De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjaren-plan gewasbescherming MJPG. Start in 1987  Veel milieuproblemen:  - vervuilde lucht  - vervuild oppervlaktewater  - vervuilde grond  Eén.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjaren-plan gewasbescherming MJPG. Start in 1987  Veel milieuproblemen:  - vervuilde lucht  - vervuild oppervlaktewater  - vervuilde grond  Eén."— Transcript van de presentatie:

1 Meerjaren-plan gewasbescherming MJPG

2 Start in 1987  Veel milieuproblemen:  - vervuilde lucht  - vervuild oppervlaktewater  - vervuilde grond  Eén van de oorzaken: het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

3 Beleidsplannen  Meer aandacht voor bijdrijfshygiene  Bevorderen gebruik resistente rassen  Vruchtwisseling  Geleide bestrijding  Geintegreerde bestrijding  Verminderen van het aantal middelen

4 Uitvoering richt zich op:  Voorkomen van ziekten en plagen  Terugdringen bestrijdingsmiddelen (50% vermindering in 2000 en 95% in 2001  Geen middelen met grote risico’s voor mens en milieu  Bevordering alternatieve vormen van bestrijding  Verbeteren toepassingstechnieken

5 Gevolgen  Geen middelen meer toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden  Geen middelen meer toepassen in watergangen  Geen middelen die giftig zijn voor niet schadelijke en nuttige dieren  Onkruidbeheer en onkruidbeheersing

6 Geen middelen toepassen in watergangen

7  Grondwaterbeschermingsgebieden Het grondwaterbeschermingsgebied is een zone rondom het waterwingebied, een buffer die is ingesteld om het grondwater in het waterwingebied te beschermen. Voor deze zone zijn er minder verboden dan in het waterwingebied. In elk geval gelden er beperkingen voor:  buisleidingen;  licht verontreinigde grond;  verhardingen en gebouwen;  boorputten en boringen;  grond- en funderingswerken en constructies;  vloeistofinjectie;  warmte- en koudeopslag;  begraafplaatsen en uitstrooivelden;  bestrijdingsmiddelen;  zuiveringsslib;  meststoffen.

8 Schadelijk voor nuttige organismen:  Vogels eten van bespoten planten  Waterorganismen ondervinden schade van middelen die in het water terechtkomen  Bijen gaan dood bij gebruik van middelen op bloeiende planten  Regenwormen sterven door sommige middelen


Download ppt "Meerjaren-plan gewasbescherming MJPG. Start in 1987  Veel milieuproblemen:  - vervuilde lucht  - vervuild oppervlaktewater  - vervuilde grond  Eén."

Verwante presentaties


Ads door Google