De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisveiligheid VCA Versie 3.4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisveiligheid VCA Versie 3.4"— Transcript van de presentatie:

1 Basisveiligheid VCA Versie 3.4
6652_700 6652_705

2 Basisveiligheid VCA) gezondheid welzijn veiligheid Introductie
Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers 6652_700 6652_705

3 6. Brand- en explosiegevaar 7. Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Introductie Hoofdstukindeling 1. Arbo-wetgeving 2. Arbo in de praktijk 3. Gevaarlijke stoffen 4. Etikettering 5. Elektriciteit 6. Brand- en explosiegevaar 7. Werken in besloten ruimten 8. Werkplekeisen algemeen 9. Hijs- en hefwerktuigen 10. Werken op hoogte 11. Handgereedschap 12. Gereedschapsmachines 13. Persoonlijke beschermingsmiddelen 6652_700 6652_705

4 Hoofdstuk 1 Arbo-wetgeving
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Hoofdstuk 1 Arbo-wetgeving 1.1 Inleiding Arbo-wetgeving 1.2 Rechten en plichten 1.3 Toezicht arbeidsinspectie 1.4 De Arbo-dienst 6652_700 6652_705

5 De Arbo-wet is een raamwet!
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving De Arbo-wet is een raamwet! 6652_700 6652_705

6 Geschiedenis van de wetgeving
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Geschiedenis van de wetgeving Tijd Naam van de Wet Wat regelt de Wet? <1874 Kinderwet Verbod kinderarbeid 1889 Arbeidswet Werk- en rusttijden 1895 (1e) Veiligheidswet Veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne NU Arbo-wet Veiligheid, gezondheid en welzijn Definitie "arbeid" Arbeidstijdenwet 6652_700 6652_705

7 Goed geregeld dankzij de Arbo-wet
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Goed geregeld dankzij de Arbo-wet 1 Arbo-wet 2 Arbo-besluit 3 Arbo-regeling 4 Beleidsregels Wet Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) Ministeriële regeling Hulpmiddel bij overheidstoezicht en -handhaving 6652_700 6652_705

8 Belangrijkste elementen van de Arbo-wet
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Belangrijkste elementen van de Arbo-wet Veiligheid, Gezondheid en Welzijn Voortdurende verbetering Werkgever en werknemer verantwoordelijk Samenwerking en overleg Deskundige ondersteuning 6652_700 6652_705

9 Mijnwet Continentaal Plat (boorplatforms)
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Mijnwet Continentaal Plat (boorplatforms) EIGENAAR = VERANTWOORDELIJK voor veiligheid werknemers en locatie 6652_700 6652_705

10 Plichten van de werkgever:
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Plichten van de werkgever: risico-inventarisatie en- evaluatie opstellen van plan van aanpak voeren van beleid geven van voorlichting onderzoeken, melden en registreren van ongevallen zorgen voor veilige middelen en werkmethoden redelijkerwijs 6652_700 6652_705

11 Verantwoordelijkheden werknemers:
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Verantwoordelijkheden werknemers: geen gevaar veroorzaken beveiligingen en beschermings- middelen toepassen meewerken aan voorlichting gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken melden van gevaar meewerken aan ongevallen- onderzoek 6652_700 6652_705

12 Rechten van de werknemers:
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Rechten van de werknemers: recht op werkonderbreking ernstig gevaar direct dreigend direct melden aan leidinggevende samen tot oplossing komen zo niet: dan melden aan de Arbeidsinspectie 6652_700 6652_705

13 De arbeidsinspectie: geeft een waarschuwing stelt een eis
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving De arbeidsinspectie: geeft een waarschuwing stelt een eis legt het werk stil geeft een boete (lik-op-stukbeleid) stelt een procesverbaal op 6652_700 6652_705

14 Deskundige ondersteuning:
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Deskundige ondersteuning: Om de werkgevers en werknemers te helpen bij de uitvoering van een goed Arbo-beleid zijn er de volgende wettelijke mogelijkheden. Het bedrijf is aangesloten bij een interne of externe gecertificeerde Arbo-dienst (vangnetregeling). - Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts (maatwerkregeling). 6652_700 6652_705

