De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerd Anthonis Denise Bossyns Guy Leys Toll-cursus voorjaar 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerd Anthonis Denise Bossyns Guy Leys Toll-cursus voorjaar 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Gerd Anthonis Denise Bossyns Guy Leys Toll-cursus voorjaar 2010

2 Uitgangspunt E-leren F2f leren Leraar = begeleider Opmaak + presentatie leermateriaal Aantrekkelijk en uitdagend materiaal Automatische feedback en elektronische fora Leraar = docent Verbale en niet-verbale expressie Aansturing via dialoog Directe feedback Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

3 Aandachtspunten Motivatie om te beginnen en om te blijven leren in het algemeen Opmaak gericht op elektronische leeromgeving Afwisseling in de gebruikte werkvormen Voldoende en duidelijke informatie Actualiteit Integriteit Iteratie en reflectie Differentiatie Navigatie tussen de verschillende leerobjecten Inschatting studiebelasting voor studenten Inschatting werkbelasting voor leerkrachten Aanpasbaarheid Ontspanning? Doelpubliek en ICT-vaardigheden Standaarden Kostprijs gebruikte tools Begeleidingsmogelijkheden en -afspraken als er onduidelijkheid is ivm leerstof Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

4 Verschilpunten? Feedback geven Differentiëren Motiveren Emoties opvangen Tijdsbesteding Weg zoeken … Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

5 Feedback Wat Feedback betekent "terugkoppelen" en is onlosmakelijk verbonden aan leerprocessen: het is bedoeld om cursisten inzicht in hun eigen leerproces of functioneren te geven. Dit laatste maakt het leren effectiever. Soorten Sturend Stimulerend Door wie Docenten Medestudenten Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

6 Feedback E-learning F2F Door de docent FAQ vangt veel voorkomend vragen op Automatisch verbeterde toetsen In het begin veel werk, tijd en inspiratie nodig Zowel toetsen van kennis als remediëring Kunnen meermaals gemaakt worden Door de docent Geeft uitleg tijdens de les Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

7 Mogelijke categorieën vragen Antwoord op specifiek item Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

8 Resultaat automatisch verbeterde oefening Jouw antwoord Het juiste antwoord Vraag Antwoord feedback Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

9 Feedback E-learning F2F Door de docent Verbetering van opdrachten Kan individueel of per groep Tijdsbesteding afhankelijk van de grootte van de groep studenten Discussieforum Asynchroon Zowel sturend als stimulerend Door de docent Opdrachten op papier en zo verbeterd. Discussie Synchrone gesprekken Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

10 Feedback op oefening ingeleverd via Toledo Respons op ingeleverde taak Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

11 Discussieforum Reactie geplaatst door student Reactie geplaatst door docent Asynchroon Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

12 Feedback E-learning F2F Door de docent Chat Best georganiseerd en op afgesproken momenten Asynchroon Maar sneller respons dan bij discussieforum Zowel stimulerend als sturend E-mail asynchroon Door de docent Gesprek tijdens of na de les op school Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

13 Feedback E-learning F2F Door de student Discussieforum De studenten kunnen commentaar geven op elkaars standpunten en eigen ideeën eraan toevoegen Peer assessment Studenten beoordelen mekaar aan de hand van opgegeven criteria Klik hier naar een site met voorbeelden Klik hier naar een site met voorbeelden Door de student Zo goed als onbestaande Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

14 Differentiatie De leerstof kan aangepast worden aan de noden van de studenten. Studenten met moeilijkheden kunnen op die manier beter geholpen worden Extra tussenstappen Extra oefeningen Extra informatie Studenten met voorkennis of slimmere studenten kunnen uitgedaagd worden met Moeilijkere oefeningen Meer info Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

15 Differentiatie E-learning F2F Leerpaden Mogelijkheid om te werken met verschillende snelheden Tussentijdse testjes kunnen bepalen of de student een volgend gedeelte kan/mag starten of best nog extra oefeningen maakt of terug de behandelde leerstof bekijkt De leerstof hoeft niet noodzakelijk chronologisch gevolgd te worden Hoekenwerk Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

16 Extra info Discussie Duidelijke structuur Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

17 Leerpad Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

18 Differentiatie E-learning F2F Hyperlinks naar extra informatie Naar teksten of voorbeelden Door de link te openen vindt de student bijkomende info Zie deze slideshow Websites De student kan zelf op zoek gaan naar extra info. De docent kan een lijst opmaken met relevante websites Voorbeeld website Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

19 Differentiatie E-learning F2F Tools Kunnen bijkomende informatie bevatten De student kan die informatie desgewenst terug bekijken Instructiefilmpje Slideshow Testen met automatische verbetering Geluidsfragmenten Video Tijdens de les kunnen deze bronnen gebruikt worden. Nadien kan de student die niet meer raadplegen. Extra opdrachten Meer uitdagende opdrachten Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

20 Instructiefilmpje Hier vind je een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je een optiongroup moet invoeren in een formulier D:\Users\Gerd.Nero\Desktop\toll net\optiongroup.swf Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

21 Motiveren cursist E-learning F2F Doelstellingen: verwachtingen scheppen via Verwoording Filmpje met eindresultaat Structuur Altijd dezelfde indeling wekt vertrouwen Met duidelijk overzicht kan cursist zelf volgorde bepalen Links in tekst: uitbreidingen vlugge, gemotiveerde cursist met tijd kan ze allemaal volgen Direct, mondeling Peptalk Aanmoedigingen Complimentjes Soms mail en tel mogelijk Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

