De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Magazijntransport met levering SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Magazijntransport met levering SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Magazijntransport met levering SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Artikelen van een vestiging naar een andere binnen dezelfde bedrijfscode overboeken zoals automatisch gevraagd door MRP of handmatig door een inkoper Voordelen  Transparante view van openstaande magazijntransporten, transitvoorraad  Efficiënte verwerking van interne magazijntransporten Belangrijke Processtappen  Magazijntransport-ATB (met MRP)  Magazijntransportbestelling wijzigen (met MRP)  Magazijntransportorder (zonder MRP)  Levering voor magazijntransportorder  Leveringsvoorraad  Afgiftebevestiging  Goederenafgifte  Overgeboekte artikelen ontvangen

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Inkoper  Production Planner  Magazijnmedewerker

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Magazijntransport met levering Het magazijntransport begint met een aanvraag om artikelen over te boeken van een vestiging naar een andere binnen hetzelfde bedrijfsnummer. Deze aanvraag, in de vorm van een magazijntransport-ATB, kan in de verwervende vestiging automatisch worden gecreëerd met een materiaalbehoefteplanning of handmatig door een inkoper. Er zijn geen stamgegevens nodig anders dan de artikelstam voor het magazijntransport. De artikelstam moet bestaan in zowel de verwervende (ontvangende) vestiging als in de leverende (verzendende) vestiging. Daarnaast hoeven magazijntransportbestellingen niet te worden goedgekeurd zoals andere bestellingen. Een inkoper valideert de juistheid van de magazijntransport-ATB en zet deze om in een magazijntransportbestelling. Een magazijnmedewerker van de verzendende vestiging controleert de artikelen die verzonden moeten worden en creëert desgewenst leveringen. Nadat een levering is gecreëerd, wordt er een picklijst voor de artikelen gegenereerd. Een magazijnmedewerker verzamelt de artikelen en bevestigt de gepickte hoeveelheden. Nadat de levering compleet is, worden de leveringshoeveelheden afgegeven, wordt de betreffende documentatie gegenereerd en worden de goederen verzonden. Het proces voor de leverende vestiging is nu beëindigd. Goederen worden ontvangen op de ontvangende vestiging, met verwijzing naar het leveringsnummer op de verzenddocumenten. Voorraad wordt ontvangen in het magazijn op basis van vaste parameters die zijn voorgesteld door de artikelstam en die kunnen worden gewijzigd op het moment waarop de transactiegegevens worden vastgelegd (dus wanneer de bestelling wordt gecreëerd of de goederen worden ontvangen).

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Magazijntransport met levering Magazijnmedewerker Gebeur- tenis Inkoper MRP voorspellen, plannen & uitvoeren Behoefte aan materiaal Picklijst Magazijntransport tegen standaardkosten Boeking van winst- /verlieshoeveel- heden Aankomst artikelen aan de poort van de vestiging Dagelijkse werkvoorraad- verzending, Voldoende voorraad Magazijntransport- ATB verwerken Goederen- ontvangst voor levering boeken Transportorder bevestigen Transportorder genereren Leveringsvoorraad verwerken voor bestellingen (Uitlevering creëren) Delivery Note GR-bon Proces beëindigen Magazijntransport- bestelling wijzigen MRP = materiaalbehoefteplanning, GR = goederenontvangst Magazijntransport- order creëren (zonder MRP) Zon- der MRP Afgifte- bevestiging Levering Goederen- afgifte boeken Status van magazijntransport controleren

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Download ppt "Magazijntransport met levering SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google