15 Deskundige ondersteuning:
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Deskundige ondersteuning: Medewerking van de interne of externe Arbo-dienst of van een bedrijfsarts is verplicht voor: - het begeleiden van zieke werknemers het uitvoeren van het (vrijwillige) Periodieke Arbeids- en Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) - aanstellingskeuringen waar deze noodzakelijk zijn voor de functie Het Arbeidsomstandighedenspreekuur In ieder geval moeten bedrijven over interne Arbo-deskundigheid beschikken. 6652_700 6652_705

16 Deskundige ondersteuning:
Basisveiligheid VCA Arbo-wetgeving Deskundige ondersteuning: De preventiemedewerker - stelt o.a. de RI&E op en het plan van aanpak De RI&E moet wel getoetst worden door een gecertificeerde Arbodeskundige en deze adviseert over het plan van aanpak. 6652_700 6652_705

17 Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk
Basisveiligheid VCA Arbo in de praktijk Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk 2.1 Risico’s 2.2 Ongevalbeheersing 2.3 Preventie 2.4 Melden van ongevallen 6652_700 6652_705

18 BRONNEN VAN RISICO’S het soort werk kennis en ervaring
Basisveiligheid VCA Arbo in de praktijk BRONNEN VAN RISICO’S het soort werk kennis en ervaring de werkplek zelf het welzijn de mentaliteit 6652_700 6652_705

19 IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S
Basisveiligheid VCA Arbo in de praktijk VEILIGHEID: IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S 6652_700 6652_705

20 Basisveiligheid VCA Arbo in de praktijk Risico = mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald effect zal plaatsvinden Risico = kans x effect 6652_700 6652_705

21 Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel tot gevolg
Basisveiligheid VCA Arbo in de praktijk Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel tot gevolg Een bijna-ongeval is ongewenst maar heeft geen schade en/of letsel tot gevolg Wat een geluk! 6652_700 6652_705

22 Maatregelen ter voorkoming van ongevallen hebben betrekking op:
Basisveiligheid VCA Arbo in de praktijk Maatregelen ter voorkoming van ongevallen hebben betrekking op: achtergrond menselijk falen onveilige handelingen en/of situaties de ongewenste gebeurtenis: ongeval letsel en/of schade 6652_700 6652_705

23 Veiligheid is een taak voor iedereen!
Basisveiligheid VCA Arbo in de praktijk Veiligheid is een taak voor iedereen! 20 % onveilige situaties! 80 % onveilige handelingen! 6652_700 6652_705

24 Maatregelen ter voorkoming van ongevallen
Basisveiligheid VCA Arbo in de praktijk Maatregelen ter voorkoming van ongevallen (preventie) de mens de omgeving de organisatie de techniek 6652_700 6652_705

25 Als er toch een (bijna-)ongeval plaatsvindt ..
Basisveiligheid VCA Arbo in de praktijk Als er toch een (bijna-)ongeval plaatsvindt .. Intern nummer Melden en Registreren 6652_700 6652_705

26 Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen 3.1 Risico’s door opname van gevaarlijke stoffen 3.2 Gevaarlijke stoffen en vergiftiging 3.3 Soorten gevaarlijke stoffen 3.4 MAC-waarden 3.5 Maatregelen tegen gevaarlijke 6652_700 6652_705

27 Opname van gevaarlijke stoffen via:
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Opname van gevaarlijke stoffen via: spijsverteringsorganen (mond) ademhalingsorganen (longen) huid 6652_700 6652_705

28 Vergiftiging ACUUT CHRONISCH Gevaarlijke stoffen Basisveiligheid VCA
6652_700 6652_705

29 Vormen waarin gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen:
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Vormen waarin gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen: Gas Damp Vloeistof Vaste stof Nevel Stof 6652_700 6652_705

30 Oplosmiddelen Zuren en logen Zware metalen Koolmonoxide Asbest
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen Oplosmiddelen Zuren en logen Zware metalen Koolmonoxide Asbest 6652_700 6652_705

