De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mozaiko 7/05/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mozaiko 7/05/2015."— Transcript van de presentatie:

1 Mozaiko 7/05/2015

2 Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering

3 Tot 31/12/2014 19 organisaties 4 componenten: Integratiecentra
Onthaalbureaus Sociaal tolken- en vertaaldiensten Huizen van het Nederlands  Kerntaken Agentschap Integratie en Inburgering Kerntaken AII komen overeen met wat de 4 componenten tot 31/12/2014 deden: Kerntaak 1: adviesverstrekking en begeleiding op maat in functie van empowerment van individuele burgers van de bijzondere doelgroepen Inburgeringstrajecten Vorming en begeleidingstrajecten ism relevante voorzieningen Kerntaak 2: adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie van structureel werken aan integratie Toegankelijkheidsbeleid en kwaliteitsvolle dienstverlening 5 instrumenten: STV, taalbeleid, taalpromotie, integratiewerk, juridische dienstverlening centraal: dienstverlening naar reguliere voorzieningen Kerntaak 3: adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie van draagvlak, beeldvorming en wederkerigheid van integratie en in functie van sociale samenhang Preventief bevolking informeren Sensibilisering, visieteksten, jaarboeken, deelname aan expertnetwerken,… Kerntaak 4: adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie vaneen onderbouwd, afgestemd, gecoördineerd en inclusief beleid organisaties, (lokale) besturen adviseren en ondersteunen ikv integratiebeleid

4 Sinds 01/01/2015 1 Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering
Onder leiding van Leen Verraest 1 Agentschap Antwerpen 1 Agentschap Gent

5 De Omgevingsanalyse

6 DOEL Een wetenschappelijk onderbouwde omgevingsanalyse in de aanloop naar de opmaak van het meerjarenprogramma van het AII afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met partners en klanten het “integratiepact” (regeerverklaring) Participatief proces in AII Dienstverlenende organisatie  klantenbevraging. Partners/Klanten zijn o.a. Departementen Vlaamse overheid, VDAB, OCMW, lokale besturen,…  samenwerkingsakkoorden Overzicht van omgeving waarin AII haar kerntaken (4componenten) zal uitvoeren

7 DOEL: Onderzoeksvragen
Wat is de geografische en demografische context waarbinnen het Agentschap haar taken uitvoert? Wat zijn de uitdagingen voor het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid? Hoe kan het Agentschap het horizontale integratiebeleid ondersteunen? Hoe kan het Agentschap haar decretale kerntaken optimaal invullen?  Tussentijdse analyse tegen juni, eindanalyse tegen oktober 1,Wat is de geografische en demografische context waarbinnen het Agentschap haar taken uitvoert? Kenmerken van de bijzondere doelgroepen integratiedecreet Verdeling bijzondere doelgroepen over werkingsgebied Agentschap (Nieuwe) migratiestromen? (Regionale) dynamieken? 2. Wat zijn de uitdagingen voor het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid? uitdagingen inzake etnisch-culturele diversiteit in de relevante beleidsdomeinen? Hoe zien stakeholders (organisaties en voorzieningen, lokale besturen) dit? Hoe zien de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet dit? 3. Hoe kan het Agentschap het horizontale integratiebeleid ondersteunen? Welke stakeholders hebben een rol? Welke rol is dat? Welke ondersteuning hebben stakeholders nodig? Hoe kan het Agentschap die ondersteuning bieden? Welke uitdagingen blijven onbeantwoord? Welke doelgroepen worden niet afdoend bediend door reguliere voorzieningen? 4. Hoe kan het Agentschap haar decretale kerntaken optimaal invullen? Hoe zien de bijzondere doelgroepen en de stakeholders de rol van het Agentschap? Hoe sluiten de kerntaken van het Agentschap optimaal aan op hun noden? Hoe kan het Agentschap blijvend aandacht hebben voor hun noden?

8 Methode&Timing: Selectie maatschappelijke domeinen
Lokale besturen (en OCMW) Onderwijs Welzijn Werk Wonen Vrije tijd (cultuur, sport, jeugd) Binnenlands bestuur en stedenbeleid (LB + OCMW) regierol… Onderwijs (school, CLB, PDB, Steunpunt Onderwijs, LOP,…) Welzijn, Volksgezondheid, gezin (CGG, WGC, ziekenhuizen, mutualiteit, CAW, Kind & Gezin, ouderenzorg, handicap, jeugdzorg, thuiszorg, kinderopvang, opvoedings- en gezinsondersteuning…) Werk, economie, wetenschap, innovatie (VDAB, syndicaat, werkwinkel, ..) (sociale economie) Wonen (sociale huisvesting, …) Vrije tijd: Sport, jeugd, cultuur, onroerend erfgoed (dierenwelzijn)

9 Methode&Timing: Selectie transversale thema’s
De Vlaamse overheid als werkgever Taal Interculturalisering Geïntegreerd beleid Juridische aspecten Gelijke kansen, racisme, discriminatie Armoedebestrijding (de)radicalisering Beeldvorming –communicatie over ; Brussel/de Rand/regionale accenten Sociale cohesie (doel)

10 Vandaag Ervaringsdeskundigen Wees concreet 3 tafels : “Doorstroom”
 wie al langer op post is  wie onlangs doorstroomde, of dit probeerde 3 tafels : “Instroom”  wie recent is aangeworven bij de Vlaamse overheid  wie onlangs probeerde te solliciteren bij een ander department wat AII (en alle vier componenten ervan)

11 Doorstroom Welke drempels heb jij ervaren bij recente veranderingen van job binnen de Vlaamse overheid, of bij recente sollicitaties waar je niet werd weerhouden? Wat zie jij dat gebeurt en dat specifiek mensen met een migratieachtergrond helpt om door te stromen? Heb jij zaken opgemerkt die je hebben geholpen bij je ‘doorstroming’? Wat kan de Vlaamse overheid op vlak van doorstroom beter doen: heb je concrete suggesties of ideeën?

12 Instroom Welke drempels heb jij ervaren tijdens je aanwervingsprocedure of bij andere (recente) aanwervingsprocedures bij de Vlaamse overheid? Heb jij zaken opgemerkt die je hebben geholpen bij de aanwerving? Wat kan de Vlaamse overheid op vlak van instroom beter doen: heb je concrete suggesties of ideeën?

13 Bedankt voor jullie aandacht en input! Quentin Callens:
wat AII (en alle vier componenten ervan)


Download ppt "Mozaiko 7/05/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google