De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

START. SPOEL STALEN KERN ANKER CONTACTEN (MAAK en/ of VERBREEK) De samenstelling van een eenvoudig relais.

Verwante presentaties


Presentatie over: "START. SPOEL STALEN KERN ANKER CONTACTEN (MAAK en/ of VERBREEK) De samenstelling van een eenvoudig relais."— Transcript van de presentatie:

1 START

2 SPOEL STALEN KERN ANKER CONTACTEN (MAAK en/ of VERBREEK) De samenstelling van een eenvoudig relais

3 Een stroom door een spoel wekt een magnetisch veld op. Zet spanning op de relaisspoel en zie je wat er gebeurt. Spanning aan

4 +_+_ NSNS Door spanning op het relais te zetten gaat er een stroom door de relaisspoel. Deze stroom veroorzaakt een magnetisch veld dat het anker aantrekt en de contactdelen verbuigt. Hierdoor sluit het maakcontact zich. Spanning uit

5 Door het contact te gebruiken in een (ander) stroomcircuit kun je een apparaat schakelen. Zet spanning op de relaisspoel en zie je wat er gebeurt. ~ Spanning aan 230 v

6 +_+_ NSNS Spanning uit Door het contact te gebruiken in een (ander) stroomcircuit kun je een apparaat schakelen. ~ 230 v

7 In een elektrisch schema zijn alléén spoel en contacten belangrijk, de overige onderdelen laten we weg.

8

9 Deze twee overgebleven onderdelen worden als symbool getekend. relaisspoel

10 Symbool relaisspoel Deze twee overgebleven onderdelen worden als symbool getekend.

11 Symbool relaisspoel Deze twee overgebleven onderdelen worden als symbool getekend. Symbool maakcontact Symbool maakcontact

12 Er zijn ook verbreek en/of wissel contacten mogelijk. Symbool maakcontact Bij het relais zetten we de letter K. De contacten die bij dit relais horen noem je dan ook k. Verder geef je ook het relaisnummer en contactnummer aan. K1 k1-1 Symbool relaisspoel Deze twee overgebleven onderdelen worden als symbool getekend.

13 + - De elektrische werking van een relais in een schema. K1

14 + - N S Bij een gesloten stroomcircuit zal de stroom door de spoel van het relais het relaisanker magnetisch maken. K1 De elektrische werking van een relais in een schema.

15 + - Bij stroomonderbreking is het magnetisme direct weer weg. Het relais valt direct af. K1 De elektrische werking van een relais in een schema.

16 + - Met een extra relaiscontact over de indrukker wordt dat anders. K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema.

17 + - N S K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema. Zodra het relais magnetisch wordt sluiten de contacten. Van het relais

18 + - N S K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema. Zodra het relais magnetisch wordt sluiten de contacten. De stroom kan nu ook via dit contact.

19 + - Het relais blijft nu wel ingeschakeld als de indrukker wordt losgelaten. De stroom gaat nu via het maakcontact. Dit contact noem je het overneemcontact. Dit contact neemt de stroomdoorgang van de indrukker over. Het nadeel is nu dat het relais niet meer kan worden uitgeschakeld. N S K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema.

20 + - Door het aanbrengen van een uitdrukker krijgen we het relais wel weer uit. K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema.

21 + - N S Indrukker indrukken en overneemcontact sluit zich. K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema.

22 + - N S Indrukker los en overneemcontact blijft gesloten. K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema.

23 + - Uitdrukker indrukken, de stroom wordt onderbroken. Het relais blijft niet meer magnetisch en valt af. K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema.

24 + - Het overneemcontact gaat weer open. K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema.

25 + - Uitdrukker losgelaten, de rusttoestand is weer teruggekeerd. K1 k1-1 De elektrische werking van een relais in een schema.

26 + - K1 k1-1 k1-2k1-3 De elektrische werking van een relais in een schema.

27 + - N S K1 k1-1 k1-2k1-3 De elektrische werking van een relais in een schema.

28 + - N S K1 k1-1 k1-2k1-3 De elektrische werking van een relais in een schema.

29 + - N S Alle drie deze contacten hebben de andere stand ingenomen. Maakcontacten zijn nu gesloten Verbreekcontacten zijn geopend K1 k1-1 k1-2k1-3 Door op de uitdrukker te drukken komt alles weer in de beginstand terug De elektrische werking van een relais in een schema.

30 + - N S Relais valt af K1 k1-1 k1-2k1-3 De elektrische werking van een relais in een schema. Contacten komen in ruststand

31 + - Rode lamp uit en groene lamp aan Alle drie deze contacten hebben hun ruststand weer ingenomen K1 k1-1 k1-2k1-3 De elektrische werking van een relais in een schema.

32 + - Rode lamp uit en groene lamp aan Alle drie deze contacten hebben hun ruststand weer ingenomen K1 k1-1 k1-2k1-3 De elektrische werking van een relais in een schema.

33 © A.A.M. Schilders, H.H.T.J.M. Doedee, P.P.A. Siroen 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade, veroorzaakt door onjuistheden in deze uitgave. Intellectuele eigendomsrechten: In deze lesstof bevatten elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, te denken is onder andere aan: logo’s, teksten, beelden, tekeningen, animaties, foto’s en grafische vormgeving. Mede om de belangen van derden te beschermen is de inhoud van deze lesstof alleen bestemd voor persoonlijk, informatief en niet commercieel gebruik conform de educatieve doelstelling. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur vereist.


Download ppt "START. SPOEL STALEN KERN ANKER CONTACTEN (MAAK en/ of VERBREEK) De samenstelling van een eenvoudig relais."

Verwante presentaties


Ads door Google