De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Martijn de Wit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Martijn de Wit"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Martijn de Wit

2 125.000 banen en 35 Werkbedrijven
Sociaal Akkoord 11 april 2013 banen en 35 Werkbedrijven Bijeenkomst Wenb en WWB 2015

3 Banenafspraak/quotumheffing
Vrijwillige afspraak (sociaal akkoord) Wettelijke ‘stok achter de deur’ Grote en kleine werkgevers realiseren banen Alleen van toepassing op grote werkgevers Alleen onderscheid tussen sector overheid en niet-overheid van belang Heffing op individueel werkgeversniveau Inleenverbanden toegerekend aan inlenende sector Inleenverbanden toegerekend aan individuele werkgever Bijeenkomst Wenb en WWB 2015

4 Wat regelt de Wet? banenafspraak doelgroep banenafspraak en quotum
doelgroepregister nulmeting en monitoring meetellen van inleenverbanden overgang banenafspraak naar quotum quotumheffing Bijeenkomst Wenb en WWB 2015

5 De doelgroep banenafspraak
Mensen die niet WML kunnen verdienen en onder de Participatiewet vallen Huidige Wajongers Mensen met een Wsw-indicatie Mensen met een Wiw- of ID-baan Voorrang bij plaatsing (afspraak Werkkamer): Eerste jaren Wajongers en Wsw’ers op de wachtlijst Bijeenkomst Wenb en WWB 2015

6 De doelgroep Quotumheffing
Dezelfde groepen als voor de banenafspraak. En mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens studie die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen, maar met voorziening wel. Quotumpercentage houdt rekening met deze extra mensen. Bijeenkomst Wenb en WWB 2015

7 Worden inleenverbanden meegeteld?
Ja, bij inlenende sector/werkgever Oplossing gevonden voor: Inleenverbanden gedurende baanafspraak Inleenverbanden voor de quotumheffing Wsw-detacheringen Uitgewerkt in lagere regelgeving Bijeenkomst Wenb en WWB 2015

8 Doelgroepregister UWV legt register aan en beheert doelgroepregister
Basis voor nulmeting en monitoring Alle mensen die meetellen voor banenafspraak en quotum na plaatsing bij reguliere werkgever Bijeenkomst Wenb en WWB 2015

9 Wanneer wordt de quotumheffing geactiveerd?
Aantal extra banen niet gerealiseerd Afzonderlijk voor sector overheid en sector niet- overheid Na overleg met sociale partners en VNG Besluit via de Ministerraad > Voorleggen aan TK Bijeenkomst Wenb en WWB 2015

10 Quotumheffing Quotumheffing individuele werkgevers met 25 of meer werknemers (uitgedrukt in verloonde uren) Speelt (eventueel) pas vanaf 2017 Indien niet aan quotum voldoen jaarlijks een heffing Bij activering wordt quotumpercentage bepaald Percentage wordt jaarlijks vastgesteld Bijeenkomst Wenb en WWB 2015

11 Nog andere vragen? Bijeenkomst Wenb en WWB 2015


Download ppt "Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Martijn de Wit"

Verwante presentaties


Ads door Google