22 Motiveren cursist E-learning F2F Vorm Voorbeelden ludiek houden Humoristische toets in test Gevarieerde feedback Extra optionele opgave voor geïnteresseerde Multimedia Afwisseling van tekst, film geluid, testen, evaluaties, … Stimuleren contacten Fora: Cursisten helpen en stimuleren elkaar Direct, mondeling Peptalk Aanmoedigingen Complimentjes Soms mail en tel mogelijk Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

23 Extra info Discussie Duidelijke structuur Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

24 Video Extra Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

25 Emoties F2F Emoties leraar Bepalen zijn enthousiasme, zijn gedrevenheid, … Vertalen zich in zijn aanpak, zijn lichaamstaal Beïnvloeden zijn contact met cursist Emoties cursist Bepalen zijn enthousiasme, zijn gedrevenheid, … Vertalen zich in zijn reacties, zijn lichaamstaal Beïnvloeden zijn contact met leraar E-learning Ook emoties maar geen contact Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

26 Emoties F2F Continue interactie tussen leraar en cursist Leraar kan zijn enthousiasme rechtstreeks overbrengen via aanpak, intonatie en lichaamstaal Signalen cursist (zuchten, vragen, opmerkingen, …) kunnen onmiddellijk opgevangen worden E-learning Interactie met vertraging Intenties, … van de leraar moeten gesimuleerd worden Reacties, … van de cursist moeten geanticipeerd worden Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

27 Emoties E-learning F2F Welke emoties van de cursist zijn er mogelijk? Kwaadheid, frustratie omdat iets niet lukt, niet gevonden wordt, niet begrepen wordt Voldoening, fierheid, … omdat een taak goed volbracht is, omdat de stof begrepen is Verbale en niet-verbale signalen kunnen opgevangen worden Niet begrepen?  herhalen Onmiddellijk ingrijpen is mogelijk Uit de hand gelopen discussie Een verkeerde denkpiste Doel = nastreven GOED GEVOEL bij cursist en leraar Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

28 Emoties anticiperen E-learning F2F Structuur Voldoende tussenstappen voorzien zodat ook de zwakkere mee is Een ‘geleid’ voorbeeld maken zodat mogelijke ‘fouten’ getoond worden Tussentijdse zelfevaluerende toetsen, zodat cursist gevoel krijgt mee te zijn Werkdruk niet te hoog leggen Extra’s voorzien Uitleg door leraar Oefeningen door cursist aan bord, of individueel uitgewerkt worden klassikaal verbeterd Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

29 Emoties anticiperen E-learning F2F Vorm Irritatie of vermoeidheid door slecht leesbare tekst vermijden: voldoend groot lettertype, duidelijke titels, eenvormige opmaak Navigatie en opties steeds op dezelfde manier Kleur van links consequent gebruiken Kleurcontrast zo optimaal mogelijk kiezen Opmaak cursusmateriaal is pagina per pagina Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

30 Symbool = structuur Duidelijk onderwerp Nu of later? Apart venster Contrast Kleurgebruik Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

31 Automatische feedback Extra inoefenen? Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

32 Tijdsbesteding We onderscheiden volgende aspecten: Wanneer Hoelang Ritme Efficiëntie Op het eerste gezicht lijkt het dat de inhoud en de lay-out van het leermateriaal weinig invloed op de tijdsbesteding kan hebben. Maar niets is minder waar. “hoe de student tijd besteedt aan studieactiviteiten.” Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

33 Tijdsbesteding-wanneer E-learning Wordt aan de student overgelaten. Een “eyecatcher” kan helpen om de student (op tijd) te laten beginnen. F2F Wordt vastgelegd in het uurrooster. Content en lay-out hebben geen invloed Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

34 Tijdsbesteding-hoelang E-learning Wordt aan de student overgelaten. De content moet in duidelijk afgebakende onderdelen worden aangeboden zodat de student zelf kan kiezen hoelang hij werkt (één of meerdere onderdelen achter elkaar) F2F Wordt vastgelegd in het uurrooster. Content en lay-out hebben geen invloed Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

35 Tijdsbesteding-ritme E-learning Wordt aan de student overgelaten. De content moet in duidelijk afgebakende onderdelen worden aangeboden Deadlines voor opdrachten moeten voldoende ruim zijn om een verschillend ritme toe te laten F2F Wordt hoofdzakelijk gedirigeerd door de docent.. Content en layout van het cursusmateriaal hebben geen invloed Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

36 Tijdsbesteding-efficiëntie E-learning Duidelijk materiaal Afwisseling van werkvormen Zelfreflectietoetsen tijdig remediërende opdrachten F2F Wordt door de docent getoetst en bijgestuurd Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

37 “ hoe de student de weg wordt gewezen in en tussen het aangeboden leermateriaal“ Navigatie in het leermateriaal Aspecten Traject Oriëntatie Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

38 Navigatie traject E-learning (hyper)links: Betekenisvolle tekst. Standaard kleuren voor status (bezocht, niet bezocht). Onderlijnde tekst kan verward worden met een hyperlink navigatiesymbolen F2F Wordt door de docent gestuurd Neem uw handboek op bladzijde 101 en vergelijk de gegevens in de tabel met degene die hier op het bord staan. Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

39 Navigatie oriëntatie E-learning Beperk aantal “niveaus” tot drie. Gebruik “broodkruimels” Gebruik grafische menu’s(*). Beperk het aantal gelijktijdig openstaande pagina’s F2F Wordt door de docent gestuurd Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

40 Hyperlinks Broodkruimels Grafisch menu Navigatiesymbolen verstand arm been blauw: niet bezocht rood: bezocht Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

41 Aantal niveaus Aantal openstaande leerdocumenten 1 2 3 teveel! Toll-cursus voorjaar 2010 - G. Anthonis, D. Bossyns, G. Leys

42


Download ppt "Gerd Anthonis Denise Bossyns Guy Leys Toll-cursus voorjaar 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google