31 MAC-waarde Maximaal Aanvaarde Concentratie
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen MAC-waarde Maximaal Aanvaarde Concentratie in deeltjes gas per miljoen deeltjes lucht [ppm] of in milligram stof per kubieke meter [mg/m3] 6652_700 6652_705

32 MAC-TGG (Tijdgewogen gemiddelde)
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen MAC-waarde MAC-TGG (Tijdgewogen gemiddelde) = maximaal 8 uur per dag, maximaal 40 uur per week MAC-C (Ceiling = plafondwaarde) Maximale waarde ongeacht tijdsduur MAC-H (Stoffen gaan gemakkelijk door de huid) 6652_700 6652_705

33 Maatregelen ter voorkoming
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Maatregelen ter voorkoming Maatregelen aan de bron Ventilatie Scheiden van mens en bron Persoonlijke bescherming 6652_700 6652_705

34 Hoofdstuk 4 Etikettering
Basisveiligheid VCA Etikettering Hoofdstuk 4 Etikettering 4.1 Etikettering, bijzondere risico’s en veiligheidsmaatregelen 4.2 Gevarendiamant 4.3 Chemiekaarten 6652_700 6652_705

35 Etiketten op kleinverpakkingen
Basisveiligheid VCA Etikettering Etiketten op kleinverpakkingen (chemische) naam van de stof het gevaarsymbool R-zinnen S-zinnen naam van de fabrikant/leverancier 6652_700 6652_705

36 schadelijk irriterend explosief (licht) bijtend ontvlambaar milieu-
Basisveiligheid VCA Etikettering explosief schadelijk irriterend (licht) ontvlambaar bijtend oxiderend milieu- schadelijk (zeer) giftig klein chemisch afval 6652_700 6652_705

37 Gevarendiamant (grootverpakkingen)
Basisveiligheid VCA Etikettering Gevarendiamant (grootverpakkingen) brandgevaar 2 gezondheids- gevaar 1 reactiviteit w bijzondere aanduidingen 6652_700 6652_705

38 Basisveiligheid VCA Etikettering chemiekaart aceton 6652_700 6652_705

39 Hoofdstuk 5 Elektriciteit
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Hoofdstuk 5 Elektriciteit 5.1 Risico’s bij het werken met elektriciteit 5.2 Veilig werken met elektriciteit 5.3 Bijzondere gevaren bij elektriciteit 6652_700 6652_705

40 Veiligheid bij elektriciteit
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Veiligheid bij elektriciteit ongevallen wet van Ohm - weerstand kleiner : stroomsterkte groter - stroomsterkte groter : warmteontwikkeling groter 6652_700 6652_705

41 Stroomdoorgang kan dodelijk zijn. grootte van letsel afhankelijk van:
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Stroomdoorgang kan dodelijk zijn. grootte van letsel afhankelijk van: - weg van stroom door lichaam - aanrakingsoppervlak - stroomsterkte - tijd stroomdoorgang - soort en hoogte spanning - lichamelijke conditie 6652_700 6652_705

42 Wisselstroom Elektriciteit 0,2 - 2 mA licht prikkelend gevoel
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Wisselstroom 0,2 - 2 mA licht prikkelend gevoel 2 mA - 10 mA sterk wordende pijnlijke spierkramp mA grensstroomsterkte; onder spanning staande delen kan je niet meer loslaten >20 mA ademhaling wordt belemmerd; snelle hulp is nodig om verstikking te voorkomen 100 mA hartfibrillatie is dodelijk als niet direct wordt ingegrepen (directe elektrocutie) 6652_700 6652_705

43 Stroomsterkte fataal ~ afhankelijk van: huidweerstand
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Stroomsterkte fataal afhankelijk van: huidweerstand aanrakingsoppervlak standplaats gelijkspanning (maximaal 120 volt) soort en hoogte spanning veilige spanning is maximaal 120 V maximaal V ~ 6652_700 6652_705

