De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landbouwproblematiek op het Biotechnicum. Schildermans B. donderdag 7 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landbouwproblematiek op het Biotechnicum. Schildermans B. donderdag 7 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Landbouwproblematiek op het Biotechnicum. Schildermans B. donderdag 7 mei 2015

2 Inhoud Situering van het probleem Betekenis termen en afkortingen Flankerend beleid?? Problematiek op onze school? Gevolgen Bestaande maatregelen Afsluiter

3 Situering van het probleem Situatie in de landbouw is onhoudbaar. Acties door: Ruimte voor boeren Boerenbond ABS

4 Situering van het probleem Ingewikkelde regelgeving Bedrijven dreigen te sluiten Opvolging is op sommige bedrijven uitgesloten Uitbreiding van bedrijven wordt vaak een hekelpunt De opbrengst en de kwaliteit van de productie wordt geremd Oneerlijke concurrentie …

5 Situering van het probleem Eu- richtlijnen  Decreten door Vlaamse regering IHD PAS SPZ GLB Erosiemaatregelen MAP 5 …

6 Inhoud Introfilm Situering van het probleem Betekenis termen en afkortingen Flankerend beleid?? Problematiek op onze school? Gevolgen Bestaande maatregelen Afsluiter

7 Betekenis termen IHD Instandhoudingsdoelstellingen Te realiseren doelstellingen in Vlaanderen Vertaling van Natura 2000 Natuurwaarde creëren of behouden Sommige planten en diersoorten versterken

8 Betekenis termen SBZ Speciale Beschermingszone Afgebakende gebieden waar normen vanuit IHD moeten behaald worden: Habitatgebieden Vogelrichtlijngebieden Deze gebieden moeten speciaal beschermd worden

9 Betekenis termen PAS Programmatische Aanpak Stikstof Regelgeving om SBZ te beschermen Enkel voor de landbouw!! Stikstofneerslag vanuit de landbouw aan te pakken

10 Betekenis termen PAS heeft dus de grootste invloed Iedere landbouwer heeft een PAS-brief gehad. Van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) Ieder bedrijf kreeg een kleur Op basis van een berekening Afwijking van 85%???? Iedere kleur heeft zijn kenmerken

11 PAS- Brief Verschillende kleur brief: Groen : Geen betekenisvolle impact Oranje: Probleem: je stoot te veel stikstof uit Bij aanvraag voor hervergunning Stikstofuitstoot met 30% verminderen Rood: Landbouwer kan vergunningstermijn uitdoen Maar kan niet verder met je veehouderij- activiteit

12 Betekenis termen GLB Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Vroeger: Goedkoop voedsel voor de mensen Leefbaar loon voor de landbouwers Nu: Strenge regels rond dierlijke en plantaardige producties

13 GLB Houdt geen rekening met: Verstedelijkt Vlaanderen Verwevenheid van landbouw en natuur Enkele GLB regeltjes: Vruchtafwisseling Aanleggen akkerranden en hagen Vergroening Bemestingsnormen …

14 Inhoud Introfilm Situering van het probleem Betekenis termen en afkortingen Flankerend beleid?? Problematiek op onze school? Gevolgen Bestaande maatregelen Afsluiter

15 Flankerend beleid?? Maatregelen voor de landbouwers die nadelige consequenties ondervinden van het PAS-beleid. Goedgekeurd door de Vlaamse regering Op 30/01/2015 Enkel voor de rode bedrijven

16 Flankerend beleid?? 5 Pijlers: Bedrijfsverplaatsing Bedrijfsreconversie Bedrijfsbeëindiging Uitgestelde bedrijfsbeëindiging Koopplicht

17 Flankerend beleid?? Op 30 januari goedgekeurd 5 miljoen euro vrijgemaakt Na begrotingscontrole 5 april + 5 miljoen euro  In totaal: 10 miljoen euro! Voldoende???

18 Even vergelijken:

19 Flankerend beleid?? Minister van landbouw 50 – 200 miljoen euro Rode bedrijven Oranje bedrijven Flankerend beleid rond oranje bedrijven blijft nog steeds uit.

20 Inhoud Introfilm Situering van het probleem Betekenis termen en afkortingen Flankerend beleid?? Problematiek op onze school? Gevolgen Bestaande maatregelen Afsluiter

21 Problematiek op school PAS- beleid bij ons op school Kleine enquête op de 3 e graad: 15 landbouwbedrijven: 8 groen 5 oranje 2 ROOD Toekomst voor jonge landbouwers??

22 Inhoud Introfilm Situering van het probleem Betekenis termen en afkortingen Flankerend beleid?? Problematiek op onze school? Gevolgen Bestaande maatregelen Afsluiter

23 Gevolgen SBZ en PAS Limburg zwaar getroffen 53 van 135 rode bedrijven in Limburg De meeste SBZ liggen in Limburg Habitatgebied Vogelrichtlijngebied

24

25 Gevolgen Van het PAS-beleid Bedrijven worden gedwongen om te sluiten Uitbreiding soms uitgesloten Bedrijfsopvolging onmogelijk In geval van uitbreiding Hoge kosten …

26 Gevolgen ‘Groene’ bedrijven wel bestaanszekerheid?

27 Gevolgen

28 Ander beperkingen Vergunningenbeleid Geuremissienormen Waterwinningsgebied Woonuitbreidingsgebied ….

29 Inhoud Introfilm Situering van het probleem Betekenis termen en afkortingen Flankerend beleid?? Problematiek op onze school? Gevolgen Bestaande maatregelen Afsluiter

30 Bestaande maatregelen Beekranden Vlinderbloemige gewassen Akkerranden Zaaien groenbemester Houtkantenbeheer Erosiemaatregelen Beperken uitstoot

31 Bestaande maatregelen Natuur- en milieubeschermende maatregelen Laatste decennia zijn landbouwers hier intensief mee bezig MAAR het sluiten van bedrijven gaat te ver!

32 Inhoud Introfilm Situering van het probleem Betekenis termen en afkortingen Flankerend beleid?? Problematiek op onze school? Gevolgen Bestaande maatregelen Afsluiter

33 Onthoud wel: Onze landbouwers zorgen voor hoog kwalitatief eten! Het invoeren van voedsel Afkomst? Voedselveilig? Uitstoot CO 2 ??

34 Verdwijnen landbouw in Limburg  Groter drama als sluiting Ford Genk 20 000 jobs in de agro-industrie + 31 000 seizoenarbeiders

35 BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT Vragen?


Download ppt "Landbouwproblematiek op het Biotechnicum. Schildermans B. donderdag 7 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google