De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38:"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

2 Diensten 9:30voorganger: ds. A.O. Reitsema uit Amersfoort- Varthort 16:30 voorganger: ds. R. de Boer uit Leusden Volgende week is er in de ochtenddienst speciale aandacht voor de zending. In de middagdienst zullen wij, als de Here het wil, in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Diensten 9:30voorganger: ds. A.O. Reitsema uit Amersfoort- Varthort 16:30 voorganger: ds. R. de Boer uit Leusden Volgende week is er in de ochtenddienst speciale aandacht voor de zending. In de middagdienst zullen wij, als de Here het wil, in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 7 maart V.V. “Soli Deo Gloria” 7 maart V.V. “Soli Deo Gloria” 9 maart 19:30 Lidwina in concert 9 maart 19:30 Lidwina in concert 10 maart Lef Best bij Fam. vd Kuilen Lef Eindhoven bij Fam. Sijtsma 10 maart Lef Best bij Fam. vd Kuilen Lef Eindhoven bij Fam. Sijtsma

4 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

5 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

6 175 C

7 ● Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

8 Psalm 24: 1 - 3 1 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des HEREN. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren.

9 Psalm 24: 1 - 3 2 Wie klimt de berg des HEREN op? wie mag op die gewijde top het heiligdom van God betreden? De mens die rein van hart en hand, de leugen uit zijn leven bant en geen bedrog pleegt in zijn eden.

10 Psalm 24: 1 - 3 3 De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid, zijn zegen doet Hij hem ontvangen. Dit is 't geslacht dat naar Hem vraagt, 't is Jakobs volk dat God behaagt. Uw aanschijn zoekt het met verlangen.

11 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

12 Psalm24:1, 2, 3 ● Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

13 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 ● Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

14 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 ● Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

15 Psalm 62: 1, 5, 6 1 Voorwaar, ik keer mij stil tot God. Hij is mijn heil, mijn vaste rots. Een schuilplaats wil Hij voor mij wezen. Alleen bij Hem is hulp in nood. Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, ik zal niet vrezen.

16 Psalm 62: 1, 5, 6 5 Voorwaar, de mensen, arm of rijk, zijn aan een ademtocht gelijk, als God hen in zijn schaal gaat wegen. Stel geen vertrouwen op geweld, op groot bezit aan goed of geld. Op roof en onrecht rust geen zegen.

17 Psalm 62: 1, 5, 6 6 God sprak tot mij dit ene woord, ik heb het meer dan eens gehoord: van God is alle macht en sterkte. Bij U is goedertierenheid, want, Heer, in uw gerechtigheid vergeldt U elk naar wat hij werkte.

18 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 ● H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

19 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

20 geld en geloof 1. geld is een middel, geen doel hebzucht brengt ons bij God vandaan hoeveel zekerheid geeft geld? 2. geld maakt niet gelukkig echt geluk vind je bij Jezus Christus geloof verandert je kijk op de werkelijkheid

21 geld en geloof 3. het voorbeeld van mijn vader heel zuinig én heel gul het voorbeeld van onze Vader van Hem leren wij wat geven is 4. Jezus: geven maakt gelukkiger dan ontvangen het geloof in Hem verandert je leven niet stelen, maar delen

22 geld en geloof 5. investeer in het Koninkrijk tijd: voor God en je naaste geld: voor kerkelijke en andere doelen om het evangelie verder te brengen en de welvaart eerlijker te delen 6. de echte winnaars: ieder die Gods liefde kent

23 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: ● LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

24 LvdK 473: 1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2 Mannen Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

25 LvdK 473: 1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 4 Vrouwen Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. 5 Mannen Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon dat uw Heilge Geest er woon’.

26 LvdK 473: 1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 9 Vrouwen Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam. 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

27 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

28 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 ● Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

29 Opwekking 544 Meer dan rijkdom, meer dan macht meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent is het waard te weten wie U bent. Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat, zo eindeloos veel meer was de prijs die U betaalde Heer.

30 Opwekking 544 In een graf verborgen door een steen, toen U zich gaf, verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

31 Opwekking 544 Meer dan rijkdom, meer dan macht meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent is het waard te weten wie U bent. Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat, zo eindeloos veel meer was de prijs die U betaalde Heer.

32 Opwekking 544 2x In een graf verborgen door een steen, toen U zich gaf, verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

33 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

34 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

35 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 ● Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

36 Gezang 38, NG20: 1 - 3 1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en di-t al-les krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

37 Gezang 38, NG20: 1 - 3 2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

38 Gezang 38, NG20: 1 - 3 3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zie-n Klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

39 Gezang 38, NG20: 3, 4 4 Waar twee of drie zijn vergaderd in Mijn Naam, daar ben Ik ook in hun midden, en wat zij vragen, zal Ik voor hen doen. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

40 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

41 182 C

42 Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:De Driehoek

43

44

45

46 Lente-Snuffelmarkt Graag nodigen we jullie uit voor de Lente- Snuffelmarkt op 23 maart! Er is dan van alles te doen in en rondom de Jakobuskerk (Orionstraat 7, Eindhoven). Heel veel leuke activiteiten voor jong en oud! Tweedehands markt,(tuin)plantjes, kinderactiviteiten, koffie, koek, friet etc., bloemschikken, sponsorloop enz. Kom ook gezellig langs! Meer informatie: eindhovenmeetsjanoshi.nl (actie)

47


Download ppt "Psalm24:1, 2, 3 Handelingen2:32 - 37 Handelingen20:32 - 38 Psalm62:1, 5, 6 H.C. Zondag42: LvdK473:1, 2m, 4v, 5m, 9v, 10 Opwekking544:1, 2, 3 Gezang38:"

Verwante presentaties


Ads door Google