De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale teams Dordrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale teams Dordrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Sociale teams Dordrecht

2 De start Start eind 2011 in Wielwijk en Crabbehof
Stimuleringsprogramma Dordt West Start Nieuw Krispijn in 2013 Al werkendeweg ontwikkelen Met partijen waar ‘energie’ zat (corporaties, Vivenz, MEE)

3 De aanleiding Versnipperd aanbod van voorzieningen
Bewoners met (meervoudige) problematiek tussen wal en schip En 3 decentralisaties op komst

4 Het Dordts model De combinatie van drie schakels:
1. WijkInformatiePunt 2. Sociaal Wijkteam 3. Wijknetwerk

5 Het wijkinformatiepunt Een gastvrij welkom

6 Sociaal team = generalistisch team
Generalisten met behoud van specialisme: Algemeen maatschappelijk werk (Vivenz) Clientondersteuning (MEE) Pedagogen (Careyn) Integraal casemanagers (Flexus Jeugdplein) Medewerkers woningcorporatie (Woonbron, Trivire) Zichtbare schakel wijkverpleegkundigen (Aafje, Internos, Wielborgh)

7 Wijknetwerk Een netwerk van professionals van ca. 25 organisaties (zorg, wonen, welzijn, onderwijs, sport, politie etc) met als doel: Het verbeteren samenwerking in het algemeen Korte lijnen en snel schakelen op casusniveau Netwerken, kennisdelen

8 Doelen sociaal team Vergroten participatie Vergroten zelfredzaamheid
Bevorderen gezondheid en gezond gedrag door inzet van eigen kracht en informele zorg (en daarmee voorkomen dure zorg Wmo, Jw, Zvw)

9 Doelgroep sociaal team
Alle bewoners van de wijk, van 0 tot 100+ maar met name: Mensen met meerdere vragen/problemen En een verminderde zelfredzaamheid

10 Sociaal team en Wmo vooraanzicht bovenaanzicht
In het Wmo ontwerp laten wij zien op welke wijze wij er met elkaar voor willen zorgen dat iedere inwoner, ongeacht zijn beperking, als volwaardig inwoner mee kan en mag doen. Het ontwerp geeft de ontwikkelrichting aan voor de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning in de komende periode Het uitgangspunt van de WMo 2015 is dat we meer uitgaan van de eigen kracht en de kracht van het sociale netwerk. Daarnaast gaat het ontwerp er vanuit dat de algemeen voorzieningen voorliggend zijn aan de maatwerkvoorzieningen. Met een goed functionerende, preventief werkende lokale ondersteuningsstructuur wordt de ondersteuning dicht bij inwoners georganiseerd en denken wij de druk op maatwerkvoorzieningen waar mogelijk te laten afnemen en daarmee kosten te besparen. Puzzelstukken die er met elkaar voor zorgen dat benodigde ondersteuning op maat geboden wordt. vooraanzicht bovenaanzicht

11 Sociaal team en jeugdteam

12 De aanpak Alle levensdomeinen (ondersteuning, relaties, financiën, werk, inkomen, opvoeden, wonen etc) Preventief en vroeg erbij ‘Gekanteld’ en vanuit de eigen kracht van de bewoner Collectief > individueel Laagdrempelig en present

13 De methodiek Vraaggestuurd
Inzet eigen kracht sociale netwerkversterking Outreachend Eropaf Present zichtbaar, toegankelijk, laagdrempelig Nabijheid in de wijk Integraal alle levensdomeinen in zijn samenhang Resultaatgericht Probleemgericht en kansgericht Onafhankelijk gezamenlijke voordeur in de wijk Verbindend

14 Per 1 januari 2015 Sociaal team Crabbehof Sociaal team Wielwijk
Sociaal team Krispijn Sociaal team Oost (Stadspolders, Dubbeldam, Sterrenburg) Sociaal team Centrum (Centrum, Reeland, Noordflank, Staart)

15 DANK VOOR U AANDACHT Zijn er vragen of opmerkingen
DANK VOOR U AANDACHT Zijn er vragen of opmerkingen? Ook tips en adviezen zijn welkom! Loopt u gerust eens bij een sociaal team binnen!


Download ppt "Sociale teams Dordrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google