De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Detectie van recidieven van coloncarcinoom; een retrospectieve studie L.A Duineveld, J. Wind, K.M. van Asselt, R.B. van den Heuvel, W.A. Bemelman, A. Smits,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Detectie van recidieven van coloncarcinoom; een retrospectieve studie L.A Duineveld, J. Wind, K.M. van Asselt, R.B. van den Heuvel, W.A. Bemelman, A. Smits,"— Transcript van de presentatie:

1 Detectie van recidieven van coloncarcinoom; een retrospectieve studie L.A Duineveld, J. Wind, K.M. van Asselt, R.B. van den Heuvel, W.A. Bemelman, A. Smits, H.C. van Weert l.a.duineveld@amc.uva.nl

2 Inleiding In 2015 > 14.000 nieuwe patiënten met coloncarcinoom Ruim 80% in opzet curatief behandeld Vijfjaarsoverleving ongeveer 60 % Recidiefkans 15-40% www.oncoline.nl; www.iknl.nl

3 Inleiding Periodieke, geprotocolleerde nacontrole gedurende 5 jaar CEA, echo abdomen, coloscopie Niet bekend op welk moment en hoe recidieven aan het licht komen Onbekend welke arts nacontroles zou moeten coördineren www.oncoline.nl

4 Inleiding Kern aanbevelingen; Na primaire behandeling; nazorg en nacontroles in de 1 e lijn. De bij de meeste patiënten aanwezige comorbiditeit vraagt om een generalistische aanpak (1 e lijn). Patiënt is niet alleen ontvanger van zorg maar is ook mederegisseur. Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn. KWF Kankerbestrijding 2011

5 Doel Inzicht in detectie van coloncarcinoom recidieven Presentatie van een recidief Moment detectie; Tijdens routine consult of extra consult Manier detectie; Symptomatisch, op basis van klachtenpatroon Asymptomatisch, op basis van diagnostiek

6 Methode Retrospectief dossier onderzoek Academisch Medisch Centrum, Amsterdam St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein Periode 2007-2012 Data-extractie door twee onafhankelijke onderzoekers

7 In – en exclusiecriteria Inclusie criteria 1Coloncarcinoom of carcinoom in rectosigmoid 2Stadium I, II, III ziekte 3In opzet curatieve chirurgische resectie ondergaan 4Nacontrole volgens lokale richtlijn 5Chirurgische resectie in periode 01-2007 tot 12-2012 Exclusie criteria 1Stadium IV ziekte 2Rectumcarcinoom 3Erfelijke vorm van coloncarcinoom 4Chronische inflammatoire darmaandoening 5Overleden binnen 30 dagen na resectie 6Adjuvant Hyperthermische Intraperitoneale chemotherapie

8 Resultaten N = 1191 N = 521 N = 443 76 recidieven 17.2 % 61 overleden 78 lost to follow-up 670 exclusie Rectum carcinoom333 Stadium IV ziekte144 Geen nacontrole77 Erfelijk32 Geen carcinoom29 Overleden < 30 dgn25 Inflammatoir17 HIPEC5 Resectie voor 20076 Irresectabel2

9 Resultaten PatiëntkarakteristiekenN = 443 Tumor lokalisatie%(n) Rechtszijdig38(168) Transversum8(35) Linkszijdig55(246) > 1 tumor1(6) Stadium%(n) I20.3(90) II39.7(176) III39.7(176) Onbekend0.2(1)

10 Resultaten 76 recidieven 43 Routine consult 40 asymptomatisch 3 symptomatisch 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch

11 Resultaten 76 recidieven 43 Routine consult 40 asymptomatisch 3 symptomatisch 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch Type diagnostiekN = 43 Echo abdomen41.8% (18) CEA25.6% (11) Scopie16.3% (7) X thorax11.6% (5) CT scan11.6% (5)

12 Resultaten 76 recidieven 43 Routine consult 40 asymptomatisch 3 symptomatisch 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch ArtsN = 43 Chirurg33 MDL arts6 Oncoloog3 Uroloog1

