De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mozaiko 7/05/2015. Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mozaiko 7/05/2015. Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering."— Transcript van de presentatie:

1 Mozaiko 7/05/2015

2 Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering

3 Tot 31/12/2014 19 organisaties 4 componenten: Integratiecentra Onthaalbureaus Sociaal tolken- en vertaaldiensten Huizen van het Nederlands  Kerntaken Agentschap Integratie en Inburgering

4 Sinds 01/01/2015 1 Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering Onder leiding van Leen Verraest 1 Agentschap Antwerpen 1 Agentschap Gent

5 De Omgevingsanalyse

6 DOEL Een wetenschappelijk onderbouwde omgevingsanalyse in de aanloop naar de opmaak van het meerjarenprogramma van het AII afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met partners en klanten het “integratiepact” (regeerverklaring)

7 DOEL: Onderzoeksvragen 1.Wat is de geografische en demografische context waarbinnen het Agentschap haar taken uitvoert? 2.Wat zijn de uitdagingen voor het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid? 3.Hoe kan het Agentschap het horizontale integratiebeleid ondersteunen? 4.Hoe kan het Agentschap haar decretale kerntaken optimaal invullen?  Tussentijdse analyse tegen juni, eindanalyse tegen oktober

8 Methode&Timing: Selectie maatschappelijke domeinen Lokale besturen (en OCMW) Onderwijs Welzijn Werk Wonen Vrije tijd (cultuur, sport, jeugd)

9 Methode&Timing: Selectie transversale thema’s De Vlaamse overheid als werkgever Taal Interculturalisering Geïntegreerd beleid Juridische aspecten Gelijke kansen, racisme, discriminatie Armoedebestrijding (de)radicalisering Beeldvorming –communicatie over ; Brussel/de Rand/regionale accenten Sociale cohesie (doel)

10 Vandaag Ervaringsdeskundigen Wees concreet 3 tafels : “Doorstroom”  wie al langer op post is  wie onlangs doorstroomde, of dit probeerde 3 tafels : “Instroom”  wie recent is aangeworven bij de Vlaamse overheid  wie onlangs probeerde te solliciteren bij een ander department

11 Doorstroom 1.Welke drempels heb jij ervaren bij recente veranderingen van job binnen de Vlaamse overheid, of bij recente sollicitaties waar je niet werd weerhouden? 2.Wat zie jij dat gebeurt en dat specifiek mensen met een migratieachtergrond helpt om door te stromen? Heb jij zaken opgemerkt die je hebben geholpen bij je ‘doorstroming’? 3.Wat kan de Vlaamse overheid op vlak van doorstroom beter doen: heb je concrete suggesties of ideeën?

12 Instroom 1.Welke drempels heb jij ervaren tijdens je aanwervingsprocedure of bij andere (recente) aanwervingsprocedures bij de Vlaamse overheid? 2.Heb jij zaken opgemerkt die je hebben geholpen bij de aanwerving? 3.Wat kan de Vlaamse overheid op vlak van instroom beter doen: heb je concrete suggesties of ideeën?

13 Bedankt voor jullie aandacht en input! Quentin Callens: quentin.callens@kruispuntmi.be 02 205 00 63


Download ppt "Mozaiko 7/05/2015. Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering."

Verwante presentaties


Ads door Google