44 Veiligheidsmaatregelen
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Veiligheidsmaatregelen deskundigheid; geen deskundigheid: NIET AANKOMEN! gebruik "veilige spanning" (in besloten ruimten) veiligheidsaarding van uitwendig metalen omhulsel aarding steigers bij bouwwerken aardlekschakelaar in elektrische voeding (aanspreekstroom 30 mA) aarding van metalen werkplaats- en opslagcontainers deugdelijke kabels (mechanische bescherming) 6652_700 6652_705

45 Veiligheidsmaatregelen (vervolg)
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Veiligheidsmaatregelen (vervolg) fysieke afscherming isolatie dubbele isolatie aardlekbeveiliging lage spanningen veiligheidstransformator jaarlijkse controle 6652_700 6652_705

46 Statische elektriciteit
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Statische elektriciteit risico bij: slecht geleidende stoffen geïsoleerde (niet-geaarde) opstelling oplading door teveel/tekort aan elektronen vonkoverslag als lading niet kan weglekken 6652_700 6652_705

47 Statische elektriciteit: preventieve maatregelen
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Statische elektriciteit: preventieve maatregelen toevoegen anti-statische dope (ASA) beperken stroomsnelheid goede aarding leidingen, apparatuur, tanks flenzen doorverbinden valhoogte in opslagvat beperken (dippijp) hogedrukspuit aarden toepassen inert gas (bijvoorbeeld stikstof) aansluiten op aardleidingnet verhogen luchtvochtigheid bij droge stof 6652_700 6652_705

48 Hoofdstuk 6 Brand- en explosiegevaar
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Hoofdstuk 6 Brand- en explosiegevaar 6.1 Wat is brand? 6.2 Risico’s bij brand 6.3 Blusmiddelen 6.4 Wat te doen bij brand? 6652_700 6652_705

49 5 componenten voor brand Brand- en explosiegevaar Basisveiligheid VCA
6652_700 6652_705

50 Risico’s van brand: vlampunt explosiegrenzen zuurstofgehalte
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Risico’s van brand: vlampunt explosiegrenzen zuurstofgehalte reactiebevordering reactie met water zelfontbranding brandbevorderende stoffen 6652_700 6652_705

51 A C B D Type brand: Vaste stof Vloeistof Gas Metaal
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Type brand: A C B D Vaste stof Vloeistof Gas Metaal 6652_700 6652_705

52 Blussen door middel van:
Brand- en explosiegevaar Blussen door middel van: natte blusstoffen droge blusstoffen gasvormige blusstoffen water, schuim en AFFF zand en bluspoeder kooldioxide 6652_700

53 Blusstof Water (stoom) - koelende werking zuurstofverdringing
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Blusstof Water (stoom) - koelende werking zuurstofverdringing Schuim - zuurstofafsluiting Zand - zuurstofafsluiting en koelend Bluspoeder - negatieve katalyse CO2 - zuurstofverdringing AFFF - zuurstofverdringend 6652_700 6652_705

54 Zorg voor eigen veiligheid
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Wat als……? Zorg voor eigen veiligheid Meld de brand Waarschuw mensen in de omgeving Doe deuren en ramen dicht Breng mensen in veiligheid 6652_700 6652_705

55 Behandelen van brandwonden
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Brand blussen Vluchten Behandelen van brandwonden 6652_700 6652_705

56 Hoofdstuk 7 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Hoofdstuk 7 Werken in besloten ruimten 7.1 Risico’s 7.2 Maatregelen 7.3 Steekflenzen 7.4 Werkvergunningen 6652_700 6652_705

57 Besloten ruimten: erg klein moeilijk te ventileren
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Besloten ruimten: erg klein moeilijk te ventileren kleine in- en uitgangen slecht verlicht Opslagtanks Reactieketels Kelders Riolen Liftschachten Putten/sleuven 6652_700 6652_705

58 Risico’s van besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Risico’s van besloten ruimten brand en explosie gevaarlijke stoffen zuurstoftekort elektrocutie vallen en struikelen 6652_700 6652_705

