De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stress-onderzoek LIN HR netwerk 31 mei 2002. Vooraf... zVan Dale 1976 y1 lemma; “aanduiding van een toestand die bepaalde afweermechanismen in werking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stress-onderzoek LIN HR netwerk 31 mei 2002. Vooraf... zVan Dale 1976 y1 lemma; “aanduiding van een toestand die bepaalde afweermechanismen in werking."— Transcript van de presentatie:

1 Stress-onderzoek LIN HR netwerk 31 mei 2002

2 Vooraf... zVan Dale 1976 y1 lemma; “aanduiding van een toestand die bepaalde afweermechanismen in werking doen komen” zVan Dale 1999 y12 lemma’s; “...fysische, psychische of sociale druk …”

3 Waarom een stressonderzoek? zVerschillende signalen: yonderzoeken arbeidsarts yindividuele contacten personeelsleden & afdeling Personeel yresultaten PRO 2000 & 2001 y…y…  “wat is er aan de hand?”

4 Aanpak van het onderzoek zBevraging door een externe firma (Different BVBA van Dr. Luc Swinnen) zWat werd gemeten: yJob Stress Index (frequentie & perceptie) ystressklachten ypersoonlijkheidstypes (vijf factoren model)

5 En… zijn wij * nu gestresseerd? zJA Job Stress Index = 19,14 (gem. = 18,56 - niveau A = 21!) zbehoorlijk wat lichamelijke klachten zbehoorlijk aantal stressgevoelige mensen *respons ca. 40 %

6 Waardoor zijn wij gestresseerd? 1. Werken met te krappe personeelsbezetting 2. Collega’s die hun werk niet goed doen 3. Bovenmatig papierwerk 4. Beloning niet in overeenstemming met werk 5. Onvoldoende steun direct leidinggevende

7 ACTIE! yLIN-doelstelling 2002 yStressactieplan door afdeling Personeel - stresstour in juni - acties op mgt niveau - uitgewerkt aanbod

8 Stressactieplan AANBOD per actiedomein zPersoonlijke ondersteuning yStressreductietechnieken yBiofeedback yEmployee Assistance Program yOpleiding Sofrologie

9 Stressactieplan (2) zFunctioneren van leidinggevenden yProject leidinggeven yIndividuele coaching zWaardering en erkenning yWorkshops yRefresh PLOEG

10 Stressactieplan (3) zSamenwerking yTeambuilding yOrganiseren van extra professionele activiteiten zOudere werknemers yFocusgroepen met 55+’ers + initiatieven eigen afdeling...

11 Tot slot... Stress is besmettelijk: “werken of samenleven met een gestresseerd iemand is even stresserend !!!”


Download ppt "Stress-onderzoek LIN HR netwerk 31 mei 2002. Vooraf... zVan Dale 1976 y1 lemma; “aanduiding van een toestand die bepaalde afweermechanismen in werking."

Verwante presentaties


Ads door Google