerderheid vormden en feitelijk het grootste deel van het land bezaten, zouden genoegen moeten nemen met 42%. Zij wezen het VN-plan als onrechtvaardig van de hand.

10 Israël Op 15 mei 1948 riep David Ben-Gurion de staat Israël uit. Zionistische milities waren echter al voor die datum begonnen met het veroveren van land, bovenop het gebied dat de Joodse staat volgens het VN-plan zou omvatten. Na de stichting van Israël escaleerde het conflict met de omringende Arabische landen, maar die waren geen partij voor het Israëlische leger. Uiteindelijk werd in 1949 een wapenstilstand gesloten. Israël had toen controle verworven over 78% van Palestina. Binnen dit gebied hebben Israëlische milities en legereenheden in bijna 500 Palestijnse dorpen ontvolkt en/of vernietigd. Meer dan Palestijnen werden van huis en haard verdreven. Israëlische historici hebben intussen aangetoond dat dit systematisch is gebeurd, waardoor sprake was van etnische zuiveringen.

11 Bezetting 1967 In 1967 raakten de Palestijnen de resterende 22% van hun land kwijt: in juni van dat jaar viel Israël de omringende Arabische landen aan en veroverde de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Van was de Westoever door Jordanië bestuurd en de Gazastrook door Egypte. Verder veroverde Israël de Sinai-woestijn (op Egypte) en de Golan-hoogvlakte (op Syrië).

12 Oslo Akkoorden In 1993 begon het Oslo-vredesproces, gebaseerd op de formule “land voor vrede”: in ruil voor vrede zou Israël de Palestijnen hun land teruggeven, d.w.z. de Westoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook (22% van Historisch Palestina). Maar vanaf 1967 waren deze gebieden op grote schaal gekoloniseerd. Overal had Israël nederzettingen gebouwd, die volgens het internationale recht illegaal zijn. Heel geleidelijk kregen de Palestijnen tijdens Oslo een zekere controle over kleine delen van de bezette gebieden (de “Palestijnse Autonome gebieden”). Van een betekenisvolle overdracht van land was echter geen sprake. Integendeel: tijdens het Oslo-proces verdubbelde Israël de nederzettingen in omvang en inwoneraantal.

13 Nederzettingen In augustus 2005 ontmantelde Israël de nederzettingen in de Gazastrook, waarin circa kolonisten hadden gewoond. De bijna 200 nederzettingen op de Westoever werden echter verder uitgebreid. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem berekende dat deze nederzettingen intussen meer dan 40% van de Westoever in beslag nemen. Anno 2007 wonen er bijna een half miljoen kolonisten in nederzettingen op de Westoever, Oost-Jeruzalem inbegrepen.

14 Nederzettingen Een nederzetting ligt vaa Gefotografeerd vanuit het centrum van Bethlehem.

15 Nederzettingen Een outpost. Een provisorische nederzetting, buiten de grenzen van de door Israël aangewezen gebieden voor nederzettingen. Dit is zelfs volgens het Israëlische recht illegaal. Wat niet betekent dat deze gebouwen worden gesloopt. In tegendeel, ook deze kolonisten genieten de bescherming van het leger en worden van stromend water en goede infrastructuur voorzien.

16 Nederzettingen Een nederzetting zoals ze voorkomen in Oost-Jeruzalem en Hebron.

17 De Muur In 2003 begon Israël met de bouw van een afscheidingsmuur. Al snel werd duidelijk waar deze Muur gebouwd zou worden: niet op de grens tussen de Westoever en Israël (de “Groene Lijn”), maar op de bezette Westoever, deels ver daarbinnen. Daarom oordeelde het Internationaal Gerechtshof in 2004 dat de Muur illegaal is. Ook werd duidelijk waarom Israël de Muur op de Westoever bouwt: om zoveel mogelijk nederzettingen te kunnen inlijven. Anno 2007 is een groot deel van de Muur gebouwd. Zij doorsnijdt de Westoever, leidt tot de inbeslagname van grote stukken Palestijns land en isoleert Oost-Jeruzalem van de rest van de Westoever. De Palestijnen raken opgesloten in kleine, verpauperde bevolkingsgebieden. Van het vooruitzicht op een levensvatbare Palestijnse staat blijft niets over.

18 De Muur - Bethlehem

19 De Muur - Bethlehem

20 De Muur - Bethlehem

21 Versnippering 2007 Deze kaarten laten de bezette Westelijke Jordaanover zien. De nederzettingen en de Muur versnipperen de Westoever, waardoor die op een lappendeken is gaan lijken. Door de honderden militaire controleposten die Israël heeft geïnstalleerd, kunnen Palestijnen zich nauwelijks nog verplaatsen van het ene naar het andere deel van de Westoever. Een reis van een paar kilometer kan uren duren. Op de rechterkaart is te zien hoe Israël de bezetting permanent wil maken: door een stelsel van parallelle infrastructuur. Voor de kolonisten en het Israëlische leger zijn hoogwaardige wegen aangelegd, die de nederzettingen met Israël verbinden. Palestijnen mogen van die wegen geen gebruik maken. Zij moeten zich via slechte wegen verplaatsen en maken grote omwegen.

