De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here,"— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Psalm 72

2 Vers 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt. Psalm 72

3 Vers 3 Dan zal men u, o koning, vrezen tot in het nageslacht, zolang er zon of maan zal wezen, u eren om uw macht. Hij zal hun zijn als milde regen die neerdaalt op het gras, als buien die met rijke zegen verkwikken het gewas. Psalm 72

4 Vers 4 Oprechten zullen alom groeien, daar 't onrecht dan verdwijnt. Ook zal de vrede volop bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal Hij regeren, zover men volken vindt. Men zal van oost tot west hem eren en prijzen zijn bewind. Psalm 72

5 Vers 5 't Woestijnvolk buigt voor hem in vreze, zijn vijand likt het stof. Ook Tarsis zal schatplichtig wezen met gaven voor zijn hof. Uit Saba en uit Seba komen de vorsten met hun kunst, zij hebben schatting meegenomen en smeken om zijn gunst. Psalm 72

6 Vers 6 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood. Psalm 72

7 Vers 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog. Psalm 72

8 Vers 8 'De koning moge eeuwig leven!' bidt elk met diep ontzag. Men zal hem goud van Saba geven, hem prijzen heel de dag. Het land zij vol van golvend koren, gekoesterd door de zon, dat zijn geruis alom laat horen als op de Libanon. Psalm 72

9 Vers 9 De stedelingen zullen groeien zoals het groene kruid. Des konings naam zal altijd bloeien de eeuwen in en uit. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 't gezegend heidendom de roem van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Psalm 72

10 Vers 10 De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER! Psalm 72


Download ppt "Vers 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here,"

Verwante presentaties


Ads door Google