De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Nederland verzuild en verzorgd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Nederland verzuild en verzorgd"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Nederland verzuild en verzorgd
Par 2; Deels ontzuild, en nieuwe zuilen?!

2 Toelichting Kind: "Moeder, waarom passen de blokken uit de socialistische blokkendoos niet in de christelijke blokkendoos?" Moeder antwoordt: "Ze zijn verschillend, doe de blokken ieder in de eigen doos." Vraag Leg uit, met behulp van een onderdeel uit de bron, welk maatschappelijk verschijnsel wordt bedoeld.

3 Ontzuiling en nieuwe verzuiling
Na de Tweede Wereldoorlog moest er sommige een ‘doorbraak’ van de zuilen komen. Een brede partij voor alle Nederlanders – De NVB en later de PvdA (opvolger van de SDAP) Bij de verkiezingen van 1946 bleek dat veel confessionelen vasthielden aan hun ‘eigen’ partij: Protestanten – ARP Katholieken – KVP (opvolger RKSP) De liberalen richtten een eigen partij op – de VVD (1948) Zo zie je toch weer de verzuiling blijven

4 Ontzuiling vanaf de Jaren Zestig
Nieuwe politieke partijen zonder zuil trekken kiezers in Media schudden hun ideologische veren af Nieuwe omroepen hebben geen banden met een zuil Verzuilde vakbonden fuseren, net als werkgeversverenigingen Op confessionele scholen gaan ook niet-confessionele docenten, of docenten van een andere gezindte werken

5 Oorzaken van ontzuiling
Toenadering tussen socialisten (sociaaldemocraten) en confessionelen Rooms-Rode coalities ( ) Kerkelijke leiders willen het isolement van de zuil doorbreken De invloed van de kerk wordt minder De RKK besloot te moderniseren tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie ( ) Maar conservatieve bisschoppen in NL versnelden de ontkerkelijking juist Mentaliteit van de Nederlanders veranderde Niet meer blind volgen, maar kritische vragen stellen aan de politieke leiders Oppositie binnen de partij zelf Ideeën (beginselen) partijen verloren betekenis door welvaart en ontkerkelijking. Kiezer die makkelijk overstapt

6 Oorzaken van ontzuiling
Internationalisering Modernisering en massacultuur vanuit de VS Opmars televisie Beelden vanuit heel de wereld (zo meer) Meer mobiliteit Meer auto’s, motoren en brommers Nederland werd ‘groter’ Opkomst verzorgingsstaat Overheid zorgde voor het sociale vangnet Daardoor niet meer afhankelijk van b.v. de kerk Groeiende welvaart Basis voor jongerencultuur

7 Jongerencultuur Elvis Nozems

8 De verzuiling is niet compleet verdwenen
Ken je voorbeelden uit de politiek? Noem eens een voorbeeld uit de media? Denk eens aan je eigen school? We zien zelfs een nieuwe zuil. Welke is dat en hoe uit dit zich?

9 Beeldvorming op tv steeds belangrijker
Kritischere benadering journalisten (met name richting de andere zuilen) ‘Airtime’ op tv erg belangrijk, maar kan ook zorgen voor slechte beeldvorming! De televisie toont ook beelden van belangen- en actiegroepen op tv Milieubeweging Kraakbeweging Emancipatiebeweging Een schoolvoorbeeld van hoe je slecht over kunt komen op televisie

10 Huiswerk Lees par 2 Maak opdracht “Wat was er allemaal verzuild en waarom?” [HB p. 116]


Download ppt "Hoofdstuk 4 Nederland verzuild en verzorgd"

Verwante presentaties


Ads door Google