59 Maatregelen bij werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Maatregelen bij werken in besloten ruimten Voorbereidend Tijdens het werk 6652_700 6652_705

60 Voorbereidende werkzaamheden
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Voorbereidende werkzaamheden Organiseren Toezicht en verblijfsduur regelen (veiligheidswacht!) Metingen verrichten 6652_700 6652_705

61 Voorafmetingen - Zuurstof : 20 - 21 vol%
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Voorafmetingen - Zuurstof : vol% - Explosiegevaar : Maximaal 10 % LEL - Giftige stoffen : < MAC-waarde 6652_700 6652_705

62 Maatregelen tijdens het werk
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Maatregelen tijdens het werk Bereikbaarheid en vluchtmogelijkheid Ventileren Specifieke maatregelen bij: LASSEN VERVEN OVERIGE WERKZAAMHEDEN 6652_700 6652_705

63 Isoleren van leidingen met behulp van een steekflens
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten brilflens Isoleren van leidingen met behulp van een steekflens (zo dicht mogelijk bij besloten ruimte!) 6652_700 6652_705

64 Doel: overleg tussen betrokkenen bindende afspraken vastleggen van
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Doel: overleg tussen betrokkenen bindende afspraken vastleggen van voorwaarden voor werk Werk vergunning ………… ……………. …. …….. …………. 6652_700 6652_705

65 Onderdelen: aanvraag werkzaamheden maatregelen door
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Onderdelen: Werk vergunning ………… ……………. …. …….. …………. aanvraag werkzaamheden maatregelen door verstrekkende afdeling maatregelen door houder bekrachtiging Je moet de inhoud kennen en begrijpen! 6652_700 6652_705

66 Hoofdstuk 8 Werkplekeisen algemeen
Basisveiligheid VCA Werkplekeisen algemeen Hoofdstuk 8 Werkplekeisen algemeen 8.1 Risico’s bij struikelen, uitglijden en verstappen 8.2 Risico’s bij tillen 6652_700 6652_705

67 Struikelen, uitglijden en verstappen
Basisveiligheid VCA Werkplekeisen algemeen Struikelen, uitglijden en verstappen Oorzaken: niet-egale ondergrond gladde ondergrond hoogteverschil beperking menselijk lichaam Preventie: aanpak bij de bron scheiden van mens en gevaar markeringen persoonlijke bescherming/gedrag 6652_700 6652_705

68 Tillen juiste houding gebruik bescherming gebruik hulpmiddelen
Basisveiligheid VCA Werkplekeisen algemeen Tillen juiste houding gebruik bescherming gebruik hulpmiddelen 6652_700 6652_705

69 Hoofdstuk 9 Hijs- en hefwerktuigen
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Hoofdstuk 9 Hijs- en hefwerktuigen 9.1 Hijskranen 9.2 Kettingwerk 9.3 Staalkabels 9.4 Touw en hijsbanden 9.5 Samenstel (stroppen, lengen en hijsjukken) 9.6 Takels 9.7 Vorkheftrucks 6652_700 6652_705

70 Hijsen Manueel Hulpmiddelen (takels e.d.)
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Hijsen Manueel Hulpmiddelen (takels e.d.) Mobiele hulpmiddelen (steekwagen, vht) Hijskranen Mobiele kraan Portaalkraan Autolaadkraan Bouwkraan 6652_700 6652_705

71 Regels voor hijskranen
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Regels voor hijskranen kraanboek hijstabellen en hijsgrafieken certificaten 6652_700 6652_705

72 (Ervaring en geneeskundige verklaring)
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Vereisten machinist Hijsbewijs (Deskundigheidsbewijs, verplicht voor torenkranen, mobiele kranen en heistellingen) Registratieboekje (Ervaring en geneeskundige verklaring) 6652_700 6652_705

73 Risico’s bij hijskranen
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Risico’s bij hijskranen draaibereik afstempelen zware lasten windkracht onweer 6652_700 6652_705

