De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 e hoofdstuk uit het 4 e boek van de Psalmen Schrijver: Mozes c.a. 3000 jaar oud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 e hoofdstuk uit het 4 e boek van de Psalmen Schrijver: Mozes c.a. 3000 jaar oud."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 2 e hoofdstuk uit het 4 e boek van de Psalmen Schrijver: Mozes c.a. 3000 jaar oud

4

5

6

7

8 (SV)en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

9

10 Psalm 91 (King James) 1 He that dwelleth in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. 2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: My God; in him will I trust.

11 RNnvl[y yds ljb Nvyle r[wb bsy Josjev be sèter eljone be tsel sjadai jitlonan Josjev – jasjav (ww) - zitten/blijven/woont/wonen sèter - schuilplaats/beschutting/bedekking/bescherming/geheime plaats eljone - Allerhoogste tsel - schaduw sjadai - Almachtige jitlonan – loen - overnachten

12 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom Micha 4:4

13 Psalm 91:1 Naardense Vertaling “Wie zetelt in het geheim van de Hoogste, in de schaduw van de Overmachtige overnacht, zeggen zal hij tot de Ene: mijn toevlucht en mijn bastion, mijn God: ik weet mij veilig in hem!

14 Wat is die sèter (geheime plaats)? Psalm 18:12 Hij stelde het duister tot zijn omhulsel (seter),tot zijn beschutting rondom Zich:duistere wateren, wolkengevaarten. Job 22:14 Psalm 27:5 Want Hij bergt mij in zijn hut (sok, soekah) ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene (seter) van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. Psalm 31:21 Gij verbergt hen in het verborgene (seter) van uw aanschijn Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging (seter), KJV: “hidingplace” Psalm 61:4 Want Gij zijt mij een schuilplaats (seter) geweest, Psalm 119:114 Gij zijt mijn schuilplaats (seter) en mijn schild, ik hoop op uw woord(davar).

15 Psalm 84:3 Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven (chatser – hof/erf) des Heren; mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Psalm 84:11 Want één dag in uw voorhoven (chatser) is beter dan duizend (elders);ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.

16

17

18

19

20

21

22 12 stammenLeviCohen ha gadol “[…]maar met zijn eigen bloed, (is Jesjoea) eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.” (NBG Hebr.9:12)

23 Wat zit er in het ‘klokhuis’ van de tabernakel? 1.De tien woorden 2.Een kruik met manna (Exodus 16:33) 3.De bloeiende staf van Aäron (Numeri 17:10)

24 Psalm 91 (King James) 1 He that dwelleth in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. 2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: My God; in him will I trust.

25 Psalm 91 (NBV aangepast) 1 Wie in de ‘geheime plaats’ van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ 3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, 4 hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. 5 De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 6 noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 7 Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. 8 Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. 9 U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 10 zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. 11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. 12 Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. 13 Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. 14 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, 16 je overvloed geven van dagen. ‘En toon hem mijn Jesjoea.’

26 Geheime plaats van de Mogen er nog geheimen zijn?

27 Iedere relatie heeft zijn geheime plek nodig. Iedere relatie heeft zijn veilige plek nodig. De plek die alleen van jullie is.

28 Mattheüs 6 5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 8 Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

29


Download ppt "2 e hoofdstuk uit het 4 e boek van de Psalmen Schrijver: Mozes c.a. 3000 jaar oud."

Verwante presentaties


Ads door Google