De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Detectie van recidieven van coloncarcinoom; een retrospectieve studie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Detectie van recidieven van coloncarcinoom; een retrospectieve studie"— Transcript van de presentatie:

1 Detectie van recidieven van coloncarcinoom; een retrospectieve studie
L.A Duineveld, J. Wind, K.M. van Asselt, R.B. van den Heuvel, W.A. Bemelman, A. Smits, H.C. van Weert Detectie van recidieven van coloncarcinoom tijdens nacontrole na curatieve behandeling; een retrospectieve studie

2 Inleiding In 2015 > 14.000 nieuwe patiënten met coloncarcinoom
Ruim 80% in opzet curatief behandeld Vijfjaarsoverleving ongeveer 60 % Recidiefkans 15-40% Aanzienlijke poliklinische patientenpopulatie; Toenemende incidentie; behandelopties, vergrijzing. Recidief in 1e 2 jr van f-u.

3 Inleiding Periodieke, geprotocolleerde nacontrole gedurende 5 jaar
CEA, echo abdomen, coloscopie Niet bekend op welk moment en hoe recidieven aan het licht komen Onbekend welke arts nacontroles zou moeten coördineren

4 Inleiding Kern aanbevelingen;
Na primaire behandeling; nazorg en nacontroles in de 1e lijn. De bij de meeste patiënten aanwezige comorbiditeit vraagt om een generalistische aanpak (1e lijn). Patiënt is niet alleen ontvanger van zorg maar is ook mederegisseur. Vanwege vergrijzing en toenemende aantal ouderen met kanker. Door betere behandelingen langer leven. Kanker krijgt langdurig karakter, waarbij andere problemen meer op voorgrond treden. Bijvoorbeeld bij revalidatie, re-integratie in werk en samenleving of seksualiteit, of psychosociale problemen. Daarnaast co-morbiditeit, toenemende druk. Dit stelt andere eisen aan de zorg en vraagt om zorg dicht bij huis.  Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn. KWF Kankerbestrijding 2011

5 Doel Inzicht in detectie van coloncarcinoom recidieven
Presentatie van een recidief Moment detectie; Tijdens routine consult of extra consult Manier detectie; Symptomatisch, op basis van klachtenpatroon Asymptomatisch, op basis van diagnostiek

6 Methode Retrospectief dossier onderzoek
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein Periode Data-extractie door twee onafhankelijke onderzoekers

7 In – en exclusiecriteria
Inclusie criteria 1 Coloncarcinoom of carcinoom in rectosigmoid 2 Stadium I, II, III ziekte 3 In opzet curatieve chirurgische resectie ondergaan 4 Nacontrole volgens lokale richtlijn 5 Chirurgische resectie in periode tot Exclusie criteria Stadium IV ziekte Rectumcarcinoom Erfelijke vorm van coloncarcinoom Chronische inflammatoire darmaandoening Overleden binnen 30 dagen na resectie 6 Adjuvant Hyperthermische Intraperitoneale chemotherapie

8 Resultaten Rectum carcinoom 333 Stadium IV ziekte 144
670 exclusie N = 521 N = 443 76 recidieven 17.2 % 61 overleden 78 lost to follow-up Rectum carcinoom 333 Stadium IV ziekte 144 Geen nacontrole 77 Erfelijk 32 Geen carcinoom 29 Overleden < 30 dgn 25 Inflammatoir 17 HIPEC 5 Resectie voor Irresectabel 2 Geen adenocarcinoom: adenoom, NET, carcinoid. Lost to f-u bevat patiënten die in eerste instantie wel follow-up, waarna gestaakt of elders overgenomen. % stadium 1, 2, 3. 17,2% recidief. (van 443).

9 Resultaten Patiëntkarakteristieken N = 443 Tumor lokalisatie % (n)
Rechtszijdig 38 (168) Transversum 8 (35) Linkszijdig 55 (246) > 1 tumor 1 (6) Stadium I 20.3 (90) II 39.7 (176) III Onbekend 0.2 (1) Je komt uit op 102 % omdat er 6 dubbeltumoren zijn

10 Resultaten 76 recidieven Routine consult 43 40 asymptomatisch symptomatisch 3 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch Totaal > 100 % omdat er 2 recidieven 2 afwijkende onderzoeken hadden (1 zowel CEA als echo, 1 Echo en X thor). Overig vaak normaal CEA bij afwijkende beeldvorming!! LET OP LOST: heeft in eerste instantie follow-up geweigerd en is door de huisarts gecontroleerd. In het Antonius worden chemotherapie pt ook vervolgd door oncoloog

11 Resultaten Type diagnostiek N = 43 Echo abdomen 41.8% (18) CEA
76 recidieven Routine consult 43 40 asymptomatisch symptomatisch 3 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch Type diagnostiek N = 43 Echo abdomen 41.8% (18) CEA 25.6% (11) Scopie 16.3% (7) X thorax 11.6% (5) CT scan Totaal meer dan 100 % omdat 2 recidieven 2 afwijkende onderzoeken hadden (1 zowel CEA als echo, 1 Echo en X thor). Ik heb ervoor gekozen om van de symptomatische ook de diagnostiek mee te tellen in deze tabel; deze mensen hadden klachten en onderzoeken in het kader van follow-up

12 Resultaten Arts N = 43 Chirurg 33 MDL arts 6 Oncoloog 3 Uroloog 1
76 recidieven Routine consult 43 40 asymptomatisch symptomatisch 3 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch Arts N = 43 Chirurg 33 MDL arts 6 Oncoloog 3 Uroloog 1 Uroloog; ook een Grawitz tumor op hetzelfde moment dat coloncarcinoom werd geconstateerd. De symptomatische hebben zich bij chirurg, oncoloog en MDL gepresenteerd. Het is de vraag of zij buiten follow-up ook waren gekomen; deze 3 pt hebben > 1 mnd klachten (1 al 6 maanden).

