De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functie 2B: ambulante langdurige zorg Samenwerking met de eenheid 511 UMC Sint-Pieters ziekenhuis Modaliteiten uitbouwen voor een goede samenwerking tussen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functie 2B: ambulante langdurige zorg Samenwerking met de eenheid 511 UMC Sint-Pieters ziekenhuis Modaliteiten uitbouwen voor een goede samenwerking tussen."— Transcript van de presentatie:

1 Functie 2B: ambulante langdurige zorg Samenwerking met de eenheid 511 UMC Sint-Pieters ziekenhuis Modaliteiten uitbouwen voor een goede samenwerking tussen ziekenhuis & ambulant

2 1.Korte historiek: in ons netwerk is er geen mobiele equipe 2B. Het model : een mobiele functie 2.Oorsprong van deze vraag naar samenwerking tussen UMC Sint-Pieters & HERMESplusOrigine de la demande : Urgentiedienst/Tandemplus 3.Eenheid 511/Functie 2B: een samenwerking uitbouwen

3 Pilootproject UMC Sint-Pieters/ TANDEMplus – Functie 2B De samenwerking met de spoeddienst van het Sint- Pietersziekenhuis biedt een unieke gelegenheid om een innovatief concept van good-practices te ontwikkelen waarbij: De mobiele functie een ondersteunende functie heeft gericht op kortdurende begeleiding met het oog op organisatie van ambulante (psychiatrische) zorg en re-integratie. Het Sint- Pietersziekenhuis is vragende partij voor “creatieve ondersteuning” naar begeleiding tot de ambulant georganiseerde psychiatrische zorg in de omgeving van de persoon. De mobiele functie 2A binnen de 24 uur, dus op zeer korte tijd de begeleiding kan opstarten waardoor het verblijf op de spoed/ziekenhuis zeer kort is (1nacht/1dag)

4 Pilootproject UMC Sint-Pieters/ TANDEMplus – Functie 2B Het ziekenhuis/spoed een psychiatrische aanspreekpunt kan bieden voor de mobiele functie. Het ziekenhuis/spoed een consultfunctie kan aanbieden – tijdelijke opvolging van max. 8 weken waar nodig. Waar nodig kan huisarts betrokken worden. Waar nodig kan coördinatie van overleg (HERMES) en coördinatie van zorg (PsyCoT) gebeuren. Gezien de specifieke situatie van het ziekenhuis waarbij thuislozen, daklozen, personen in precaire levenssituaties,… frequent een beroep doen op het ziekenhuis/spoed, dient dit samenwerkingsproject ook good-practices te ontwikkelen afgestemd op de noden en behoeften van deze doelgroep waardoor samenwerking met de partners uit de onthaalsector,…. verder uitgebouwd zal worden.

5 Pilootproject UMC Sint-Pieters/ TANDEMplus – Functie 2B

6 Eenheid 511 / Functie 2B : uitbouwen van een samenwerking Pilootproject samenwerking Urgentiedienst UMC Sint-Pieters /Tandemplus: ten gevolge van een interne reorganisatie urgentiedienst staat dit project « in wacht». Focus op een ander luik van het project: de samenwerking met de eenheid 511 De eenheid 511 wenst met de ambulante partners efficiënte samenwerkingsmogelijkheden uit te bouwen, en meteen ook een beter overleg om samen :  Na te denken over een hospitalisatie  Het ontslag van patiënten beter voor te bereiden.

7 Eerste fase : Een eerste ontmoeting tussen de functieverantwoordelijken 2B & 2A en de equipe van de eenheid 511. Oprichten van een werkgroep met werknemers van het Sint- Pietersziekenhuis (maatschappelijk werker, hoofdverpleegkundige en de psychiater eenheid 511) en HERMESplus. In een eerste vergadering werd het minimaal samenwerkingskader besproken. Ontmoeting met de 2B-partners opzetten om de vragen en verwachtingen,… t.o.v. het ziekenhuis in kaart te brengen. Eenheid 511 / Functie 2B : uitbouwen van een samenwerking

8 Vervolg… September : werkgroep 2B: Voorstel tot recenseren van moeilijke situaties uit de praktijk Oktober/november : vergadering met de vertegenwoordigers van de eenheid 511. Werking opzetten rond deze situaties  Iedere organisatie of persoon die interesse heeft in deze samenwerking wordt hartelijk uitgenodigd op deze vergadering (alsook op de volgende vergaderingen). Eenheid 511 / Functie 2B : uitbouwen van een samenwerking


Download ppt "Functie 2B: ambulante langdurige zorg Samenwerking met de eenheid 511 UMC Sint-Pieters ziekenhuis Modaliteiten uitbouwen voor een goede samenwerking tussen."

Verwante presentaties


Ads door Google