22 Versnippering

23 Versnippering

24 Versnippering

25 Versnippering

26 Gaza De Gazastrook is 41 km lang en 6 tot 12 km breed. Met een oppervlakte van 360 km² is de strook twee keer zo groot als Texel. In dit kleine gebied wonen bijna anderhalf miljoen Palestijnen. Er heerst een schrikbarende werkloosheid en diepe armoede. Bijna 80 procent van de Gazanen leeft onder de armoedegrens. De Gazastrook is aan alle kanten ingesloten. De Israëlische marine bewaakt de zeegrens, Palestijnse vissers mogen nauwelijks de zee op. De landgrenzen zijn helemaal omheind. Voor de voorziening van bijna alle benodigdheden, zelfs van essentiële levensbehoeften, zijn de Gazanen op invoer van buitenaf aangewezen. De blokkade die Israël al jarenlang aan de strook oplegt veroorzaakt dan ook vreselijk leed.

27 Sabeel - geschiedenis Zie Naim Ateek, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation, p Sabeel betekent weg en bron. 1990 Eerste conferentie 1993 Naam Sabeel 1996 Eerste Friends

28 Sabeel - boodschap Zie Naim Ateek, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation, p Werkterreinen Sabeel 1. Articulatie christelijk geloof in Palestina 2. Dialoog tussen moslims en christenen 3. Vrede en recht

29 Sabeel – Naim Ateek Zie Naim Ateek, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation, p. 8-13 Naim Ateek (*1937) Vluchteling uit 1948 De theologische legitimering van de staat Israël en haar gedrag stelde indringende vragen aan zijn geloof. 1989 Justice, and Only Justice Palestijnse bevrijdingstheologie: een theologie van bevrijding en de bevrijding van de theologie

30 Sabeel - lokaal Lokale programma´s voor Palestijnse christenen: geestelijken – ontmoeting en bezinning

31 Sabeel - lokaal Lokale programma´s voor Palestijnse christenen: plaatselijke gemeenschap – Advent, Kerst, vastentijd

32 Sabeel - lokaal Lokale programma´s voor Palestijnse christenen: vrouwen – bijbelstudies, trips

33 Sabeel - lokaal Lokale programma´s voor Palestijnse christenen: jongeren – Bijbelstudies, trips

34 Sabeel - internationaal
Sabeel organiseert eens per twee jaar een grote internationale conferentie.

35 Sabeel - internationaal
Sabeel organiseert twee keer per jaar een Witness Visit voor internationale groepen.

36 Sabeel - internationaal
Sabeel organiseert elke zomer een jongeren conferentie. Daar komen zo’n 30 Palestijnse jongeren en 30 internationale jongeren.

37 Sabeel - internationaal
Op het kantoor van Sabeel is wekelijks een studiekring voor internationals. . Wisselende thema´s: theologisch: Christus is de eigenaar van het land Mensenrechten / politiek: divestment, boycot, sanctions Interreligieus: ´a common word´ statement door internationale moslimgemeenschap

38 Sabeel - internationaal
Internationale groepen zijn altijd welkom voor een lezing of gesprek.

39 Sabeel - Nederland Speciaal voor Nederlandse groepen is er het programma Ahlan wa Sahlan. Wees welkom, kom en zie.

40 Vrienden van Sabeel Nederland
Opgericht in 2007 Steunt Sabeel met financiële middelen, door zoveel mogelijk informatie te geven over de omstandigheden waaronder Palestijnen in Israël en de Bezette Gebieden moeten leven, door het organiseren van conferenties en het stimuleren van solidariteitsreizen.

41 Vrienden van Sabeel Nederland
Meta Floor is vanuit de gemeente Schermer uitgezonden als medewerker van Kerk in Actie naar Sabeel, een oecumenisch Palestijns centrum voor bevrijdingstheologie in Oost – Jeruzalem

42 Palestijnse christenen
Palestijnse christenen hebben hele oude wortels. Zij zien zichzelf als de afstammelingen van de eerste christenen in het heilige land. Zij worden ook wel de levende stenen genoemd, in contrast met alle dode stenen die de vele kerken en heiligdommen in het land vormen.

43 Palestijnse christenen
In Israël: (2% totale bevolking, 10% Arabische Israëliërs, voornamelijk in Jeruzalem en Nazareth) Op de Westelijke Jordaanoever (>2% totale bevolking, voornamelijk in en rond Bethlehem) In Gaza 2000 (>1% totale bevolking) Ter vergelijking: 1947: aantal Arabische christenen in Palestina , (20% totale bevolking)

44 Palestijnse christenen
Problemen: Emigratie Afname toerisme Confiscatie land Beperkte bewegingsvrijheid Gescheiden families Kortom: de bezetting van de Palestijnse gebieden. Daar komt in Israël bij: discriminatie

45 Wat kun je doen? Verantwoord investeren Verantwoord reizen BDS
Palestijnse producten


Download ppt "over Palestijnse christenen in het Israëlisch- Palestijns conflict"

Verwante presentaties


Ads door Google