De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2,

Verwante presentaties


Presentatie over: "L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2,"— Transcript van de presentatie:

1 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. L.M. v.d. Veen uit Gorinchem 16:30 voorganger: ds. H. van Benthem uit Leusden. De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Diensten 09:30 voorganger: ds. L.M. v.d. Veen uit Gorinchem 16:30 voorganger: ds. H. van Benthem uit Leusden. De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Mededelingen kerkenraad Morgenavond, 10 september, vergadert de kerkenraad met de diakenen om 20.00 uur.

3 De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Marjolein de Ruiter en Bram van de Groep van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst op 14 september in de Noorderkerk te Bunschoten – Spakenburg. In die dienst zal voorgaan ds. H. Wiersma - De dienst begint om 15.00 uur. Mededelingen kerkenraad Attestatie is aangevraagd door Marjolein de Ruiter in verband met haar aanstaande vertrek naar Bunschoten - Spakenburg

4 In verband met de ontstane vacatures in de kerkenraad word u opgeroepen om, per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk 09 september aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos. In verband met de ontstane vacatures in de kerkenraad word u opgeroepen om, per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk 09 september aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos. Mededelingen kerkenraad Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

5 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

6 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

7 175 C

8 ● L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

9 L. Psalm51:3 - 11 ● Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

10 Psalm 51: 5, 6 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

11 Psalm 51: 5, 6 6 Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt, leg op mijn tong de lof van uw genade. Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden voor heel uw volk met liedren wijd en zijd. Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, het offer van een diep gewond gemoed en een gebroken hart zal U behagen.

12 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 ● Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

13 Gezang 89, Gz 14: 3 3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

14 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

15 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 ● Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

16 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 ● 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

17 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 ● Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

18 Psalm 30: 4, 5 4 Ik dacht, door overmoed misleid: Ik wankel niet in eeuwigheid. Uw gunst, o HEER, die mij bewaakt, had zelf mijn berg rotsvast gemaakt. Toen hebt Gij uw gelaat verborgen: ik werd vervuld van schrik en zorgen.

19 Psalm 30: 4, 5 5 Ik riep tot U met heel mijn hart: Ontferm U, HEER, gedenk mijn smart. Wat zou de winst zijn van mijn dood, als boven mij het graf zich sloot? Kan ooit het stof uw grootheid prijzen, zal dat uw trouw soms eer bewijzen?

20 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 ● 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

21 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 ● 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

22 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 ● Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

23 Gezang 143, Gz 34: 1, 2 1 Een vaste burcht is onze God, een bolwerk in gevaren. Hij helpt en redt uit alle nood die wij hier nu ervaren. De vijand van weleer gaat tegen ons te keer. Zijn wapenrusting is de gruwel van zijn list. Geen kan hem evenaren.

24 Gezang 143, Gz 34: 1, 2 2 Wij hebben zelf geen tegenweer, 't gevecht was gauw verloren. Doch voor ons strijdt een sterke Heer, tot redder uitverkoren. Vraagt gij zijn naam? Weet dan dat Christus is die Man, de HERE Zebaoth, Hij is de Zoon van God: slechts Hij kan triomferen.

25 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

26 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 ● Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

27 Psalm 1: 1, 2, 3 1 Welzalig wie niet volgt der bozen raad, niet op de weg der goddelozen staat, wie ook niet zit waar spotters samenscholen, maar wandelt op de weg door God bevolen, wie ’s HEREN wet zijn grote vreugde acht, haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht.

28 Psalm 1: 1, 2, 3 2 Hij is gelijk een altijd groene boom, die men geplant heeft aan een waterstroom, die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen, geen blad verwelkt in hete zomerdagen. De HERE zegent hem met overvloed, zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.

29 Psalm 1: 1, 2, 3 3 Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint, hij is als kaf, dat wegwaait in de wind. Hij houdt geen stand als het gericht zal komen en heeft geen plaats te midden van de vromen. God kent de weg van wie rechtvaardig is, maar bozen komen om in duisternis.

30 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

31 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

32 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 ● Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

33 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

34 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

35 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus‘ kerk van land tot land met vaste hand.

36 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

37 182 E 4-stemmig

38 L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. L.M. v.d. Veen Gorinchem Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Intrede Dienst van het woord Dienst van de dankbaarheid Zending en zegen

39 Startavond verenigingsseizoen voor iedereen vanaf 12 jaar Maandag 17 september 2012 Aanvang 20:00 uur Vanaf 19:30 uur welkom, koffie & fris


Download ppt "L. Psalm51:3 - 11 Psalm51:5, 6 Gezang89:3 Deut.18:9 - 13 1 Samuel28:3 - 25 Psalm30:4, 5 1 Samuel28:3 - 25 Gezang143:1, 2 Psalm1:1, 2, 3 Gezang118:1, 2,"

Verwante presentaties


Ads door Google