13 Resultaten 76 recidieven 43 Routine consult 40 asymptomatisch 3 symptomatisch 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch AsymptomatischN = 6 Opheffen stoma2 Work-up opheffen stoma2 Mammacarcinoom1 Controle longarts voor emfyseem 1

14 Resultaten 76 recidieven 43 Routine consult 40 asymptomatisch 3 symptomatisch 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch KlachtN = 27 Buikpijn/kramp56% (15) Veranderde defecatie44% (12) Gewichtsverlies22% (6) Rugpijn / bekken15% (4) > 1 klacht52% (14) Moeheid (2), dyspneu d’effort (2), verminderde intake (2), hoesten (1), retentieblaas (1), hematurie (1)

15 Resultaten 76 recidieven 43 Routine consult 40 asymptomatisch 3 symptomatisch 33 extra consult 6 asymptomatisch 27 symptomatisch ArtsN = 33 Chirurg14 SEH-arts9 Huisarts3 Oncoloog2 MDL arts1 Elders (cardioloog, uroloog, longarts) 4

16 Resultaten Symptomatisch N = 30 Asymptomatisch N = 46 Mediane leeftijd operatie (jr)68.5(46-88)70(43-86) Mediane tijd tot recidief (mnd)13.6(4.3-41.6)15.2(3.4-48.6) Mediane tijd tot overlijden (mnd)6.6(2.4-26.5)11.3(1.3-25.8) In opzet curatief behandeld13%(n = 4)57%(n = 26)

17 Conclusie De meerderheid van de recidieven (56.5%) door standaard protocollaire onderzoeken opgespoord Echo abdomen, CEA, coloscopie 35.5% van de recidieven uit zich door klachten Buikpijn, veranderd defecatiepatroon, gewichtsverlies De resterende recidieven (7.9%) zijn zonder klachten en buiten reguliere nacontrole om vastgesteld

18 Discussie In de toekomst kan de huisarts de nacontrole van coloncarcinoom coördineren, mits Nacontrole volgens protocol wordt uitgevoerd De huisarts aandacht heeft voor de bekende klachten

19 Stage I, II, III colon carcinoma after surgical resection TRIAL Non-randomized patients preference group Surgeon-led follow-up GP-led follow-up GP-led follow-up and usual aftercare GP-led follow-up with patients using OncoCompass Surgeon-led follow-up with patients using OncoCompass Surgeon-led follow-up and usual aftercare “Usual care” Inclusion into trial RANDOMIZATION

20 ICARE studiegroep AMC - huisartsgeneeskundeProf. dr. H.C.P.M. van Weert Dr. J. Wind Dr. K.M. van Asselt Drs. L.A.M. Duineveld Drs. T. Wieldraaijer Mw. A. Karsten AMC - chirurgieProf. dr. W.A. Bemelman Mw. E. Courant, GIOCA verpleegkundige St Antonius ZiekenhuisDr. A.B. Smits, chirurg Mw. J. Pruim, onderzoeksverpleegkundige FlevoziekenhuisDrs. A.W.H. van de Ven, chirurg Mw. M. Richards, oncologieverpleegkundige OLVGDrs. S.C. Donkervoort, chirurg Mw. M.E. van Nes, verpleegkundig specialist TergooiziekenhuizenDr. A.A.W. van Geloven, chirurg Mw. M. Muller, coloncare verpleegkundige WestfriesgasthuisDrs. M.J.P.M. Govaert, chirurg Mw. H. Koole-Mussche, oncologieverpleegkundige Sint Lucas Andreas ZiekenhuisDr. W.F. van Tets, chirurg


Download ppt "Detectie van recidieven van coloncarcinoom; een retrospectieve studie L.A Duineveld, J. Wind, K.M. van Asselt, R.B. van den Heuvel, W.A. Bemelman, A. Smits,"

Verwante presentaties


Ads door Google