74 Hijsgereedschap kettingwerk staalkabels touw stroppen, lengen
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Hijsgereedschap kettingwerk staalkabels touw stroppen, lengen en hijsbanden haken en ogen takels Let op: maximale werklast hoeken van lengen mogelijke slijtage 6652_700 6652_705

75 wettelijke verplichtingen voorzieningen veilig gebruik
Hijs- en hefwerktuigen Vorkheftrucks wettelijke verplichtingen voorzieningen veilig gebruik markering en keuring 6652_700

76 Hoofdstuk 10 Werken op hoogte
10.1 Risico’s 10.2 Ladders 10.3 Stalen steigers 10.4 Rolsteigers 10.5 Hangsteigers 10.6 Hoogwerkers 10.7 Werkbakken 6652_700

77 Werken op hoogte meer dan 2,5 m valgevaar 2,5 m Werken op hoogte
6652_700

78 Schuine en platte daken, gaten in vloeren en wanden
Werken op hoogte Schuine en platte daken, gaten in vloeren en wanden Risico op vallen gebruik valbeveiliging gebruik loopplanken (hellend dak) gebruik dakrandbeveiliging of vangnet (plat dak) dek gaten af met stevig materiaal breng beveiligingen en markering aan op gevaarlijke plaatsen 6652_700

79 Ladders: Gebruiksregels: Enkele ladder Opsteekladders Schuifladders
Werken op hoogte Ladders: Enkele ladder Opsteekladders Schuifladders Reformladders Gebruiksregels: In goede staat houden Niet verven Niet zelf repareren Zorgvuldig en goed opstellen Op de juiste wijze gebruiken 6652_700

80 Steigers 1 Streng verboden zelf te (ver)bouwen aan steiger!
Werken op hoogte Steigers 1 Streng verboden zelf te (ver)bouwen aan steiger! Geen materiaal achterlaten Houd de vloer stroef Gebruik geen losse trap op steiger Let op maximale belasting Gebruik de bouwlift veilig (Een bouwlift is een goederenlift) 6652_700

81 kantplanken en leuningen steigerkaart inspectiewerk werkzaamheden
Werken op hoogte Steigers 2 kantplanken en leuningen steigerkaart inspectiewerk werkzaamheden hulpsteigers liften takels 6652_700

82 Rolsteigers: Risico = verplaatsbaarheid
Werken op hoogte Rolsteigers: Risico = verplaatsbaarheid Regels voor werken met rolsteigers: blokkeren wielen van binnenuit beklimmen denk aan gereedschap (kan vallen) sta niet op de schoren houd de steiger schoon niet verplaatsen als er iemand op is verrijden op vlakke ondergrond door 2 personen gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen 6652_700

83 Hangsteigers: hangbrug hangsteiger eenmanswerkbrug
Werken op hoogte Hangsteigers: hangbrug hangsteiger eenmanswerkbrug Niet bij hoge windkracht (> 6 Bft) Let op bedieningsorganen Bij storing niet verder werken maar repareren Nooit gebruiksklaar achterlaten Hulpmiddelen gebruiken voor communicatie (indien werkzaamheden hoger dan 25 m) 6652_700

84 HOOGWERKERS Vast opgesteld Mobiel Daarom: getraind/opgeleid personeel
Werken op hoogte HOOGWERKERS Vast opgesteld Mobiel Risico voor beknelling (schaararm) en omvallen Daarom: getraind/opgeleid personeel signalisatie maximumwerklast specifieke gebruiksregels 6652_700

85 Werkbakken Alleen als het niet anders kan!
Werken op hoogte Werkbakken Alleen als het niet anders kan! De kraanmachinist en de persoon in de werkbak zien en verstaan elkaar Iedere persoon in de werkbak draagt een harnasgordel (vast aan de werkbak) In- of uitstappen alleen als werkbak op stevige ondergrond staat 6652_700

86 Hoofdstuk 11 Handgereedschap
Risico’s bij werken met eenvoudig handgereedschap Risico’s bij werken met elektrisch handgereedschap Risico’s bij werken met pneumatisch handgereedschap Risico’s bij werken met handslijpmachines 6652_700