13 Resultaten Asymptomatisch N = 6 Opheffen stoma 2
76 recidieven Routine consult 43 40 asymptomatisch symptomatisch 3 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch Asymptomatisch N = 6 Opheffen stoma 2 Work-up opheffen stoma Mammacarcinoom 1 Controle longarts voor emfyseem

14 Resultaten Klacht N = 27 Buikpijn/kramp 56% (15) Veranderde defecatie
76 recidieven Routine consult 43 40 asymptomatisch symptomatisch 3 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch Klacht N = 27 Buikpijn/kramp 56% (15) Veranderde defecatie 44% (12) Gewichtsverlies 22% (6) Rugpijn / bekken 15% (4) > 1 klacht 52% (14) Moeheid (2), dyspneu d’effort (2), verminderde intake (2), hoesten (1), retentieblaas (1), hematurie (1) Dus meestal meer dan 1 klacht

15 Resultaten Arts N = 33 Chirurg 14 SEH-arts 9 Huisarts 3 Oncoloog 2
76 recidieven Routine consult 43 40 asymptomatisch symptomatisch 3 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch Arts N = 33 Chirurg 14 SEH-arts 9 Huisarts 3 Oncoloog 2 MDL arts 1 Elders (cardioloog, uroloog, longarts) 4 Onduidelijk hoe patiënten op de SEH of bij de chirurg op de poli zijn beland; de huisarts speelt hier mogelijk een rol? Is niet duidelijk uit de patiëntendossiers.

16 Resultaten Symptomatisch N = 30 Asymptomatisch N = 46
Mediane leeftijd operatie (jr) 68.5 (46-88) 70 (43-86) Mediane tijd tot recidief (mnd) 13.6 ( ) 15.2 ( ) Mediane tijd tot overlijden (mnd) 6.6 ( ) 11.3 ( ) In opzet curatief behandeld 13% (n = 4) 57% (n = 26) Het doel van nacontrole is dat er recidieven worden opgespoord die nog kunnen worden behandeld; hier meer asymptomatische recidieven in opzet curatief behandeld na constateren recidief/metastase en leven gemiddeld ook langer nadat recidief ontdekt is. Geen uitspraken te doen over gemiddelde duur follow-up aangezien een deel follow-up nog niet heeft afgerond (nog geen 5 jr post-op).

17 Conclusie De meerderheid van de recidieven (56.5%) door standaard protocollaire onderzoeken opgespoord Echo abdomen, CEA, coloscopie 35.5% van de recidieven uit zich door klachten Buikpijn, veranderd defecatiepatroon, gewichtsverlies De resterende recidieven (7.9%) zijn zonder klachten en buiten reguliere nacontrole om vastgesteld De 35.5% zijn de patienten die buiten nacontrole aan het licht komen!!!! Dus gepresenteerd op extra consulten. Huisarts moet aandacht hebben voor de klachten die kunnen passen bij recidief; deze klachten zijn heel goed herkenbaar voor patient en huisarts

18 Discussie In de toekomst kan de huisarts de nacontrole van coloncarcinoom coördineren, mits Nacontrole volgens protocol wordt uitgevoerd De huisarts aandacht heeft voor de bekende klachten Op basis van deze gegevens kan de huisarts in de toekomst de nacontrole van coloncarcinoom doen, mits het protocol gevolgd wordt en er aandacht is voor de bekende symptomen.

19 Inclusion into trial TRIAL RANDOMIZATION
Stage I, II, III colon carcinoma after surgical resection TRIAL Non-randomized patients preference group Surgeon-led follow-up GP-led follow-up GP-led follow-up and usual aftercare GP-led follow-up with patients using OncoCompass Surgeon-led follow-up with patients using OncoCompass Surgeon-led follow-up and usual aftercare “Usual care” Inclusion into trial RANDOMIZATION

20 ICARE studiegroep AMC - huisartsgeneeskunde
Prof. dr. H.C.P.M. van Weert Dr. J. Wind Dr. K.M. van Asselt Drs. L.A.M. Duineveld Drs. T. Wieldraaijer Mw. A. Karsten AMC - chirurgie Prof. dr. W.A. Bemelman Mw. E. Courant, GIOCA verpleegkundige St Antonius Ziekenhuis Dr. A.B. Smits, chirurg Mw. J. Pruim, onderzoeksverpleegkundige Flevoziekenhuis Drs. A.W.H. van de Ven, chirurg Mw. M. Richards, oncologieverpleegkundige OLVG Drs. S.C. Donkervoort, chirurg Mw. M.E. van Nes, verpleegkundig specialist Tergooiziekenhuizen Dr. A.A.W. van Geloven, chirurg Mw. M. Muller, coloncare verpleegkundige Westfriesgasthuis Drs. M.J.P.M. Govaert, chirurg Mw. H. Koole-Mussche, oncologieverpleegkundige Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Dr. W.F. van Tets, chirurg


Download ppt "Detectie van recidieven van coloncarcinoom; een retrospectieve studie"

Verwante presentaties


Ads door Google