87 Eenvoudig handgereedschap
Risico Slecht onderhoud Slecht gebruik 6652_700

88 Handgereedschap met aandrijving
Elektrisch Veilige spanning: 50 V wisselspanning 120 V gelijkspanning Risico Elektrocutie Verbranding (vonken) Dubbel geïsoleerd 6652_700

89 Handgereedschap met aandrijving
Pneumatisch Risico Trillen Geluid Dodemansknop Gehoorbescherming 6652_700

90 Handslijpmachines Risico Doorslijpschijven Afbraamschijven
Handgereedschap Handslijpmachines Risico Rondvliegende delen Aanraken slijpschijf Uit elkaar springen van schijf Brand door vonken Geluid Verkeerd gebruik Doorslijpschijven Afbraamschijven 6652_700

91 Hoofdstuk 12 Gereedschapsmachines
12.1 Risico’s bij werken met kolomboormachines 12.2 Risico’s bij werken met vast opgestelde slijpmachines Risico’s bij werken met (cirkel-) zaagmachines 6652_700

92 Gereedschapsmachines
Vast opgestelde boormachines 'happen' in werkstuk Vast opgestelde slijpmachines uit elkaar vliegen slijpsteen Cirkelzagen snijgevaar 6652_700

93 universele cirkelzagen bouwcirkelzaag heeft extra eisen zoals:
Gereedschapsmachines Cirkelzagen universele cirkelzagen bouwcirkelzaag heeft extra eisen zoals: noodstop nulspanningsschakelaar Voor machines met meerdere bedieningsplaatsen gelden aanvullende eisen 6652_700

94 Hoofdstuk 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen in het algemeen Adembescherming Gehoorbescherming Lichaamsbescherming Oogbescherming Valbeveiliging 6652_700

95 Gebruik: ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN!
Persoonlijke beschermingsmiddelen Gebruik: ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN! 6652_700

96 Fabrikant zorgt voor PBM’s die sterk betrouwbaar getest zijn
Persoonlijke beschermingsmiddelen Fabrikant zorgt voor PBM’s die sterk betrouwbaar getest zijn Gebruiker beheert ze, controleert ze, zorgt voor veilige opslag en gebruikt ze goed 6652_700

97 Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen tegen
de gevolgen van onveiligheid Daarom: strenge Europese regels voor productie en kwaliteit 6652_700

98 Drie belangrijke wettelijke eisen ten aanzien
Persoonlijke beschermingsmiddelen Drie belangrijke wettelijke eisen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen: Doeltreffende bescherming Ergonomisch verantwoord Goede gebruiksaanwijzing 6652_700

99 Adembescherming Omgevingslucht Afhankelijke adembescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen Omgevingslucht Adembescherming Afhankelijke adembescherming Filtermasker Onafhankelijke adembescherming Persluchtapparatuur LET OP GEBRUIKSREGELS 6652_700

100 Gehoorbescherming boven 80 dB(A) aanbevolen boven 85 dB(A) verplicht!
Persoonlijke beschermingsmiddelen Gehoorbescherming boven 80 dB(A) aanbevolen watjes pluggen oordoppen otoplastieken gehoorkappen boven 85 dB(A) verplicht! 6652_700

101 Bescherming van lichaamsdelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van lichaamsdelen hoofdbescherming bescherming voor handen en armen bescherming voor voeten bescherming voor het lichaam 6652_700

102 Oogbescherming Normale veiligheidsbril Ruimzichtbril Gelaatsscherm
Persoonlijke beschermingsmiddelen Oogbescherming Normale veiligheidsbril Ruimzichtbril Gelaatsscherm Lasbrillen en laskappen 6652_700

103 Bescherming van lichaamsdelen
Basisveiligheid VCA Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van lichaamsdelen Valbeveiliging: Gebruik altijd een harnasgordel (na valbelasting vernietigen!) eventueel met remchute of non-chute (na valbelasting controle!) 6652_700 6652_705


Download ppt "Basisveiligheid VCA Versie 3.4"

Verwante presentaties


Ads door Google